torsdag 13. mars 2008

Taust fra Tide om forhandlingskrav


HURTIGBÅTKAPTEIN ARILD BRUN: Vi må jo få vite hvilke arbeidsforhold vi får.. (Foto: Bjørn Bratten)”De ønsker tydeligvis
ikke å forhandle..”


De ansatte på Nesoddbåtene begynner å bli urolige foran neste års omveltninger på arbeidsplassen deres. Da skal Rogaland-baserte Tide Sjø overta driften av båtselskapet som har trafikkert Oslofjorden i en hundre års tid, og spørsmålet blir hvem som skal bli med over i det nye selskapet, og hvilke arbeidsbetingelser de får.


- To kapteiner har allerede gått over i arbeid på land og flere maskinsjefer søker nå jobber på land fordi de mener dette er for usikkert, sier Arild Brun, som er hovedtillitsvalgt for sjøoffiserene i Nesoddbåtene, til avisanesodden.no.
- Nå har det gått to måneder siden vi sendte et felles brev fra samtlige fagforeninger på båtene til Tide Sjø med krav om forhandlinger, men fortsatt er det ikke kommet svar. De har ikke en gang bekreftet at de har mottatt brevet, sier Brun.

Førsterett til jobb
- Blant kravene vi stilte var at vi skulle ha med oss den ansienniteten vi har opparbeidet oss her, og at skiftplanene skulle være klare før vi søker på jobbene. Vi søker jo ikke på jobber hvor vi ikke vet noe om slike sentrale arbeidsforhold, sier Arild Brun.
- Det er nedfelt i kontrakten med det nye selskapet at de ansatte i Nesoddbåtene har førsteretten til jobbene, men det virker som ledelsen i Tide Sjø mener at tillitsvalgte i Rogaland skal forhandle for oss. Det kan vi jo ikke finne oss i.

Lokalt samband

- Nesoddensambandet er et lokalt samband hvor vi har forhandlet oss fram til relativt korte skift, mens de i Rogaland har lengre skift, som vi ikke er interessert i å gå inn i.
- Det vil for eksempel innebære at man må være ombord i tre uker om gangen, noe som jo blir meningsløst for oss. Da kan vi likså godt ta jobb i utenriksfart, sier Arild Brun.
Det er til sammen 44 seilende sjøfolk ombord på Nesoddbåtenes ferjer og hurtigbåter, fra Norsk Sjømannsforbund, Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet. I tillegg er det drøyt 50 personer ansatt i administrasjonen.

Moss-Horten-ferja
Arild Brun forteller at de seilende i Nesoddbåtene har fått tilbud om jobb i Bastøy Fosen som driver blant annet Moss-Horten-ferjene, og som nå eier Nesoddbåtene etter at de kjøpte 51 prosent av aksjene fra Nesodden kommune.

Administrerende direktør Geir E. Aga i Tide Sjø, som var adressaten for brevet fra fagforeningene, har til tross for mange henvendelser fra avisanesodden.no ikke ønsket å gi noen kommentar til denne saken.
..bb

1 kommentar:

  1. Tide skal jo drive billigere enn NBDS, og da er de jo nærliggende å gjøre som Oslo Sporveier, å betale så dårlig at bare pakistanere vil ha jobben. Vi må regne med noen utidige sprell fra Tide, som ikke vil svare på brev i tide og utide.

    Har du snakket med noe i Tide? Hvis ikke, ring og spør om de har tatt seg tidevann over hodet.

    Egil

    SvarSlett