mandag 3. mars 2008

Inntektsgraderte barnehagesatser


ALT I ORDEN: Jada, her er alt i orden, sier Kristin Iversen i Oksval barnehage i Tangen Terrasse. Her med Casper (2), Bjørn (3), Mathias (3) og Leah (3). (Foto: Bjørn Bratten)


”Alt i orden på Nesodden”

Mange barnefamilier i Akershus må betale tusenvis av kroner mer for barnehageplassen enn de skal. Familier med liten inntekt skal tilbys redusert oppholdsbetaling, men kommuner som Ullensaker, Rælingen og Hurdal følger ikke reglene, meldte NRK Østlandssendingen i morges.

- Vi har forlengst brakt dette i orden, både for de private og de offentlige barnehagene. Og det har vi hatt orden på siden 1.mai 2004, sier barnehagesjef Ellen S. Coucheron-Aamot i Nesodden kommune til avisanesodden.no.

Forskrift om foreldrebetaling sier at alle kommuner skal ha en ordning der barnefamilier med lav betalingsevne kan få reduksjon i prisen, eller helt slippe foreldrebetaling.

Enkelte kommuner, som Rælingen og Hurdal har ikke innført ordningen. Her må foreldrene betale makspris uansett tykkelsen på lommeboka.
Heller ikke i Ullensaker følges reglene. Her er det bare familiene som har barn i kommunale barnehager som tilbys betalingsreduksjon, mens dette ikke er innført i de private - bortsett fra noen få unntak.

Også dette er et brudd på reglene, sier Fakra Butt, som er førstekonsulent ved barne og familieseksjonen hos fylkesmannen. - Kommunen har ansvar for alle barnehager, også de private, sier Butt. Hun sier til avisanesodden.no at hun nå har sendt ut et skriv til samtlige kommuner om å få orden på denne saken.
Det var en undersøkelse som Statistisk sentralbyrå gjorde i fjor som viste at 33 av 416 norske kommuner ikke hadde innført inntektsgraderte betalingssatser i barnehagene. Sju av kommunene lå i Akershus.
..bb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar