mandag 10. mars 2008

Lokalpolitikere til Stortinget


Vil snakke om lensmannskontoret

En gruppe med arbeiderparti- politikere fra Follo er i ettermiddag i møte på Stortinget for å snakke med bl.a. statssekretær i Justisdepartementet Terje Moland Pedersen om omorganiseringen av politi- og lensmannsstrukturen i Follo politidistrikt.

Gruppeleder i Nesodden Arbeiderparti, Erik Moe (bildet), som møter for Nesodden-partiet, sier til avisanesodden.no at han vil gjøre det klart at man i en såpass stor kommune som Nesodden ønsker en fast tilstedeværelse av lensmannen.
- Særlig i forhold til det forebyggende politiarbeidet, ikke minst overfor ungdom, er det viktig med en permanent tilstedeværelse av politiet. Vi vil også peke på at Drøbak, som de planlegger å flytte lensmannskontoret til, er for langt unna, og dessuten går det jo faktisk ikke offentlige kommunikasjoner dit fra Nesodden.
- Har du noe inntrykk av at det vil nytte å snakke med de sentrale myndighetene om dette?
- Det er alltid nødvendig å si fra, for å bli hørt.
- Men hjelper det?
- Det får vi gå ut fra. Men det er vi nødt til å komme tilbake til.
- Men har dere fått noen signaler om noen spesielle punkter som de skal være villig til å diskutere?
- Nei, det har vi ikke, sier Erik Moe.
Også fylkestingspolitikere og politikere fra stortinget vil delta i møtet.
..bb

Finn mer om lensmannskontoret i lenkekjeden til høyre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar