mandag 18. februar 2008

Hva skjer?


(Fotos: Bjørn Bratten)S
olid opphopning av anleggsmaskiner, gravemaskiner, kompressorer og boremaskiner på riksveien sør for Alværn, ved innkjøringen til Johnsrudveien, i disse dager. Hva i all verden er det som skjer? Nei, det er ikke annet enn kompletterende arbeider med den vannledningen som ble lagt ned her i fjor.
I stedet for at det da ble satt i verk omfattende grave- og sprengningsarbeider for å legge grøft på gamlemåten, ble det sprengt et hull i fjellknattene som vannledningen kunne føres gjennom. Det som skjer nå er at man utvider, eller blokker ut, dette hullet.. Sånn er det..bb..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar