lørdag 15. mars 2008

Vrangviksposten Nr. 11, Årgang 1

(Foto: Bjørn Bratten)Vrangviks vei til MandalayI
AvisaNesodden har redaktøren skrevet om hvor ille Burmaveien på Nesodden er nå i vårløsningen (bildet). Den har fått teleslyng, som han så muntert kaller det. Som sikkert alle kjenner til har også vi her i Vrangvik en vei som går under navnet Burmaveien. Navnet har ingen ting med vårt forhold til militærjuntaen i Burma å gjøre, men man kan få sol- og tarmslyng av å kjøre på den om sommeren.

Clamydia Nedregaard-Hoff har vært ute for å få inspirasjon til noe vårlig kunst og har levert dette reportagepregede diktet til en velkjent melodi:

Vårløsning


av Clamydia N.-Hoff

Jeg har kjørt på Burmaveien.
Den var riktig blaut og lei,

men jeg fattet mot og stønnet lavt

"Gud hjelp og trøste meg"

Det gikk så søla skvatt,

og jula spant og bilen sklei

Jeg kom fram på sett og vis
uten videre ståhei.


Ja, den vei til Mandalay,
det var flyvefiskens vei,

men vår Burmavei her ute -
den er heller ikke grei!


Ja, vår egen Burmavei,
det er lutefiskens vei,

for vår Burmavei her ute -
den er bløt som fet postei.


Siden vi er så godt i gang klipper vi en sak til fra Vrangviksposten. Her kommer den:


Et lite åpent og inkluderende jubileum


(Overskriften kunne hatt et komma etter lite, men det har den ikke. Redaktøren kunne også ha brukt konjunksjonen men istedet for og, men det gjorde han ikke)


V
rangvikposten er ikke fremmed for å ta opp de store livssynsspørsmål. I disse dager er det ett år siden de kongelige sosial- og puddeldemokrater ga til kjenne at de fortsatt ville ha en åpen og inkluderende folkekirke. Vrangvikposten stilte da i all stillhet noen spørsmål, og i dag vil vi la våre lesere få delta i en konkurranse. Den som svarer riktig på mer enn ett spørsmål får et glass vin eller liknende når det måtte passe enten i redakstørens kontor etter kontortid eller på en passende restaurasjon i Vrangvik eller inne i hovedstaden. Vi synes det er mye hyggeligere enn å avspise våre lesere med et skrapelodd.


Den som svarer feil på spørsmål fire må derimot passe kulturministerens puddel én helg.

Her kommer spørsmålene: (Ikke se på svarene før du har betenkt deg grundig)

1: Finnes det noen folkekirke som er åpen, men ikke inkluderende?

2: Finnes det noen folkekirke som er inkluderende uten å være åpen?

3: Finnes det noe som er åpent og inkluderende som ikke er en folkekirke?

4: Er Trond Giske åpen og inkluderende, eller er han bare en folkegiske?


Svar: 1: Ja /nei / vet ikke
2: Det kan man aldri være helt, helt sikker på
3: Ja, bensinstasjoner, kjøpesentere, IKEA (til kl. 23.00), Bunnefjorden, men ikke riksveien over Vikafjellet. Redaksjonssekretær Streufert mente at Christine Koht også var svært åpen, men med redaktørens dobbelstemme ble hun strøket av listen.
4: Nei, ingen av delene. Han er ei gedigen folkesviske.

Vrangviksposten er et organ for Vrangvik og nærmeste omegn

Redaktør: Hermod Strudel

Redaksjonssekretær: Carstein Streufert


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar