mandag 21. januar 2008

Fylket refser kommunen for BergerskogenKUTT?: Selvaag- byen på Berger kan bli redusert.

KRITIKK: Fylkes- mannens kritikk kan se ut som en støtte til Nesodd- postens journalist Ulf Johansen Krange..


IKKE STØTTE:
- Ingen sammenheng, sier ordfører Christian Hintze Holm. (Foto: Bjørn Bratten)”Mangelfull kartlegging
av
naturverdier”


Fylkesmannen er ikke imponert over Nesodden kommunes kartleggingsarbeide av naturverdiene i Bergerskogen, der Selvaag bygg ønsker å gjennomføre en større feltutbygging som vi har omtalt i flere omganger her i Avisa Nesodden.
Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen varsler om innsigelse, som er byråkratspråk for at fylkesmannen vil sette ned foten dersom det ikke gjennomføres supplerende faglige forsvarlige registreringer og en detaljplanlegging i forkant av eventuell regulering og utbygging.
”Disse utbyggingsarealene ligger innenfor/berører et område som er viktig i DNs (Direktorat for Naturforvaltning) naturbase, og som blant annet er registrert som svært artsrikt i forhold til fugler. Området ser ut til å være noe mangelfullt kartlagt i forhold til naturverdier”, heter det i høringsuttalelsen fra fylkesmannen.
”Det bør på denne bakgrunn gjennomføres faglig forsvarlige registreringer i forkant av eventuell regulering og utbygging.. kommunen bør eventuelt vurdere å tilbakeføre arealene til LNF-formål dersom det avdekkes konflikt med viktige naturverdier”, skriver fylkesmannens miljøvernkontor.
Fylkesmannens uttalelse kan leses som en kraftig kritikk av kommunens arbeide med kartleggingen av naturverdier - og dermed også se ut som en støtte til den kritikken gratisavisa Nesoddposten og dens journalist, Ulf Johansen Krange, har rettet mot kommunen.
Men ordfører Christian Hintze Holm sier til Avisa Nesodden at det ikke er noen sammenheg mellom den kritikken som Nesoddposten har kommet med og fylkesmannens varsel om en eventuell innsigelse.
- I Nesoddpostens omtale virket det som kommunen hadde styrt en registrering som hadde innflytelse på spørsmålet om en eventuell utbygging. Det er ikke riktig.
- Men jeg kan godt tenke meg at det kan være god grunn til en bedre kartlegging av naturverdiene, og hvis det fører til at vi må innskrenke utbyggingsområdene, så må vi bare gjøre det.
- Det pussige er at dette var en av de sakene jeg holdt på med da jeg begynte som politiker. Tilfeldigvis også sammen med Ulf Johansen Krange, sier ordføreren.
I høringsuttalelsen, som kommer i forbindelse med høringsrunden omkring kommuneplanen som ble avsluttet ved årsskiftet, fremmer fylkesmannen insigelse mot utvidelse av Myklerudbanen på Fagerstrand i forbindelse med registreringen av liten salamander, og der det også med stor sannsynlighet finnes både spiss- og butt-snutet frosk, som det heter.
..BB..

Nesoddposten gir seg ikke.. Les mer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar