mandag 3. mars 2008

Ordføreren til justisministeren

NEKTER: Nesodden-ordføreren er blant dem som møter opp hos justisministeren i formiddag. (Foto: Bjørn Bratten)


Nekter ned-
leggelse

Nesodden-ordfører Christian Hintze Holm, seks andre ordførere fra Follo-regionen, samt fylkesordfører og flere ordførere fra Østfold, møter hos justisminister Knut Storberget i formiddag. Alle sammen kommer for å overlevere underskriftene fra opprørte sambygdinger som nekter å gi fra seg lensmannskontorene sine.
Christian Hintze Holm sier til avisanesodden.no at han for sin egen del vil overlevere nøyaktig 4012 underskrifter fra Nesodden, samt vedtaket fra kommunestyremøtet den 31.januar, der forslaget til høringsuttalelse fra Nesodden ble vedtatt.

Nedprioritere
I dette vedtaket heter det at den nye organisasjonen, som kan være bedre rustet til å ivareta en del oppgaver, samtidig vil måtte nedprioritere viktige oppgaver som tilgjengelighet i lokalsamfunnet, kjennskap til lokalmiljøet, og det kriminalitetsforebyggende arbeidet på lokalplanet.
- Det er lett å måle oppklaringsprosenten til politiet, men det er ikke like lett å måle betydningen av det forebyggende arbeidet, spesielt i sammenheng med det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet blant unge, sier Christian Hintze Holm til avisanesodden.no.

30.000 fra Follo?
Han har i skrivende stund ikke oversikt over hvor mange underskrifter totalt som blir presentert for justisministeren, men har inntrykk av at antallet i de andre Follokommunene er i størrelsesorden det samme som på Nesodden..
Det kan bety at antallet bare fra Follo-kommunene kan ligge et sted mellom 20.000 og 30.000 underskrifter.
I tilegg til underskrifter og høringsvedtak fra kommunene vil delegasjonen hos justisministeren i dag også legge fram et enstemmig vedtak fra Follorådet den 8.februar i år, samt nærmest likelydende uttalelser fra Kommunenes Sentralforbund, Akershus.
I Follorådets uttalelse heter det:
"Follorådet ber om at den foreliggende utredning bør legges til side og erstattes av en ny hvor en av de grunnleggende forutsetningene er at man skal ha et lokalsamfunnsbasert politi."
..bb

Stem på lensmannskontoret nederst på bloggen!

Finn mer om lensmannskontoret i lenkekjeden til høyre


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar