søndag 10. februar 2008

TV-omtalen

HEBBE-LILLE: Tomas von Brømssen med Marit og Robert Hansen m/barn i Årdal. (Foto: TV2)Hva Hebbe-lille
kan lære oss

Her kommer en gammel skraphandlersønn fra Gøteborgs gamleby og tror han kan lære oss noe om oss selv som vi ikke visste. Og han kan!
Tomas von Brømssen har gjennom alle de årene som er gått siden TV-serien Skraphandlarne på sytti-tallet utviklet seg til å bli en sann Norgesvenn.
Her kommer han altså i en serie på TV2, - ”Veien til Paradis” er den smått ironiske tittelen, om sentrale norske fenomener som fraflytting, industrinedlegging, urbanisering og alt det andre vanskelige som vi sjelden snakker ordentlig om selv. I TV2s programoversikter blir serien lansert som ”Underholdning”, og underholdende er dette, men ikke slik vi er vant til at begrepet oppfattes og turneres på denne kanalen, eller noen andre kanaler, for den saks skyld...
I de to første programmene har vi fått møte ungdommer nordpå som har reist sørover med forskjellige drømmer og forutsetninger. I går var det industristedenes nedgangstider som sto på programmet, med Årdal, Odda og Notodden i hovedrollene, i forskjellige grader av nedtur og tilbakegang.
Tomas von Brømssen klær rollen som tenksom og omsorgsfull utenforstående som forstår, ved hjelp av innleide eksperter som Thomas Hylland Eriksen og Ivar Frønes. Han bidrar med en ro og et overblikk over kompliserte samfunnsforhold som er sjelden, og gjør godt...bb..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar