mandag 7. januar 2008

Selvaag vil bygge i BergerskogenEiendoms- og bolig- selskapet Selvaag vil bygge ca 80 boligenheter på sin rundt 33 dekar store eiendom i Bergerskogen på Nesodden, ifølge kommuneplanens saksdokumenter. I en skisse boligselskapet la fram i forbindelse med et kommunestyrevedtak i 2006 er det snakk om en blandet bebyggelse med to-, fire- og seksmanns- boliger.
Etter det Avisa Nesodden forstår er det denne utbyggingsplanen som er utgangspunkt for den krangelen mellom kommuneledelsen og gratisavisa Nesoddposten som vi omtalte i forrige uke. Men plan- og bygningssjef Kari Myhre Hellem ønsker ikke å bekrefte overfor Avisa Nesodden at Selvaag er en av utbyggerne.
Nesoddposten har i to omfattende reportasjer om Bergerskogen, kommuneplanen og det biologiske mangfoldet beskyldt kommunen for miljøkriminalitet og for å forberede ”massive og ødeleggende utbygginger” i området rundt eikeskogen på Berger.
Kommunestyrevedtaket i 2006 gikk ut på at et forslag til opphevelse av såkalte rekkefølgebestemmelser for både Selvaags eiendom og en kommunal eiendom i Bergtunveien, legges ut til høring, med sikte på en eventuell utbygging i Bergerskogen. Høringsperioden ble avsluttet nå ved årsskiftet.
En av hovedanklagene til Nesoddposten var at kommunen bevisst har redusert kartene over det biologiske mangfoldet i eikeskogen til en brøkdel av det opprinnelige omfanget for å legge til rette for utbygging.
Kari Myhre Hellem skrev i forrige uke, i sitt omfattende tilsvar til Nesoddposten, som hun har forfattet i samarbeid med miljøvernrådgiveren i kommunen, Ellen Lien:
- Å si at kommunen gjør dette for å bygge ut i området faller på sin egen urimelighet når det ikke er foreslått noen nye byggeområder i Bergerskogen i det forslaget til kommuneplanens arealdel som er på høring fram til nyttår, skriver bygningssjefen.
- Men det er fortsatt blant andre Selvaag som er potensiell utbygger i området?
- I kommuneplan og reguleringsplaner blir det ikke tatt stilling til hvem som skal kunne bygge, sier bygningssjefen til Avisa Nesodden.
- Det det lages planer for er hvor det skal kunne bygges og hvordan utbygging kan skje, sier Kari Myhre Hellem, som forteller at resultater fra høringsrunden vil være klare etter 10.januar...Bjørn/Sidsel..

Bilder: 1) Det er strid om boligutbygging ved eikeskogen på Berger, her den delen av skogen som ligger ut mot riksveien, ved Bergerveien.
2) Bygningssjef Kari Myhre Hellem vil ikke bekrefte at Selvaag er en av interessentene. (Foto: Bjørn Bratten)


Les også

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar