fredag 4. januar 2008

Tangenutbyggingen


Husløse: Tangenåsen skole skal rives. (Foto: Bjørn Bratten)
Hvor skal elevene være mens den nye skolen bygges, spør mindretallet i kommunestyret, her ved SVs Arne Maus (t.h.)


Full budsjett-
krig
om
kommune-
huset


Mindretallet i kommunestyret i budsjettavstemningen om det nye kommunehuset på Tangen før jul har nå klaget vedtaket inn for fylkesmannen med krav om en såkalt lovlighetskontroll. Utgangspunktet for klagen er at mindretallet, SV, Kr.F., Rødt og Miljøpartiet De Grønne, mener at flertallet, som det heter i klagen, "ensidig har oppjustert inntektssiden og nedjustert utgiftssiden", for det nye kommunehuset på Tangenåsen.
- Er ikke dette en ganske desperat handling, Arne Maus, kommunestyrerepresentant for SV?
- Nei, det er ikke desperat, det er tvert i mot ganske vanlig, og sjansen for at vi får gjennomslag for vårt krav er ganske stor. Det er jo akkurat denne type kontroll fylkesmannen driver med og det fins en lang odelstingsproposisjon som omhandler nettopp kontrollen av slike budsjettsaker i kommunene.
- Men dette betyr jo ikke at vi mener det er skjedd noe ulovlig ved vedtaket om dette budsjettet, men vi mener vedtaket krever en gransking, sier Arne Maus til Avisa Nesodden.
Vedtaket i kommunestyret skjedde med 15 mot 12 stemmer og gikk ut på at det skal avsettes 270 millioner kroner til bygging av det nye flerbruksbygget som i utgangspunktet var tenkt å romme både rådhus, ny administrasjonsbygning for kommunen til avløsning for det gamle på Varden, ny ungdomsskole, pluss bibliotek og kulturhus.
- SVs forslag, som ble nedstemt, var på 220 millioner kroner, men hvordan skal dere få kulturhus og bibliotek for de pengene?
- Det er ingen som har råd til kulturhus for tiden. Men det er en stor kabal som skal gå opp og det er langt fram. Vedtaket på 270 millioner kroner kommer til å koste oss 85000 til 90000 kroner året pr. million bare i renteutgifter i 40 år.
- Lista over utgiftsposter flertallet, Høyre, Arbeiderpartiet, Frp og Venstre, har sett bort fra er lang, bl.a. har de utelatt alle kostnader til midlertidige lokaler til ungdomsskoleelevene mens det bygges ny skole, og de har også regnet med at resten av kommunens aksjer i båtselskapet innbringer mer enn det man fikk for de aksjene som allerede er solgt, til tross for at vi nå har færre aksjer å selge og at anbudet nå er tapt, sier Arne Maus..Bjørn..

Les mer om Tangenutbyggingen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar