fredag 7. mars 2008

Damman meldt for forurensing- Påvist forurensing,

sier bygningssjefen

Are Damman, miljøforkjemperen som i forrige måned ble meldt til kommunen av to naboer for forurensing av drikkevannsbrønnene deres, sier til Akershus Amtstidende i dag at det ikke fins bevis for at forurensingen kommer fra hans eiendom.
Damman mener prøveresultatene i den rapporten fra Bioforsk som anmeldelsen bygde på, og som reportasjen her i avisanesodden.no tok utgangspunkt i onsdag, ikke er oppsiktsvekkende.

Badevannskvalitet
- De målingene de har tatt holder badevannskvalitet. I en bekk er det helt normalt at det er slike verdier der hvor det er levende dyr som ferdes, enten det er hunder, katter, rådyr eller hester, sier Damman.
Are Damman har avstått fra å gi noen kommentar til avisanesodden.no etter at vi sendte ham den rapporten fra Bioforsk som anmeldelsen bygde på tidligere denne uka.
I en klage til kommunelegen påpeker en av naboene, ifølge Amta, at dreneringen fra et jorde med to hester på ender opp i drikkevannet til naboen.

Sprengte måleren
Rapporten fra Bioforsk som avisanesodden.no offentliggjorde tidligere denne uka, og som Amta ikke har brydd seg med å offentliggjøre, viser til dels høye verdier av e-coli-bakterier i drikkevannet til naboene.
- Ved prøver som ble foretatt av kranvannet til den ene naboen den 11.juli i fjor ble det funnet så høye bakterier, over 200 e-coli-bakterier pr. milligram, at det sprengte måleutstyret, forteller seniorforsker Ketil Haarstad i Bioforsk.
Ved samme anledning målte man avrenningen som kommer fra Are Dammans eiendom, og der viste også måleren mer enn 200 e-coli-bakterier pr. milligram, og også her var det mer enn måleren kunne registrere.

Påvist forurensing
- Forvaltningsmesig er dette en påvist forurensing, sier plan- og bygningssjef Kari Myhre Hellem til Akershus Amtstidende i dag.

– I rapporten (Bioforsks rapport, som Amta altså har valgt ikke å offentliggjøre, red.anm.) blir det påpekt tiltak som må gjøres, sier Hellem, som understreker at det dreier seg om tiltak fra begge parter.
..bb

Les hele reportasjen om rapporten på avisanesodden.no

1 kommentar:

 1. Vi forurenser ikke og er etter at disse oppslagene stod frikjent på alle punkter:

  3. september 2008 kom en ny rapport fra Bioforsk som konkluderte slik: ”Prøvene tyder på at det ikke er enkeltutslipp fra bebyggelsen oppstrøms de to grunnvannsbrønnene(naboenes) som er årsak til de høye bakterietall samt næringsstoffer i avrenningen ned mot de to brønnene”. Med andre ord: forurensningen kommer ikke fra oss. Det skulle også bare mangle, da vi hele tiden har hatt et forskriftsmessig utført renseanlegg for gråvannet (do går til tett tank).

  Naboene mente da at avrenning fra det to ponniene våre kunne være årsaken. Derfor fikk kommunen Landbrukssjefen til å komme på befaring 6. mai 2009. Han uttalte ganske raskt at det var lite sannsynlig at ponniene utgjorde noe forurensningsmessig problem. Avrenningen fra jordet de står på går til en dam. Bioforskrapporten viste dessuten mye mindre bakterier i dammen enn i bekken. Derimot viste prøvene høyt bakterietall i en gravd ubrukt brønn med stillestående vann på naboens egen tomt ikke langt unna drikkevannsbrønnene deres.

  Når det gjelder bakterieinnholdet i drensvannet som renner over vår eiendom, så er det mange kilder til forurensning av den. Det er flere naboer som har avrenning til samme bekk som det ble påvist forurensning. Vi er de eneste som har renseanlegg.

  Vi stiller oss undrende til påstanden i oppslaget om at verdiene ”sprengte måleutstyret”: I prøvene som er med i Bioforsks notat som var grunnlaget for oppslagene er det ingen bekkeprøver som har mer enn 375 TBK. Dette er i følge en forsker ved UMB ikke unormale verdier i overflatevann og bekker i områder der det ferdes dyr (ville og tamme). For å sette det litt i perspektiv vil vi nevne at normen for ”utmerket badevann” i Oslo kommune er satt til 100 TBK mens ”godt badevann” er 100 til 1000 TBK.

  Elin Leer-Salvesen og Are Dammann

  SvarSlett