torsdag 20. desember 2007

Slamdumperne tilgitt av NIVA

Bildet: Mellom 750 og 2400 kubikk- meter forurenset masse er sluppet ut ulovlig i fjorden av rense- firmaet Securo, men Norsk Institutt for vannforskning sier det ikke er noe som tyder på at noe av det er kommet utenfor Bekkelagsbassenget, som f.eks. hit til fjorden nord for Nesodden.. Foto: Bjørn Bratten

Både Norsk institutt for vannforskning og Oslo Havnevesen tilgir rensefirmaet Secora for den ulovlige slam- og kloakk- dumpingen ved Malmøykalven. Fem av de ansatte anses for å være ansvarlige for dumpingen, ble det opplyst på en pressekonferanse denne uka.
Det Norske Veritas har nå anslått at det dreier seg om noe rundt 1200 kubikkmeter, eller mellom 750 og 2400 kubikkmeter, med forurenset slam, som i tidsrommet mellom november 2006 og september 2007, da forholdet ble oppdaget og anmeldt, ble dumpet rett i sjøen ved Malmøykalven.
Morten Schaaning i Norsk institutt for vannforskning, NIVA, sier til Avisa Nesodden at den ulovlige dumpingen er svært beklagelig.
- Dette er selvfølgelig helt i strid med utslippstillatelsen, her skulle det være null utslipp. Men når vi ser det arbeidet som styret i Secora nå har gjort for å rydde opp, så inngir det tillit.
- De har satt inn nye mannskaper ved turbiditetsmåleren, altså den som anslår partikkeltettheten i vannet, og de har også plombert lekteren slik at det ikke skal være mulig å foreta ulovlig dumping, sier Morten Schaaning, som ikke vil kommentere spørsmålet om hvordan det går med publikums tillit i denne saken, som allerede var tynnslitt før denne spesielle ulovlige dumpingen kom opp.
Prosjektleder Torild Jørgensen i Oslo Havn bekreftet på pressekonferansen i går at hun også har tillit til Secora, trass i det som har skjedd av ulovligheter ved Malmøykalven.
Politiets etterforskning er foreløpig ikke avsluttet...Bjørn..


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar