tirsdag 11. mars 2008

Kommentar: Tangen Brygge
Av Bjørn Bratten


Foto: Amanda Palacios

Funkis-lokk
og
P-kaos

Det kan bli fin funkis av sånt, sa arbeiderparti- representanten og eks-ordfører Erik Moe da partiet hans lanserte ideen om et parkeringslokk for å øke parkerings-kapasiteten på Nye Tangen Brygge, som bare får 80 oppstillingsplasser når alt er ferdig til neste sommer, mot 145 plasser i dag. Vegvesenets mann, Karsten Nordstrand, peker stadig på at 70 nye parkeringsplasser er i ferd med å anlegges ved Steinerskolen, men det gjenstår jo å se hvor effektivt det kan avdempe pendlernes parkeringsbehov.
Akershus Amtstidende benytter i dag anledningen til, siden det nå endelig, etter 13 års skjærmydsler, som det heter så vakkert, er igangsatt arbeid med det nye Tangen-konseptet, å peke på dette sterkt forsinkete utspillet fra arbeiderpartiet.
- Partiet må innse at det er praktisk umulig å endre planene så seint i prosessen...Å trekke inn flere parkeringsplasser så sent i prosessen kunne medført en ytterligere utsettelse. Det vil ingen være tjent med, heter det.
Likevel kan ikke avisa legge fra seg denne ideen, for de vet jo at parkeringsplass-nøden vil inntreffe med stor tyngde når utbyggingsperioden er over.
For ikke å snakke om hvilket parkeringskaos som vil oppstå allerede tredje påskedag når alle de 145 parkeringsplassene er stengt og pendlerne må begynne å bruke småveiene på Tangenåsen til innfartsparkering.
- Det er bedre å la den planlagte prosessen gå sin gang, og eventuelt regulere inn flere parkeringsplasser i form av parkeringslokk på et seinere tidspunkt, konkluderer avisa i dagens leder.
Vel vitende om at en reduksjon av parkeringskapasiteten på brygga faktisk er en villet handling, ikke minst fra veivesenets side, men særlig fra de lokale politikernes side. Men det er klart, ringreven Erik Moe værer et velger-potensiale i denne saken. Med vaklende støtte fra lokalavisa i Drøbak.

Les mer om Tangen Brygge på avisanesodden.no:
Redd fyrlykta.. 16.januar
Den nye bryggeterminalen.. 18.januar
Full P-stopp på brygga.. 4.februar
Nei, vi driver ikke utpressing.. 13.februar
Neste mandag stenger parkeringsplassen.. 29.februar
Han vil berge fyret.. 6.mars

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar