onsdag 16. januar 2008

Hurtigbåten


Erstat- ter: Stavang- erskes Fjordkatt- type erstatter Prins- essen. (Foto: Tide Sjø)

Positiv:
Ordfører Christian H. Holm er positiv til SL-utspillet i hurtigbåtsaken.
(Foto: Bjørn Bratten)Positiv til SL-utspillet


Nesodden-ordfører Christian Hintze Holm er svært positiv til utspillet til viseadministrerende SL-direktør Runar Hannevold her i Avisa Nesodden i går (se nedenfor).
Hannevold holdt døra på gløtt for en løsning i hurtigbåtsaken, og mente at en mulighet kan være at man søker om dispensasjon fra fartsbestemmelsene i indre havn for de to nye hurtigbåtene når de er på plass i 2009.
- Dette vil vi gjerne jobbe i fellesskap med SL og alle gode krefter for å få til. Vi skal kunne skaffe fram mange gode argumenter for å få til en slik løsning, sier ordføreren til Avisa Nesodden.
Hannevold sa i går at manglende dispensasjon fra disse fartsbegrensningene var en viktig årsak til at man ikke kunne gå inn for hurtigbåtsamband til Nesodden i anbudsrunden.
Ivan Fossan, divisjonssjef for hurtigbåt i Tide Sjø, som er selskapet som vant anbudsrunden, mente i går at den største av de nye hurtigbåtene, med 250 seter, kan bli for liten for Nesoddensambandet, siden Prinsen, som går der i dag, har nesten 300 seter.
- Jeg tror ikke det vil være noe problem, sier ordføreren. Det viser seg at det som regel er god plass når Prinsen kjører halvtimesrutene på kvelden, sier ordfører Christian H. Holm..
Kontorsjef Anne Kari West Johnsen i Nesoddbåtene bekrefter overfor Avisa Nesodden at det er riktig at det som regel er god plass på halvtimesrutene med Prinsen, som har 290 sitteplasser.
- Men vi hadde en passasjerøkning i fjor på sju prosent for alle fartøyer under ett, og man bør kanskje bygge for fremtiden, sier Johnsen..
...
Bjørn..


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar