onsdag 13. februar 2008

Tangen Brygge-utbyggingen


TERMINALBYGGET: Ikke bekymret for terminalbygget på Tangen Brygge, sier vegvesenets prosjektleder.

- Nei, vi driver ikke utpressing!

Hvis Nesodden kommune og Statens Vegvesen ikke blir enige om en avtale om eierskap og drift av Tangen Brygge, kastes planene om ny terminalbygning på båten, skrev Akershus Amtstidende i går. Driver dere med utpressing overfor kommunen, prosjektleder i vegvesenet, Karsten Nordstrand? - Nei, men det er i og for seg riktig at det ikke blir noen terminal om vi ikke blir enige. Men jeg har god tro på at vi skal bli enige. Derfor er jeg ikke så bekymret for terminalbygget.
- Men i månedsvis nå har dere lovet kommunen et innspill for løsning som aldri har kommet?
- Ja, det er riktig, det har ikke kommet fordi vi har gått noen ekstra runder med juristene. Det er riktig at vi har forskjellige syn på spørsmålet om eierskap og drift av bryggeterminalen og området rundt, men konflikten er ikke større enn at vi skal klare å komme fram til en avklaring.
- Du sier i avisa at du ikke kan garantere byggestart den tredje mars, er du litt mer optimistisk nå?
- Som sagt, jeg tror nok vi skal klare å komme til enighet slik at grunnarbeidene skal kunne starte den tredje mars. Det betyr også at parkeringsplassen blir stengt fra den datoen, sier Karsten Nordstrand til Avisa Nesodden.
Nordstrand sier til Akershus Amtstidende at problemene rundt eierskapet nå er forsåvidt greit.
- Gitt at kommunen går med på vårt tilbud der vi får en bruksrettsavtale, mens eierskapet tilfaller kommunen, sier Nordstrand..
Cato Jahr ved rådmannskontoret i kommunen sier til Avisa Nesodden at det er en kjent sak at vegvesenet går med på at eierskapet for bryggeområdet fortsatt skal tilfalle kommunen.
- Det som synes å være spørsmålet nå går mer på hvem som skal ha ansvaret for driften av terminalbygget og parkeringsplassen.
- Nå sier Karsten Nordstrand at de har tenkt å begynne grunnearbeidene den 3.mars. Hva mener du om at dere, bare en par-tre uker før byggestart fortsatt ikke har fått dette forhandlingsinnspillet som dere har ventet på?
- Nei, jeg tror ikke jeg vil kommentere dette ytterligere. Nå får vi ta forhandlingene der de hører hjemme, ikke i media, sier Cato Jahr til Avisa Nesodden...bb..

Les mer: Krangelen fortsetter.. 18.januar
Les mer: Full P-stopp på brygga.. 4.februar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar