fredag 29. februar 2008

Politiet om ameldelsen i deponisaken
”Gir oss flere
nye opplysninger”


- Anmeldelsen fra Statens Forurensningstilsyn, SFT, mot Oslo Havn og rensefirmet Secora i deponisaken ved Malmøykalven gir oss nye opplysinger som kan komme godt med i etterforskningen. Men det gir ikke etterforskningen noen ny retning. Vi fortsetter å etterforske bredt i hele sakskomplekset.
Det sier påtaleansvarlig jurist ved Finans- og Miljøavsnittet ved Oslo Politikammer, Carl Staff Hartmann, til avisanesodden.no. Hartmann bekrefter at politiet fikk anmeldelsen til SFT i slutten av forrige uke eller starten av denne uka. Men han understreker at politiet har etterforsket saken på eget initiativ siden den ulovlige dumpingen ble kjent i fjor høst.
- På en pressekonferanse i desember i fjor ble det lagt vekt på at fem av de ansatte i rensefirmaet Secora anses for å være ansvarlig for dumpingen. Er det de som nå etterforskes?
- Etterforskningen skjer i hele sakskomplekset og konsentrerer seg ikke spesielt om enkelte deler av det. Vi snur alle steiner og her er det mange steiner å snu. Det vi kommer fram til blir så utgangspunkt for påtalebegjæringen, sier Carl Staff Hartmann, som bekrefter at etterforskningen antas å være ferdig i løpet av mai, slik at påtalebegjæringen kan være klar før sommerferien.
Direktør Ole Johnny Johansen i Secora satt i styremøte i hele dag og var ikke tilgjengelig for spørsmål fra pressen.
Prosjektleder Torild Jørgensen i Oslo Havn sier til avisanesodden.no at hun ikke er overrasket over anmeldelsen fra SFT. - De varslet allerede i høst i en pressemelding at de ville vurdere saken, noe som kunne resultere i en anmeldelse, sier Torild Jørgensen.
..bb

Finn mer i lenkekjeden til høyre under MALMØYKALVEN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar