fredag 7. mars 2008

MalmøykalvenSTANS: Kroken på døra..


..hvis Erik Solheim setter ned foten.. (Foto: Bjørn Bratten og Bjørn H. Stuedal)
Solheim støtter
deponi-stopp?Miljøvernminister Erik Solheim går langt i å antyde at kritikerne av giftdeponiet ved Malmøykalven kan ha rett, noe som underforstått kan medføre at departementet hans kan komme til å stoppe giftdumpingen ved Malmøykalven.

I stortinget denne uka gjorde han det klart at han ikke kan stole blindt på Statens forurensningstilsyn.

Har tatt feil før
- Det kan aldri være slik at de statlige etatene besitter den rene sannhet, sa han, ifølge Aften.
- Både Miljøverndepartementet og andre har tatt feil tidligere, så det er utrolig viktig med alternative synspunkter, sa Solheim, som bekreftet, igjen ifølge Aften, at han mener det kan komme helt nye konklusjoner i deponisaken.
Her på Nesodden er disse uttalelsene interessante ikke minst på bakgrunn av Nesodden-ordfører og partikamerat Christian Hintze Holms møterekke i departementet, bl.a. i følge med Innbyggerinitiativets Are Damman, Elin Leer-Salvesen og ekkoloddeksperten Petter Bryn.

Dobbelt budskap
- Jeg vil ikke si at han bekreftet at det kan komme nye konklusjoner, jeg vil heller si at han ikke avviste det, sier Hintze Holm til avisanesodden.no.
- Men han hadde et slags dobbelt budskap. Han sa at han hadde svært stor tillit til SFT, men han sa også at historien viser at selv eksperter kan ta feil.
Ett av de poengene som ifølge ordføreren kan ha bidratt til å snu departementet er bruken av ekkolodd til å måle tilstandene rundt deponistedet.

Titusener kubikk på avveie
Ekkoloddmålingene som kritikerne har gjort, og som SFT har vært negative til, viser at flere titusener kubikkmeter med masse mangler i deponiet. Disse massene kan etter kritikernes mening ha kommet på avveier.
Samtidig med miljøvernministerens uttalelser i Stortinget kom meldingen fra SFT om at 180.000 kubikkmeter ren leire nå er brukt for å tildekke forurenset sjøbunn i indre havnebasseng, slik man nå også planlegger å gjøre i deponiet ved Malmøykalven.
Ifølge tilsynet viser målinger før og etter tildekkingen at lekkasjen av tjærestoffer er redusert med 96 prosent, mens lekkasjen av PCB er redusert med 90 prosent.
..bb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar