onsdag 12. mars 2008

Seier for hurtigbåt-vennene

Nå kommer Ruter-

sjefen til Nesodden!


Mens det hurtigbåt-engasjerte Nesodden-folket fortsatt skjærer tenner i irritasjon over Ruter-sjef Runar Hannevolds (bildet) tilsynelatende nonsjalante ignorering av det planlagte hurtigbåtmøtet i formannskapet i forrige uke, kommer meldingen om at nå kommer han likevel!
- Det viser seg at han hadde tenkt å komme før påske, men på en eller måte som vi fortsatt ikke har klart å oppklare var det igjen blitt en misforståelse.

Alt klart
- Men nå har vi utvekslet mailer og nå er alt klart, og dagen blir 3.april, sier ordfører Christian Hintze Holm til avisanesodden.no.
I ordførerens brev til Ruter-sjefen heter det at tema for møtet er rutetilbudet fra første juli neste år, og først og fremst spørsmålet om overfartstid på kveldstid, samt spørsmålet om rutesikkerhet ved is på Lysakerruta.
- I tillegg vil det sikkert komme synspunkter på ønsket videreutvikling i årene framover, og det er også ønskelig å ta opp spørsmål knyttet til bussene, som kapasitet, kjøretider, mulighet for ringbuss osv., heter det i ordførerens brev.

Åpent for publikum
- Jeg ser på dette som et drøftingsmøte mellom Ruter og samarbeidspartnere og formannskapet. Dersom dere eller båtselskapet ønsker å gi en presentasjon først, skal jeg sette av tid til det, skriver ordføreren.
- Formannskapsmøtene er åpne for publikum, og det må antas at det kan komme en del folk. Jeg synes det er naturlig å vurdere å slippe til spørsmål og synspunkter fra de fremmøtte, skriver Christian Hintze Holm.

Veldig gode nyheter
Hurtigbåtkaptein Arild Brun i Hurtigbåtens Venner sier til avisanesodden.no at dette er veldig gode nyheter.
- Da skal vi sørge for at den dagen blir varslet gjennom høyttalerne på hurtigbåten, sier Arild Brun, som har vært sterkt i tvil om hvordan arbeidet for hurtigbåten skulle gå videre etter det som så ut som en fiasko i forhold til trafikkselskapet.

Støtte-erklæringer
At Runar Hannevold nå endelig kommer til Nesodden tas som en seier av hurtigbåtforkjemperne, som i flere måneder har ventet på at de 3000 støtte-erklæringene for hurtigbåten skulle bli overlevert til Ruter-sjefen. Det vil nå skje på formannskapsmøtet 3.april.
..bb

Finn mer i lenkekjeden til høyre under HURTIGBÅTEN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar