onsdag 16. januar 2008

Bergerskogen

UTBYGGING?: Vinter i eikeskogen på Berger, her den delen som vender ut mot riksveien.
(Foto: Bjørn Bratten)


Nesoddposten gir seg ikkeGratisavisa Nesoddposten fikk det glatte lag av kommunetoppene på Nesodden i sitt forrige nummer - ikke minst for sin rause bruk av påstander om miljøkriminalitet fra kommunens side i forbindelse med kommuneplanen og det biologiske mangfoldet i Bergerskogen.
Men Ulf Johansen Krange, som i denne sammenhengen framstår som journalist i Nesoddposten, men ellers har sittet i kommunestyret for De Grønne på Nesodden og har lang erfaring i å krangle med kommunen og politikerne, gir seg ikke.GIR SEG IKKE: 
Nesoddposten-journalist 
Ulf Johansen Krange 
fortsetter krangelen.


Uforståelig
I denne ukas utgave av Nesoddposten skriver han at ”til tross for beskyldninger fra kommunen om feil og mangler i Nesoddpostens artikler, har ikke kommunen i sitt innlegg vist til hva disse feilene skulle bestå i.”
For utenforstående, som verken er spesielt drillet i lesing av kommunale dokumenter eller er lokalkjent i Bergerskogen, er diskusjonen mellom Krange og kommunen nær uforståelig. Men kommunen fylte to svære sider i gratisavisa for fjorten dager siden i et forsøk på å dementere Kranges påstander.
De gjorde også et stort poeng av at Krange, som bor og har eiendom i det aktuelle området, må være inhabil i sin rolle som journalist.


BERGERÅSEN: Selvaagbyggs illustrasjon av boligprosjektet på Bergeråsen.. (Ill. Selvaagbygg)

Selvaag-prosjekt

Kranges hovedpoeng, så langt vi følger ham, er den kraftige reduksjonen i kommuneplanen av de såkalte mangfoldområdene i Bergerskogen, noe Krange mener kommunen gjør for å legge til rette for utbygging.
Altså blant annet Selvaags boligprosjekt i Bergerskogen, som Avisa Nesodden har fortalt om i flere reportasjer.

Kommunen sier for sin del at denne reduksjonen er gjort av et uavhengig organ, NIJO, som har stått for registreringen av det biologiske mangfoldet.
De mener at Kranges påstand faller på sin egen urimelighet ”når det ikke er foreslått noen nye byggeområder i Bergerskogen i det forslaget til kommuneplanens arealdel som er på høring fram til nyttår”, som bygningssjefen, Kari Myhre Hellem, sa til Avisa Nesodden.


Monster


Ordfører Cristian H. Holm tok i sin faste spalte i avisa for fjorten dager siden utgangspunkt i en uttalelse fra journalist Krange om at kommunen ”fremstår som et hodeløst monster som vil ødelegge vår verden”.
Ordføreren stilte spørsmål ved Kranges motiver, og tilføyde så:
"Det er ingen sammenheng mellom de endringene fagfolk utenfor kommunen har gjort i miljødataene (som jeg selv må innrømme at jeg stusser over) og kommunens arbeid med å bestemme hvilke områder som skal bebygges eller vernes."
Så ordføreren stusser også.. Tør vi spå at Krange(len) fortsetter..?
-bb/
Les om starten på krangelen..
Se skissen for den nye Selvaagbyen på Berger..
Les også..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar