onsdag 23. januar 2008

Vrangviksposten Nr.2, Årgang 1


Et miljø- dikt
(Av Clamydia Nedre- gaard- Hoff)

D
ette (se bildet) er slik det var i vårt distrikt hver morgen mens Willoch var statsminister. Vi lar vår lokale forfatterinne, (3 diktsamlinger på eget forlag) Clamydia Nedregaard-Hoff, gi uttrykk for sitt syn etter at hun tre vintere på rad har vært helt uten benbrudd, enda så skjør hun er.

Tenk sneen som falt her i fjor
av den finnes ikke det spor
og sneen som falt nå i år
den smeltet, så nå er det vår
Denne årstid er faktisk litt rar
Vi er jo kun kommet til januar
Jeg vet slett ikke hva jeg skal tro
Noen har sluppet ut C O 2

Vi takker C. N.-H. for hennes bidrag, og oppfordrer våre lesere til å sende inn dikt. Redaktør Strudel vil selv være behjelpelig med å gjøre mindre forbedringer hvis rytmen skulle være litt mangelfull eller det skulle være skrivefeiler i det.

På Vrangviksneset har det i det siste vært så mildt at den sneen som falt for en tid siden har smeltet, og den sneen som falt i fjor er det ingen som husker. Dette gjør at alle bestrebelsene som kommunens alldeles utmerkede friluftsetat har gjort seg for å lage skiløyper til glede for store og små er helt fruktesløse.
- Dette er helt forferdelig, sier løype-og diversesjef Skautaskerud som betjener den moderne snekanonen.
- Her har vi fulgt bruksanvisningen til punkt og prikke, men det kommer ikke så mye som en sneball ut av kanonen. Nå skal vi be ordføreren om å få bevilgning til å kjøpe et klimapanel som vi kan sette opp rundt idrettsparken.
Vrangvikspostens utsendte friluftsmedarbeider husker selv hvor meget sne det var før. Da var det skiføre hver søndag, og en kunne klare seg godt med Østbyes Mix under skiene. For å si det litt humorsistisk: Den gangen var det kanonføre, men snekanoner hadde vi ikke!

Vrangviksposten er et organ for Vrangvik og omegn.
Redaktør: Hermod Strudel
Redaksjonssekretær: Carstein Streufert

Les flere nummer av Vrangviksposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar