onsdag 6. februar 2008

Ordføreren om Tangen-utbyggingen

”Frykter ikke
tidsnød”

Nesodden-ordfører Christian Hintze Holm frykter ikke at det skal bli noen tidsnød i forbindelse med utbyggingen av det nye kommunehuset på Tangenåsen.
– Det er ikke egentlig tiden som bekymrer meg. Det bør være mulig å få til dette, og det mener også utbyggeren, OPAK. Det som bekymrer meg er økonomien, sier ordfører Holm til Avisa Nesodden.
Det var etter kommunestyremøtet på Nesodden forrige torsdag at vi skrev her i avisa at det blir mer og mer vanskelig å tro på at det skal la seg gjøre å bygge et rådhus som kan stå ferdig når det gamle kommunehuset rives i 2012.
I dag er det altså bare drøyt fire år til det skjer, og for en utenforstående ser det ikke ut til, særlig etter siste møte i Nesodden kommunestyre, at det skal la seg gjøre å få de to fraksjonene i kommunestyret til å trekke i samme retning.
- Spørsmålet er jo hva man kan få til med de pengene som ligger i det som nå er vedtatt, om det er nok, om det blir sprekker underveis, og hvilke langsiktige konsekvenser dette får for kommuneøkonomien. Det er min bekymring, sier ordføreren.
- Når må kommunen være klar for at dette skal gå i hop?
- Pengene er for så vidt til stede, om vi ser bort fra alle betenkeligheter og forbehold. Det trengs en reguleringsplan som skal behandles i løpet av vinteren, og parallellt med dette kan det settes i gang en ny arkitektkonkurranse som skal ta for seg hele prosjektet, med ny ungdomsskole som prioritet nr. 1, deretter plass til kommuneadministrasjon, bibliotek og kulturhus.
- Men kulturhus blir det jo ikke?
- Nei, kulturhus blir det ikke, det har vi aldri hatt råd til, og det kommer vi heller ikke til å få råd til, selv om mange synes å tro at det ordner seg bare vi får tegnet det, sier Hintze Holm til Avisa Nesodden. ..BB..

Les mer om kommunehuskrangelen
Les Avisa Nesoddens kommentar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar