tirsdag 4. mars 2008

SFT-anmeldelsen

SECORA: Fortsetter arbeidet med mudring og dumping, her brakkeriggen i indre havn. (Foto: Bjørn Bratten)

“Secora har ingen ting å skjule”


Rensefirmaet Secora har ingenting å skjule i forbindelse med den ulovlige dumpingen av kloakk og giftig slam som nå etterforskes av Oslo Politikammer. Det sier direktør Ole Johnny Johansen i Secora til avisanesodden.no.


Før jul i fjor fikk Secora tilgivelse av både NIVA, Norsk Institutt for Vannforskning og Oslo Havn for den ulovlige dumpingen i forbindelse med deponi-prosjektet på Malmøykalven.
Nå er både Oslo Havn og Secora anmeldt av Statens forurensningstilsyn for den samme dumpingen, med grunnlag i den samme vurderingen som NIVA ga uttrykk for på pressekonferansen den 19.desember i fjor.

Tar til etterretning
- SFT har anmeldt Secora og Oslo Havn for brudd på tillatelsen for deponering, ikke noe annet. Vi tar det til etterretning og forholder oss til politiets etterforskning av saken, sier Johansen.

- På denne pressekonferansen ble det bekreftet at det var fem ansatte som ble holdt ansvarlig for den ulovlige dumpingen. Politiet bekrefter at etterforskningen ikke spesielt er opptatt av enkeltpersoner, men etterforsker bredt rundt hele sakskomplekset. Hva betyr det for Secora?

Mange aktører
- Det er mange aktører som er involvert i prosjektene i Oslofjorden, og vi finner det naturlig at politiet anlegger en bred etterforskning, slik at alle fakta i denne omfattende saken kan bli belyst, noe som vil være til fordel for alle aktørene, og prosjektet som sådan, sier Johansen.
- Det er mange som spekulerer, sprer feilinformasjon og propaganda, noe en bred etterforskning vil klarlegge substansen i. Secora har ingenting å skjule og derfor er både politi og andre kontrollerende myndigheter velkommen til å 'kikke oss i kortene' når som helst.

- For vår egen håndtering av saken har dette ingen betydning. Bevisste brudd på individuelle arbeidsprosedyrer skal uansett ikke finne sted ,og de ansvarlige vil måtte svare for sine handlinger uavhengig av hva politiet måtte gjøre, sier Ole Johnny Johansen til avisanesodden.no.
..bb

Les mer i lenkekjeden til høyre under MALMØYKALVEN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar