onsdag 9. januar 2008

Bergerskogen


Bilde: Selvaags skisse av det som kan bli den nye Selvaagbyen på Nesodden. (Ill. Selvaag)


Her er den nye

”Selvaag-byen”

Her er det som kan bli den nye Selvaag-byen på Nesodden. I tilegg til den skissen som Selvaag la fram i forbindelse med kommunestyrevedtaket om de såkalte rekkefølgebestemmelsene i 2006, som omfatter rundt 80 boliger, med to-, fire- og seksmanns-boliger, planlegges det et 20-30-talls boliger for førstegangs-etablerere, opplyser Petter Cedell i boligelskapet til Avisa Nesodden.
Leilighetene for førstegangs-etablerere, som boligselskapet markedsfører under betegnelsen ”Selvaags Hus”, selges til en vesentlig lavere pris enn de ordinære boligene, trolig for rundt 25-26000 kroner kvadratmeteren, med en bestemmelse som regulerer tilbakekjøp for å holde spekulantene unna, som Cedell sier.
54 slike leiligheter som nettopp er solgt på Mortensrud, gikk unna på halvannen time, sier han.
Men det er fortsatt langt fram før planene i Bergerskogen eventuelt kan realiseres. Plan- og bygningssjefen i kommunen, Kari Myhre Hellem, peker på at det som skjer nå, etter at høringsrunden om den nye kommuneplanen ble avsluttet ved årsskiftet, er at kommuneplanen forhåpentlig kan vedtas i løpet av våren.
- Så er det opp til den enkelte utbygger å vurdere mulighetene som vedtatt kommuneplan legger til rette for og sette i gang arbeid med privat reguleringsplan for det området man ønsker å bebygge, hvis kommuneplanen viser at det er mulig. Etter min erfaring tar et slikt reguleringsarbeid minst ett år, sier bygningssjefen.
Hun opplyser at det er ventet omkring 200 innspill til endringene i kommuneplanen over hele kommunen etter høringen som ble avsluttet ved årsskiftet...Bjørn/Sidsel..

Les mer om Selvaag i Bergerskogen
Les også

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar