fredag 14. mars 2008

Norgesgruppen fastholder boligutbyggingen

VANN- TÅRNET: Politi- kerne støtter Vann- tårnet- utbyg- gingen, tror Norges- gruppen.. (Foto: Bjørn Bratten)Usikkert om politikerne støtter Vanntårnet-boligerArbeidet med utbyggingen av Nærsenteret på Tangen og boligene ved Vanntårnet står forsatt på stedet hvil, åtte år etter at planene ble lagt fram. Men etter at reguleringsplanen for kommunens utbygging av rådhuset og ungdomsskolen på den andre side av Vestveien nå har vært gjennom plankomiteen i kommunen, øyner nå utbyggerne nytt håp.

Kommunevalg
Men for utbyggingen av boligene i åsen ved Vanntårnet kan det være et fåfengt håp. Siden Nesodden-politikerne i en arbeidsgruppe antydet støtte til boligdelen, også boligene i åsen ved Vanntårnet, har det vært kommunevalg.
- Det er ingen gitt å forutse hvordan en avstemning om Vanntårnet-utbyggingen vil gå i dagens kommunestyre, sier ordfører Christian Hintze Holm til avisanesodden.no.
Ordførerens parti, SV, støtter boligdelen på sørsiden av nærsenteret, på den såkalte Esso-tomta der bensinpumpa står i dag, men er i mot boliger på Vanntårnet-åsen.

Norgesgruppen venter
- Vi går nå egentlig bare og venter på at kommunens reguleringsplan for rådhusutbyggingen skal legges fram for politikerne, sier prosjektleder i Norgesgruppen, Trond Enger, til avisanesodden.no.
- Vi håper at det kan skje over påske en gang, slik at vi kanskje kan få behandlet vår reguleringsplan en gang før sommeren. Men det har vi jo håpet i fire år nå, sier Trond Enger.
- Har dere politikernes støtte til boligene i Vanntårn-åsen?
- Politikerne på Nesodden har lagt føringer for begge deler av prosjektet. Men når det gjelder boligdelen så er det jo en kjent sak at boligmarkedet svinger. Akkurat nå er det labert.

Fallende boligpriser
- Sist vi snakket sammen, i januar, ga du uttrykk for en viss tvil om at det vil være mulig å bygge ut Vanntårnet-boligene, med de fallende boligprisene som vi har sett de siste månedene?
- Med en så stor utbygging som vi planlegger her er vi avhengig av boligdelen. Vi har fra starten av planlagt for 5000 kvadratmeter bolig og 5000 ny næringsdel, sier Trond Enger, som ikke vil gå inn på hvor store summer man tar sikte på å bruke på denne utbyggingen.
..bb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar