tirsdag 15. januar 2008

SL viser smørsida


Bilder: Stavanger- skes Fjordkatt er identisk med den minste av de nye hurtig- båtene. (Foto: Tide Sjø)


Runar Hannevold (bildet) i Ruter, tidligere SL, åpner døra på gløtt for en hurtigbåtløsning til Nesodden.Omstridt håp for
hurtigbåten


Det er fortsatt håp for hurtigbåtruta til Nesodden. Men det er et lite håp, og det er omstridt. Mens hardnakkete rykter blant annet blant kommune- politikerne på Nesodden går ut på at løpet er kjørt, holder viseadministrerende direktør i Ruter, tidligere SL, Runar Hannevold (bildet), døra på gløtt for en mulig løsning:


- Problemet i forbindelse med anbudsrunden var at havnevesenet ikke ville gi oss den dispensasjon fra fartsbegrensningene i indre havn som vi måtte ha for femten år fremover.
- Uten en slik dispensasjon må vi gå i bare fem knop i indre havn, og da rekker ikke en hurtigbåt frem og tilbake til Nesodden, sier Hannevold til Avisa Nesodden.
- Det som kan skje er at vi på et seinere tidspunkt kan vurdere å søke om dispensasjon for en eller begge de to nye hurtigbåtene som er kontrahert av Tide for å gå på rutene til Lysaker og Volden/ Slemmestad.
- Dispensasjonen er knyttet til det enkelte fartøy, og det viste seg ikke aktuelt å gå inn for nåværende Prinsen, som jo har en dispensasjon, men er for gammel og har et for høyt brennstofforbruk, sier Hannevold.
Ivan Fossan, som er divisjonssjef for hurtigbåt i Tide Sjø, selskapet som vant anbudskonkurransen for Nesodden-sambandet, gir overfor Avisa Nesodden uttrykk for at det ikke uten videre er opplagt at de nye ferjene kan gå inn i Nesodden-sambandet.
- De to nye hurtigbåtene i karbonfiber som nå er kontrahert (som Avisa Nesodden tidligere har fortalt) er på henholdsvis 250 og 180 seter. Den største vil trolig bli for liten for å gå på Nesodden. Prinsen, båten som går i ruta nå, har plass til nesten 300 passasjerer, sier Ivan Fossan.
Runar Hannevold sier han ser fram til å ha et møte med ordføreren og de folkevalgte på Nesodden om hurtigbåtsaken i den nærmeste fremtid, men hevder han ikke har fått noen invitasjon fra kommunen.
- Men ordfører Cristian Hintze Holm sier til Avisa Nesodden at han venter på svar på en invitasjonen han sendte i god tid før jul? Dessuten venter både han og de andre kommunepolitikerne på svar fra dere i SL på kommunestyrevedtaket i september, som også var rettet til SL.
- Denne invitasjonen må jeg si jeg ikke har sett. Jeg skal sjekke om den kan ha kommet uten at jeg er blitt informert. Når det gjelder brevet fra kommunestyret er det vel vår oppfatning at vi mener de spørsmålene ble dekket i møter med politikerne på Nesodden i høst, sier Runar Hannevold.
..Bjørn..


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar