tirsdag 12. februar 2008

Rådhus-utbyggingen

(Foto: Bjørn Bratten)


Budsjett- krangel

blir hastesak


Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil behandle klagen fra mindretallet i kommunestyret på Nesodden om såkalt lovlighetskontroll av budsjettvedtaket om rådhusutbyggingen før jul, som en hastesak. Det bekrefter Elbjørg Kluften hos fylkesmannen i en samtale med Avisa Nesodden.

Det betyr at behandlingstiden vil bli redusert fra omkring tre måneder, som er den vanligste behandlingstiden for klager om lovlighetskontroll i forbindelse med vedtak i kommuneforvaltningen i Oslo og Akershus, til rundt en måned.
- Grunnen til det er ganske enkelt at dette handler om en stor sak, et vedtak om å bevilge 270 millioner kroner til en rådhusutbygging, og at den også er spesiell, siden det handler om et budsjettvedtak. Det er svært sjelden at budsjettvedtak blir klaget inn, sier Elbjørg Kluften.
Klagen som ble vedtatt av mindretallet, SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti i det første kommunestyremøtet på nyåret, og stadfestet i et nytt møte for snart fjorten dager siden, har som utgangspunkt at man mener at flertallet i kommunestyret ”ensidig har oppjustert inntektssiden og nedjustert utgiftssiden” i budsjettet til det nye såkalte flerbruksbygget på Tangenåsen.
Mindretallet mener at flertallet har utelatt store utgiftsposter til bl.a. midlertidige lokaler til ungdomsskoleelevene som blir husløse når Tangenåsen skole (bildet) blir revet, og at man også har overvurdert verdien av aksjene i det kommunale båtselskapet som nå er vedtatt nedlagt.
Elbjørg Kluften opplyser at omkring ti prosent av de klagene om lovlighetskontroll som kommer inn til fylkesmannen blir tatt til følge. I fjor ble 15 slike klager behandlet av fylkesmannen i Oslo og Akershus...bb..

Les mer om budsjett-krigen.. 4.januar
Les om rådhuset – et luftslott?.. 4.februar
Ordføreren frykter ikke tidsnød.. 6.februar
Utbygger har god tid.. 6.februar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar