fredag 14. desember 2007

Hurtigbåtsaken


Fylkestinget vil
utrede hurtigbåt

Akershus Fylkesting har nå, etter et forslag fremmet av Høyre i fylkestinget, vedtatt å utrede spørsmålet om hurtigbåter til Lysaker og Drøbak. SV- representanten Inger Johanne Norberg (bildet), mener det er innlysende at dette vedtaket vil kunne få konsekvenser for hurtigbåtsaken på Nesodden. Hun vurderer nå om hun skal fremme et forslag om hurtigbåten til Nesodden for fylkestinget på nyåret.
_ Det sier seg selv at om man skulle bestemme seg for å legge en hurtigbåtrute til Drøbak, så vil det ikke være naturlig at den kjører forbi Nesodden, sier Norberg til Avisa Nesodden. Men hun er usikker på hvordan et slikt forslag vil bli mottatt i fylkestinget.
_Det var Høyre som kom med forslaget om å utrede hurtigbåtruta til Drøbak, men samtidig var det jo flertallet i fylkestinget, Høyre, Frp., Venstre og Krf., som, i samarbeid med Arbeiderpartiet, fikk gjennom forslaget om konkurranseutsetting av båtsambandet til Nesodden, som jo ødela alt for oss, sier Inger Johanne Norberg.
_ Men det vil være vanskelig for fylkestinget å si at det ikke skader miljøet med en hurtigbåtrute til Drøbak, mens det synes å være nettopp miljøhensyn som gjør at de vil avvikle hurtigbåtruta til Nesodden?
_ Vi mener jo det er feil å legge ned hurtigbåten til Nesodden. Vi mener verken miljøargumentet eller de økonomiske begrunnelsene er tilstrekkelig til å oppveie bruksverdien for hurtigbåtruta til Nesodden. Resultatet vil bli økt bilkjøring til byen. Det er jo meningen å bygge nye båter, vi har fått ny teknologi, og om få år kan disse båtene, som blir stadig lettere, gå på forurensningsfri hydrogen, sier Norberg...(bjørn)..

Bildet: SV-representant Inger Johanne Norberg mener det er innlysende at fylkestingvedtaket om å utrede en hurtigbåtrute til Drøbak vil få konsekvenser for hurtigbåtsaken på Nesodden. (Foto: Bjørn Bratten)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar