fredag 29. februar 2008

Enighet om Tangen Brygge

GRØNT LYS: Mandag starter arbeidet med det etter- lengtede nye terminal- bygget på Tangen Brygge. (Ill. Statens Vegvesen)


Neste mandag stenger
parkeringsplassen


Den årelange krangelen mellom kommunen og Statens Vegvesen omkring eiendomsforhold og drift av Tangen Brygge, som har ført til alle forsinkelsene rundt byggingen av den nye bryggeterminalen, er nå avsluttet.
Dermed kan arbeidet med ombyggingen av terminalbygg og parkeringsplass starte mandag førstkommende, 3.mars, bekrefter Karsten Nordstrand i Statens Vegvesen overfor avisanesodden.no.
Enigheten som nå er oppnådd mellom partene innebærer grovt sett at kommunen beholder eiendomsretten til området og fortsetter å kreve inn penger for den store parkeringsplassen, mens Akershus Kollektivterminaler overtar driften av terminalbygget.

Oppstartsmøte
- Det som skjer mandag er at det blir et oppstartmøte med entreprenøren der detaljene i framdriften blir klarlagt. I dag har jeg ikke oversikt over akkurat når for eksempel rivingen av det eksisterende terminalbygget skal starte, sier Nordstrand.
- Det jeg vet er at gammelbrygga stenges for parkering allerede mandag, og at den store parkeringsplassen stenges mandagen etter, altså den 10.mars. I løpet av kommende uke skal jeg sørge for at det kommer opp informasjonsplakater om utbyggingen, sier Karsten Nordstrand.

Rådmannen anbefaler
Det er et lenge forventet innspill fra Statens Vegvesen som nå er inntruffet og bearbeidet og forberedt for formannskapet med rådmann Kristina Nilssons anbefaling. I rådmannens anbefaling heter det bl.a.:
Nesodden kommune er innstilt på å inngå en bruksrettsavtale med Statens Vegvesen for kommunens arealer som inngår i den nye trafikkterminalen på Nesoddtangen, basert på at
kommunen beholder eiendomsretten til de arealer den i dag eier, at kommunen beholder driften av langtidsparkeringsplassen og håndheving av parkeringsovertredelser på hele området, og at Akershus kollektivterminaler (AKT) overtar driften av den øvrige delen av terminalen, herunder terminalbygg, kaifronter og kaianlegg, bussoppstillingsområde og korttidsparkering."
..bb

Les mer om Tangen Brygge-utbyggingen.. 13.februar
Full P-stopp på brygga!.. 4.februar
Like før Tangen Brygge-utbygging.. 18.januar

Dagens Filur

Foto: Filur
Kvinneblikk

S
koa på
og pen i tøyet
når du ses
av kvinnens øye!

Filur


Finn mer i lenkekjeden til høyre under DAGENS FILUR

Politiet om ameldelsen i deponisaken
”Gir oss flere
nye opplysninger”


- Anmeldelsen fra Statens Forurensningstilsyn, SFT, mot Oslo Havn og rensefirmet Secora i deponisaken ved Malmøykalven gir oss nye opplysinger som kan komme godt med i etterforskningen. Men det gir ikke etterforskningen noen ny retning. Vi fortsetter å etterforske bredt i hele sakskomplekset.
Det sier påtaleansvarlig jurist ved Finans- og Miljøavsnittet ved Oslo Politikammer, Carl Staff Hartmann, til avisanesodden.no. Hartmann bekrefter at politiet fikk anmeldelsen til SFT i slutten av forrige uke eller starten av denne uka. Men han understreker at politiet har etterforsket saken på eget initiativ siden den ulovlige dumpingen ble kjent i fjor høst.
- På en pressekonferanse i desember i fjor ble det lagt vekt på at fem av de ansatte i rensefirmaet Secora anses for å være ansvarlig for dumpingen. Er det de som nå etterforskes?
- Etterforskningen skjer i hele sakskomplekset og konsentrerer seg ikke spesielt om enkelte deler av det. Vi snur alle steiner og her er det mange steiner å snu. Det vi kommer fram til blir så utgangspunkt for påtalebegjæringen, sier Carl Staff Hartmann, som bekrefter at etterforskningen antas å være ferdig i løpet av mai, slik at påtalebegjæringen kan være klar før sommerferien.
Direktør Ole Johnny Johansen i Secora satt i styremøte i hele dag og var ikke tilgjengelig for spørsmål fra pressen.
Prosjektleder Torild Jørgensen i Oslo Havn sier til avisanesodden.no at hun ikke er overrasket over anmeldelsen fra SFT. - De varslet allerede i høst i en pressemelding at de ville vurdere saken, noe som kunne resultere i en anmeldelse, sier Torild Jørgensen.
..bb

Finn mer i lenkekjeden til høyre under MALMØYKALVEN

torsdag 28. februar 2008

Malmøykalven fra melodrama til farse


ULOVLIG DUMPING: Oslo Havn tilga rense- firmaet for ulovlig dumping i fjorden. Nå er Oslo Havn selv anmeldt. Ordføreren mener ekkolodd- argumentet snudde SFT . (Fotos: Bjørn Bratten)"SFT slår inn åpne dører"


Statens Forurensningstilsyn har i flere måneder sittet på opplysningene om rensefirmaet Secoras ulovlige dumping ved Malmøykalven. I går kom plutselig meldingen om at SFT har gått til anmeldelse av både Oslo Havn og Secora.
Dermed har dumpingen ved Malmøykalven utviklet seg fra å være et litt langtrukkent melodrama med Petter Stordalen og en handlingskraftig kvinnedelegasjon fra Nesodden og Malmøya i de bærende rollene, til den rene farse. Hør bare her:

Tilga rensefirmaet
Den ulovlige dumpingen ved Malmøykalven, som altså ikke har noe å gjøre med den lovlige dumpingen som fortsatt pågår, ble kjent i løpet av høsten i fjor og skal ha skjedd ved flere anledninger i løpet av 2006 og frem til høsten 2007. På en pressekonferanse før jul i fjor fastslo Det norske Veritas etter oppdrag fra Oslo Havn at Secora hadde dumpet rundt 12000 kubikk, eller tre fulle lektere med slam, og 15 lektere med stein og restmasser, rett i fjorden.
Men i stedet for å gå til anmeldelse av Secora gikk både Oslo Havn og NIVA, Norsk institutt for vanforskning, ut med støtteerklæringer til rensefirmaet.
Vi siterer fra vår reportasje den 20.desember:

Svært beklagelig
"Morten Schaaning ved NIVA sier til Avisa Nesodden at den ulovlige dumpingen er svært beklagelig.
- Dette er selvfølgelig helt i strid med utslippstillatelsen, her skulle det være null utslipp. Men når vi ser det arbeidet Secora har gjort for å rydde opp, så inngir det tillit, sa Schaaning."
Prosjektleder Torild Jørgensen ved Oslo Havn bekreftet ved pressekonferansen at de også hadde tillit til Secora, trass i det som hadde skjedd av ulovligheter.

Påtale før sommeren
På samme pressekonferanse ble det så gjort klart at fem ansatte hos Secora anses for å være ansvarlig for dumpingen.
- De er fortsatt under politietterforskning. En påtale antas å være klar før sommerferien, sier politiførstebetjent Stig Føyen ved Oslo Politikammer til Avisa Nesodden den 12.februar.
Det har i formiddag ikke vært mulig å få noen kommentar fra direktør for miljøoppfølgingsavdelingen ved SFT, Marit Kjeldby.
Klokka 1600 sendte SFT ut en pressemelding der det vises til NIVAs vurdering av de ulovlige utslippene, slik de fremkom ved pressekonferansen den 19.desember i fjor:

Ikke alvorlige miljøkonsekvenser
”NIVAs vurdering var at utslippene kan ha medført noe økt spredning ut av deponiområdet, men at det ikke oppsto alvorlige miljøkonsekvenser av den ulovlige dumpingen. Merutslippet som følge av dumpingen, går ikke utover rammene som ble lagt til grunn for tillatelsen. SFT ser likevel svært alvorlig på de bevisste og gjentatte bruddene på tillatelsen. SFT har derfor anmeldt Oslo Havn KF og Secora AS”, heter det i pressemeldingen, som ikke redegjør for hvorfor det har tatt så lang tid før SFT har reagert.

Slår inn åpne dører
Nesodden-ordfører Christian Hintze Holm tar den nye utviklingen som et tegn på at hans møterekke i departementet har gitt resultater, og at det er særlig argumentene fra det såkalte Innbyggerinitiativet, representert ved Petter Marthinsen og Are Damman, om bruken av ekkolodd som et nyttig redskap for å registrere utslipp, som har fått departementet til å gripe inn.
- SFT slår jo inn åpne dører så det griner her, sier Hintze Holm.
- De har sittet stille så lenge at nå mener de vel det gjelder å være ute og gjøre noe, sier Christian Hintze Holm.
..bb

Finn mer i lenkekjeden til høyre under MALMØYKALVEN

onsdag 27. februar 2008

Salg over budsjett i UrtehagenFEIL: Øystein Hjelseth, mannen (t.v.) bak Urtehage-utbyggingen på Fjellstrand, mener sjokk- tallene fra Oslo er feil. Her sammen med Thomas Deaton i Ring eiendom. (Fotos: Bjørn Bratten)


- Frykter ikke boligkrise
på Nesodden..

Ring Eiendom har hittil solgt 21 av de 47 leilighetene som det lokale boligselskapet Marikloppa A/S på Fjellstrand starter byggingen på i disse dager, under navnet Urtehagen.
- Det er mer enn det vi regnet med, og over budsjett, sier Thomas Deaton i meglerfirmaet til Avisa Nesodden.
Han avviser spekulasjonene om at den bråstoppen i boligmarkedet i Oslo som pressen har meldt om de siste dagene, er på vei til Nesodden.
- I følge Dagens Næringsliv er det bare solgt ni nye boliger i hovedstaden siden nyttår. Da ligger vi atskillig bedre an her ute, for bare hos oss i Ring er det solgt seks nyboliger i samme periode.

SLITER: Anne Cathrine Romsland, sliter med å selge funkis-rekkehus i Urianstadveien.

Funkismarkedet mettet
Thomas Deaton tror at det som ligger bak disse tallene er at markedet på små, minimalistiske funkisleiligheter for ungdom er mettet i byen, mens folk nå søker ut av sentrum og at det markedet langt fra er dødt.
- Men dere setter pris på at hverken det store prosjektet på Vardentoppen eller Vanntårnet-utbyggingen er kommet i gang?
- Jeg tror ikke det hadde spilt noen rolle, for det er et helt annet marked enn boligene i Urtehagen, sier Deaton.


Tror ikke på tallene
Øystein Hjelseth, som er mannen bak det nystartete boligselskapet Marikloppa A/S, sier han ikke tror på tallene i Dagens Næringsliv.
- Jeg tror at disse sjokktallene har sammenheng med at de ikke har klart å nyansere typer boliger som er med i utvalget, sier Hjelseth.
- Dere har startet byggingen, men dere har ikke solgt halvparten av boligene ennå?
- Den tommelfingerregelen gjelder mer i forbindelse med større feltutbygginger med blokker. Vi kan jo uten videre la være å bygge for eksempel de ti siste boligene, dersom det skulle vise seg å gå trått, sier Øystein Hjelseth.


Får ikke solgt
Bare noen ganske få hundre meter lenger opp i åsen på Fjellstrand, i Urianstadveien, ligger et boligfelt med 12 leiligheter i tre funkis-rekkehus som ble ferdigstilt og innflyttet i september i fjor. Tre av leilighetene har ligget ute til salgs siden før jul.
En av beboerne som skal selge, Anne Cathrine Romsland (57), avviser at disse tre salgene har noe med hverandre å gjøre, og hun mener heller ikke problemene med å selge har noen sammenheng med høy fellesgjeld.
- Dette er flotte leiligheter med livsløpsstandard, noe som er mangelvare på Nesodden, sier Romsland, som flytter fordi hun har oppdaget hvor dårlige tilbud det er for eldre på Nesodden. Hun vil nå flytte til eldrebolig i Bærum.Skremt av fellesutgifter
Ring Eiendom forsøker også å selge leiligheten til Romsland. Hvordan går det å selge den leiligheten parallellt med de i Urtehagen, Deaton?
- Det er to helt forskjellige ting. De er for eksempel priset helt forskjellig. Mange blir skremt av fellesutgifter på over 9000 kroner måneden, men det er jo bare en annen måte å finansiere på, sier Thomas Deaton. ..bb

Prisfallet kan stanse utbyggingen ved Vanntårnet.. Les mer

Vrangviksposten Nr. 9, Årgang 1

Ikke noe konebytte hos redaktørenRedaktør Brattbakken (bildet), en ikke ukjent pressemann i vårt nabolag, feiret i helgen at han var blitt 65 år i nærvær av en rekke venner fra hovedstadsavisene. Det hele foregikk i de sømmeligste former og i beste vennskapelige stemning, men det besynderlige var at den av gjestene som gikk tidligst, tok på seg feil sko da han gikk hjem. Det er jo vanligvis ikke de som går tidlig som gjør slikt, men helst de som går litt sent etter både to og fire pjoltere. Slike folk tar det ikke så nøye, og kan både ta med seg feil kone, feil frakk eller andres kalosjer når de går hjem.
Den stakkars gjesten som eide de skoene som hadde forsvunnet var naturligvis en smule oppbragt da han oppdaget at hans italienske sko hadde fått andres ben å gå på, men det hele roet seg etter hvert, for episoden var jo litt morsom også. Som han sa, han som satt i gjen med et par meget billigere sko. "Det viktigste er at jeg har noe på føttene når jeg skal hjem". Dette var jo pent sagt for de var nå svært dyre de skoene som forsvant på annenmanns føtter.
Vårt råd er i all stillhet å legge noen tegnestifter i uteskoene når man setter dem fra seg i garderoben når man er i selskap hvor folk er troende til litt av hvert.
Hvis man ikke stikker seg på tegnestifter når man skal gå hjem, så har man tatt feil sko. På den annen side vil den som forsøker å stikke av med dine sko stikke seg på tærne ganske overraskende og kanskje forstå at man får holde seg til sitt eget skotøy. Problemet er at hvis alle skulle finne på å bruke samme trix for å få riktige sko på seg når man forlater et muntert selskap i Vrangvik, så er man like langt.

Vrangviksposten er organ for Vrangvik og nærmeste omegn
Redaktør: Hermod Strudel
Redaksjonssekretær: Carstein Streufert

Finn mer i samme serie i lenkekjeden til høyre under VRANGVIKSPOSTEN

tirsdag 26. februar 2008

Ruter har endelig svart - muntlig

VENTER: Nesoddenordfører Christian Hintze Holm venter fortsatt på Ruter.. (Foto: Bjørn Bratten)Hurtigbåt-møte
fortsatt uvisst


