mandag 17. mars 2008

Barnehagedekningen

ØKNING: 89, 5 prosent barnehage- dekning i Nesodden, her Casper (2), Bjørn (3), Mathias (3) og Leah (3) med Kristin Iversen i Oksval barnehage i Tangen Terrasse. (Foto: Bjørn Bratten)Solid barnehage-økning
i Nesodden


Akershus fylke ligger over landsgjennomsnittet i barnehagedekning, og Nesodden er blant de kommunene som øker sterkest i fylket, fremgår det av en rykende fersk statistikk fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) som avisanesodden.no har hentet inn.

På fylkestoppen ligger Lørenskog kommune med en dekningsprosent på hele 95,3 prosent, en økning fra 88,2 i 2006, og Oppegård med henholdsvis 93,5 prosent og 88,9 året før, viser tallene som er ajourført pr. 15.desember i 2007.

Nesodden har en dekningsprosent på 89,5 prosent, mens dette tallet i 2006 var 83, 6 prosent.
Ski kommune har i samme periode økt dekningsprosenten fra 87,6 til 91,7 prosent, mens Frogn-tallene viser 81,3 prosent i 2006 og 83,1 prosent nå før jul i fjor.

Tone Hermansen ved barnehageavdelingen i kommunen sier til avisanesodden.no at økningen i antall barnehageplasser har sammenheng med at det ble etablert sju nye avdelinger i kommunale barnehager i fjor, to i Kongleveien og fem i Skoklefallsletta, en ny barnehage som flyttet inn i midlertidige lokaler.

- Samtidig jobber vi med etablering i 2009 av en barnehage med åtte avdelinger på Nordre Nesodden, sier Tone Hermansen, som ikke ønsker å si noe nærmere om hvor denne skal ligge.
Ved årsskiftet var det 974 barn i barnehage på Nesodden.

De dårligste tallene i Akershus finner vi i Fet kommune med henholdsvis 66,7 og 71, 6 prosent og Hurdal med 67,7 og 76,9 prosent.
Til sammen 30.709 barn var i barnehage i Akershus pr. desember 2007.

På Norgestoppen i barnehagedekning fylkesvis ligger Troms fylke med 15.873 barn, som er en dekningsprosent på nitti prosent blank. Landsgjennomsnittet er en dekning på 84, 2 prosent.

For landet som helhet var nærmere 249.500 barn i barnehage før jul i fjor.

..bb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar