torsdag 28. februar 2008

Malmøykalven fra melodrama til farse


ULOVLIG DUMPING: Oslo Havn tilga rense- firmaet for ulovlig dumping i fjorden. Nå er Oslo Havn selv anmeldt. Ordføreren mener ekkolodd- argumentet snudde SFT . (Fotos: Bjørn Bratten)"SFT slår inn åpne dører"


Statens Forurensningstilsyn har i flere måneder sittet på opplysningene om rensefirmaet Secoras ulovlige dumping ved Malmøykalven. I går kom plutselig meldingen om at SFT har gått til anmeldelse av både Oslo Havn og Secora.
Dermed har dumpingen ved Malmøykalven utviklet seg fra å være et litt langtrukkent melodrama med Petter Stordalen og en handlingskraftig kvinnedelegasjon fra Nesodden og Malmøya i de bærende rollene, til den rene farse. Hør bare her:

Tilga rensefirmaet
Den ulovlige dumpingen ved Malmøykalven, som altså ikke har noe å gjøre med den lovlige dumpingen som fortsatt pågår, ble kjent i løpet av høsten i fjor og skal ha skjedd ved flere anledninger i løpet av 2006 og frem til høsten 2007. På en pressekonferanse før jul i fjor fastslo Det norske Veritas etter oppdrag fra Oslo Havn at Secora hadde dumpet rundt 12000 kubikk, eller tre fulle lektere med slam, og 15 lektere med stein og restmasser, rett i fjorden.
Men i stedet for å gå til anmeldelse av Secora gikk både Oslo Havn og NIVA, Norsk institutt for vanforskning, ut med støtteerklæringer til rensefirmaet.
Vi siterer fra vår reportasje den 20.desember:

Svært beklagelig
"Morten Schaaning ved NIVA sier til Avisa Nesodden at den ulovlige dumpingen er svært beklagelig.
- Dette er selvfølgelig helt i strid med utslippstillatelsen, her skulle det være null utslipp. Men når vi ser det arbeidet Secora har gjort for å rydde opp, så inngir det tillit, sa Schaaning."
Prosjektleder Torild Jørgensen ved Oslo Havn bekreftet ved pressekonferansen at de også hadde tillit til Secora, trass i det som hadde skjedd av ulovligheter.

Påtale før sommeren
På samme pressekonferanse ble det så gjort klart at fem ansatte hos Secora anses for å være ansvarlig for dumpingen.
- De er fortsatt under politietterforskning. En påtale antas å være klar før sommerferien, sier politiførstebetjent Stig Føyen ved Oslo Politikammer til Avisa Nesodden den 12.februar.
Det har i formiddag ikke vært mulig å få noen kommentar fra direktør for miljøoppfølgingsavdelingen ved SFT, Marit Kjeldby.
Klokka 1600 sendte SFT ut en pressemelding der det vises til NIVAs vurdering av de ulovlige utslippene, slik de fremkom ved pressekonferansen den 19.desember i fjor:

Ikke alvorlige miljøkonsekvenser
”NIVAs vurdering var at utslippene kan ha medført noe økt spredning ut av deponiområdet, men at det ikke oppsto alvorlige miljøkonsekvenser av den ulovlige dumpingen. Merutslippet som følge av dumpingen, går ikke utover rammene som ble lagt til grunn for tillatelsen. SFT ser likevel svært alvorlig på de bevisste og gjentatte bruddene på tillatelsen. SFT har derfor anmeldt Oslo Havn KF og Secora AS”, heter det i pressemeldingen, som ikke redegjør for hvorfor det har tatt så lang tid før SFT har reagert.

Slår inn åpne dører
Nesodden-ordfører Christian Hintze Holm tar den nye utviklingen som et tegn på at hans møterekke i departementet har gitt resultater, og at det er særlig argumentene fra det såkalte Innbyggerinitiativet, representert ved Petter Marthinsen og Are Damman, om bruken av ekkolodd som et nyttig redskap for å registrere utslipp, som har fått departementet til å gripe inn.
- SFT slår jo inn åpne dører så det griner her, sier Hintze Holm.
- De har sittet stille så lenge at nå mener de vel det gjelder å være ute og gjøre noe, sier Christian Hintze Holm.
..bb

Finn mer i lenkekjeden til høyre under MALMØYKALVEN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar