torsdag 7. februar 2008

Tynnslitt tålmodighet hos Norgesgruppen


70 boliger: Fallende bolig- priser kan senke bolig- prosjektet ved vann- tårnet.


5000 m2:
Utbyggingen av det nye nærsenteret skulle ha startet i 2000. (Begge fotos: Bjørn Bratten)Fallende boligpriser
kan stoppe boligene
ved Vanntårnet

Norgesgruppens tålmodighet med Nesodden kommune i forbindelse med den lenge planlagte utbyggingen med 5000 m2 nye næringsarealer på Tangen Nærsenter, er i ferd med å bli svært tynnslitt.
Mens de venter på at kommunen får gjort ferdig sin reguleringsplan, som henger nært sammen med kommunehus-utbyggingen på den andre siden av veien, må Norgesgruppen se på at spesielt de fallende boligprisene gjør at lønnsomheten i prosjektet kan være i ferd med å smuldre bort.
Det nye nærsenteret på Tangen, som skulle vært påbegynt allerede i år 2000 og hvor eieren, Norgesgruppen, har sittet og ventet siden den gang, er tenkt finansiert gjennom et 70-talls boliger i åsen ved Vanntårnet, men i dag er det stadig mer tvilsomt om det regnestykket holder.
Prosjektleder i Norgesgruppen, Trond Enger, sier til Avisa Nesodden at det i dag definitivt ikke er noen fordel at tiden går, spesielt med tanke på de fallende boligprisene.
- Er dere i det hele tatt i sterk tvil om prosjektet lar seg gjennomføre?
- Nei, men vi må komme i gang snart. Vi er klare til å starte, og har altså vært det siden år 2000, men et av de store problemene er at vi har fått beskjed om at reguleringsplanen for den planlagte miljøgata og rundkjøringen ved Vestoppfaret, som altså også har sammenheng med kommunehus-utbyggingen, må på plass før vårt prosjekt kan behandles.
- Dessuten fins det to løsninger for området ved bussholdeplassen ved Blomsterveien, der Vegvesenet og kommunen har hver sin variant. Hvis vi der får en innsigelse fra fylkesmannen kan vi få skikkelige problemer, hvis ikke riktig løsning blir valgt.
- Kommunehusprosjektet må være ferdigbygd innen Varden rives i 2012. Dermed har jo også kommunen press på seg?
- Jo, men vi er fort i 2012 hvis ikke disse tingene løser seg. Vi må nå gå i samarbeid med kommunen for å løse dette. Vi har ventet lenge og markedet er jo altså ikke blitt bedre, sier Trond Enger til Avisa Nesodden... bb..


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar