torsdag 7. februar 2008

Fem på butikken - ved en av dem:


Savner du utbyggingen av nærsenteret på Tangen?

Inger Johanne Norberg, (52) lokalpolitiker:

- Ja, jeg savner en utbygging og en utvikling av næringsbygget på Tangen. Men jeg savner ikke boligene på åsen ved Vanntårnet. Der skal det ikke være boliger, men plass for eventuell videre næringsutvikling. Men jeg har ikke noen tro på at de gir seg på det prosjektet. (Foto: Bjørn Bratten)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar