tirsdag 11. mars 2008

NAVN I NYHETENE: Ole Johnny Johansen, Secora


(Foto: Bjørn Bratten og Secora)

SECORA- SJEFEN:

"Ønsker ikke å spekulere om deponi- stopp.."Secora-sjefen: "Media
lar seg rive med.."


- Secora har en kontrakt med Oslo Havn og forholder seg til den. Kommentarer til hva som kan eller skal skje om noen skulle stanse deponiet blir bare spekulasjoner som vi ikke ønsker å ta del i.

Det sier Secora-sjefen, Ole Johnny Johansen (bildet), mannen som leder det utskjelte og politietterforskede mudrings- og giftdumpingsarbeidet i indre havn og på Malmøykalven, til avisanesodden.no.


- Vi forholder oss til at vi har en kontrakt å oppfylle og har til hensikt å gjøre dette på best mulig måte innenfor de rammer som er gitt og kontraktsfestet, sier Johansen.
Han kommenterer Erik Solheims uttalelser i Stortinget i forrige uke som av mange ble tolket som et signal om at miljøvernministeren og hans departement kan være i ferd med å snu i deponisaken.

Media lar seg rive med
- Operasjonen ved Malmøykalven har vært utskjelt, ikke minst her på Nesodden. Er det noe du har behov for å bemerke i den sammenhengen?
- Jeg har ingen spesielle kommentarer til dette ut over at vi registerer at det er et engasjement rundt saken.
- Vi skulle riktignok ønske at motstanderne ble mer seriøse og faktaorienterte i sin informasjon, sier Johansen.
– Vi registerer at media lar seg rive med og i mange tilfeller blir et ubalansert og ukritisk talerør for en av partene, noe jeg mener er i strid med både Vær varsom plakat og Redaktørplakat, mener Secora-sjefen.

Giftreduksjon

Secora-sjefens uttalelser kommer uka etter meldingen fra Statens forurensningstilsyn om at konsentrasjonen av miljøavgifter i bunnvannet i indre havn er redusert med 90 prosent etter at Statens Vegvesen har brukt 180.000 kubikkmeter leire fra gravingen til senketunnelen til å dekke til forurenset sjøbunn i havnebassenget.
- Er det også dere som har flyttet massene i Bjørvika og lagt på leiren fra gravingen til senketunnelen?
- Nei dette er det nok Statens vegvesen og Skanska som har stått for. Vi hjalp Skanska ca en måneds tid, før vi gikk i gang med egne arbeider, sier Johansen.
- Men det er ingen tvil om at vannkvaliteten blir bedre etter oppryddingen. Dette er jo forventet, og 90 prosent er jo meget bra.

Etablert 2005

Secora ble etablert 1.januar 2005 og har siden arbeidet over hele landet med relativt store prosjekter, bl.a. miljømudring. Secora har en 5 års avtale med Statens Vegvesen om vedlikehold og service på 134 fergekaier på strekningen Helgeland til Kirkenes.
- Vi utfører nå mange spennende prosjekter, bl.a. i Værøy Havn, Melbu havn, seilingsmerker i Drøbak/Svelvik, uttyping i Svelvikstrømmen er ferdig, samt et spektakulært prosjekt med seilingsmerker i Tjeldsundet, forteller Ole Johnny Johansen, som er utdannet tekniker og økonom fra BI.
Han har tidligere hatt direktørstillinger i Telenor, Broadnet Norge AS, og kom til Secora fra stilling som adm.direktør i Mediehuset Avisa Nordland.

Tildekkes i 2009
Ifølge Oslo Havns statusrapport for prosjektet Renere Oslofjord er det ved årsskiftet deponert 308.000 kubikkmeter masse i deponiet ved Malmøykalven. Hvis ikke deponiet blir stanset tidligere skal det avsluttes til sommeren. Tildekkingen av deponiet vil bli fullført i løpet av neste år.
..bb

Solheim vil stanse deponiet?.. 7.mars
Finn mer i lenkekjeden til høyre under MALMØYKALVEN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar