onsdag 2. januar 2008

Malmøykalven

Politiet bekrefter
ulovlig dumping


Oslo Politikammer bekrefter nå at det har foregått ulovlig dumping ved Malmøykalven. Politiførstebetjent Stig Føyen sier til Avisa Nesodden at politiet ikke ønsker å bekrefte opplysningene på pressekonferansen før jul om at fem ansatte i rensefirmaet Secora anses for å være ansvarlige for ulovlig dumping av rundt 1200 kubikkmeter slam og kloakk ved Malmøykalven. - Vi fortsetter etterforskningen, men kan altså nå bekrefte at det har foregått ulovlig dumping, sier Føyen, som ikke kan si noe om hvor lenge etterforskningen vil pågå.

Les mer om giftdumpingen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar