mandag 4. februar 2008

Tangen Brygge-utbyggingen

Full P-stopp på brygga!Fra og med kommende månedsskifte blir det ventelig full stans i parkeringen på Tangen Brygge fram til midten av mai 2009.
Da skal nemlig PA Entreprenør, som har vunnet anbudskonkurransen om utbyggingen av Nye Tangen Brygge, sette spaden i jorda, og parkeringsplassen, som i dag rommer 144 biler, vil bli stengt.
Hvor skal folk parkere da, i stikkveiene på Tangenåsen?
Karsten Nordstrand i Vegvesenet forteller at det vil bli bygd flere parkeringsplasser på Skoklefald, der det fortsatt er litt ledig kapasitet i dag, men håper ellers folk belager seg på å benytte mer kollektiv transport.
- SL er varslet og har sagt de vil følge med for å se om det blir behov for noen utvidelse av buss-kapasiteten, sier Karsten Nordstrand til Avisa Nesodden.
Utbyggingen av Tangen Brygge er beregnet å koste rundt 40 millioner kroner. Åtte av millionene skal brukes til å bygge en terminalbygning (se ill.) i glass og tre, med et venterom med fire benker, og en kiosk.
Men utbyggingen henger fortsatt på at Statens Vegvesen og Nesodden Kommune kan bli enige om eiendomsforholdene på brygga. Cato Jahr ved rådmannskontoret venter fortsatt på et innspill fra vegvesenet.
..BB..

Les mer: Like før Tangen brygge-utbygging.. 18.januar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar