torsdag 14. februar 2008

Hurtigbåt-vennene skriver til ordføreren


KAPTEIN ARILD BRUN: "20 prosent av befolkningen forlanger å bli tatt på alvor."
ORDFØRER CHRISTIAN H. HOLM: "Nå må vi få til det folkemøtet". (Begge fotos: Bjørn Bratten)

"Vi forlanger å bli
tatt på alvor.."


Hurtigbåten Prinsens Venner, med hurtigbåtkaptein Arild Brun i spissen, har i dag sendt et åpent brev til ordføreren på Nesodden, med kopi til de viktigste medierepresentantene på halvøya, der de etterlyser resultater og en ekstra innsats fra kommunens side etter hurtigbåtaksjonen i november, da det kom inn til sammen 3000 stemmer i en mail- og sms-aksjon.

I brevet skriver de at de er bekymret for at overleveringen av disse underskriftene til SL har stoppet helt opp.
- Undersøkelsen med avstemming for de reisende hadde vi i slutten av november ombord på M/S Prinsen, og nå begynner alle de som stemte å lure på hva som skjer. Nesten 1000 stemmer fikk vi inn på de få kveldstimene denne undersøkelsen pågikk, og i tillegg fikk vi inn ca 2000 stemmer over sms, heter det i brevet.

Folkemøte
- Dette er blitt overlevert til deg. Du sitter altså på stemmene til omkring 20 prosent av Nesoddens befolkning som vil ha hurtigbåtdrift videre, og i realiteten er dette tallet mye høyere når en tenker på den korte tiden avstemmingen pågikk, heter det i brevet, som også spør ordføreren om hvor det er blitt av det folkemøtet det var snakk om før jul.

- Det var snakk om et folkemøte hvor Runar Hannevold fra SL skulle stille til debatt om fremtiden til kveldsruten. Dette folkemøtet var jo et av de viktigste punktene. Sett i lys av hva Hannevold uttaler til bloggavisen (Avisa Nesodden (red.anm.) lurer vi på hvilken plan du/dere politikere på Nesodden har fremover.

Må tas på alvor
- Det går ikke an å behandle en så stor del av befolkningen på Nesodden på en slik måte. De har stemt for å beholde denne kveldsruten med hurtigbåt og forlanger å bli tatt på alvor, skriver Prinsens Venner.
Ordfører Christian Hintze Holm sier til Avisa Nesodden at det er mange grunner til at dette folkemøtet ikke er kommet i stand.
- Blant annet så jeg av et intervju med Hannevold på Avisa Nesodden at han ikke hadde oppfattet at han var blitt invitert på et slikt møte. Men nå må vi få det til. Nå er det vinterferie, men før påske må det være gjennomført, sier ordføreren til Avisa Nesodden..bb..


Les: Den nye hurtigbåten.. 1.januar
Les: Ruter viser smørsida.. 15.januar
Les: Slaget om hurtigbåten.. 19.januar
Les: Avisa kan ha løst hurtigbåtfloken.. 28.januar

Finn mer i lenken til høyre under HURTIGBÅTEN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar