fredag 14. mars 2008

Hvor er dette?

(Foto: Bjørn Bratten)

Langt fra bøljan blå!


M
ens de fleste innslag i denne serien på denne bloggen hittil har vært vakre, idylliske, eller i hvert fall hyggelige, trykker vi i dag et skikkelig grisebilde. Det er en noe avfeldig plastjolle, med rattet intakt, men ellers ganske redusert, og milevis unna bøljan blå, som under tidens gang er blitt fylt av søppel! Ganske ufyselig.

O
g bare ganske få meter fra en riktignok relativt avsidesliggende vei, som likevel er en sentral del av vårt lokale trafikksystem. Så er spørsmålet: Vet grunneieren om dette og har han eller hun tenkt å gjøre noe med det? Og neste spørsmål: Er det noen i kommunen som føler seg beføyet til å gjøre noe?

F
ylket er svært fornøyd med en registrering de gjorde i fjor med bilkirkegårder som truet med å bre seg langt utover sine lovlige grenser. Men er det ingen som kan gjøre noe med dette? Plan- og bygningssjef Kari Myhre Hellem som har ansvaret for disse tingene i Nesodden kommune, sier til avisanesodden.no at det er et spørsmål om graden av forurensing.

- For at slik forurensning skal rammes av forurensingsloven må det være en fare for forurensing, altså at det for eksempel skal lekke ut giftige stoffer. Ellers er det mer snakk om hva vi kan akseptere av våre naboer av rot og avfall, sier bygningssjefen.
- Når det gjelder for eksempel biler som blir satt igjen og avskiltet kan det rammes av plan- og bygningsloven. Men da gjelder også spørsmålet om graden av og faren for forurensing, sier Kari Myhre Hellem.

Uansett er det grunneierne som er ansvarlige og som kommunen må henvende seg til når det kommer klager eller det på annen måte dukker opp saker som gjelder forurensing. Vi vil ihvert fall ha øynene åpne for lignende miljøbomber i Nesodden-naturen fremover. Og vi tar gjerne imot tips om lignende fenomener. På forhånd takk!
.. bb

1 kommentar:

  1. Hvem har stjælt jolla mi?

    Kaptein S. Abeltann

    SvarSlett