Nesodden-ordfører Christian Hintze Holm(bildet) har endelig fått svar fra Ruter, tidligere SL, på flere brev til trafikkselskapet om et mulig folkemøte på Nesodden om hurtigbåtsaken.Ordfører Holm sier til Avisa Nesodden at han nå har fått et muntlig svar på det brevet han skrev den 15.februar etter en kraftig purring fra Prinsens Venner som ble offentliggjort her i avisa.
- Vi avventer nå et skriftlig svar fra viseadministrerende direktør, Runar Hannevold, sier Holm.
- Vi har fått beskjed om at den datoen vi foreslo i vårt brev tidligere i måneden, den 6.mars, ikke er mulig for Hannevold. Det må altså bli på et seinere tidspunkt, sier ordføreren.
Den 6.mars er det formannskapsmøte på Nesodden og tanken var å gjøre dette møtet tilgjengelig for offentligheten, tatt i betraktning den store interessen rundt hurtigbåtsaken.
..bb


Finn mer om denne saken i lenkekjeden til høyre under HURTIGBÅTEN

Endelig (nesten) klart for ny matbutikk på Fjellstrand


SNART KLART: Aksel Sandnes har begynt å klargjøre Moghal-lokalene for Jokerforretningen. (Foto: Bjørn Bratten)

Fra Moghal til Joker

Endelig synes det å være klart for ny matforretning på Fjellstrand. Nesoddingen Egil Magdal og sønnen Christian, som skal være daglig leder, reagerte på en artikkel i Amta i januar, og nå ligger alt an til åpning av en forretning i Norgesgruppens Joker-kjede, forhåpentlig i juni, bekrefter Egil Magdal.
- Du er litt tidlig ute, men vi regner med å underskrive en avtale med eierne, Arne og Aksel Sandnes, med det første, sier Egil Magdal.
Moghal og sønn, som har drevet matforretning i lokalene til Arne og Aksel Sandnes siden tidlig nittitall, ryddet ut av matbutikklokalene den 1.februar.
- Det er ikke noen dramatikk i dette. Vi har visst at Sandnes har hatt en person som sto klar til å overta og har vært forberedt på det, sier Aslam Moghal til Avisa Nesodden.
Isenkramen til Moghal, som håndverkere og alle andre på Nesodden har lært seg å dra nytte av de siste åra, på grunn av ekstremt stort utvalg, for å si det forsiktig, skal fortsette som før.
- Det er vanskelig å si hvor lang tid vi trenger på å gjøre lokalene klare til den nye butikken, men vi må vel regne med et par-tre måneder, sier Aksel Sandnes, som allerede er i gang med håndverkerne for å klargjøre til den nye butikken.
Han er tidligere sjømann, selfanger og hvalfanger, opprinnelig fra søre Sunnmøre, men startet faktisk en butikk på Fjellstrand, litt oppe i Fjellveien, populært kalt Hansen på haugen, allerede på tidlig sekstitall. I 1964 bygde han sammen med fetteren, Arne Sandnes, den bygningen som altså nå skal huse både Moghals isenkram og Magdals Jokerforretning.
..bb


Esteban på Meny: Nå begynner hans tredje liv

SELGER KAKER: Esteban (49) begynner sitt tredje liv i brød- disken på Tangen. (Foto: Bjørn Bratten)

Esteban i brøddisken

Han har vært aftensmåltid for blodsugende flaggermus i Fransk Guyana. Han har opplevd saltbruddene i Bolivia, der barn ned i åtte-ti års alderen med sterke kropper og ansikter som gamle menn, som han sier, dør en altfor tidlig død. Han har bygd hus i Mexico, og plukket kjempeblåbær med indianerne i staten Washington i USA.

Franske Stephane Chauvet (49), som har bodd så lenge i spansktalende land at folk flest kaller ham Esteban, har opplevd og sett mer av verden enn de flest av oss.
Nå står han bak disken på nærsenteret på Tangen og selger brød og kaker, slik han har gjort det siste halvåret. Det er litt uvant for ham, men han har ikke tenkt å gi seg med det første:
- Jeg er vant med å jobbe utendørs, jeg jobber gjerne som gartner eller hva som helst ellers som kan gjøres utendørs. Men det er en ting som er veldig fint med denne jobben: Du møter mennesker.

- Og etter to litt vanskelige år i Norge, - jeg fikk et kultursjokk, jeg innrømmer det, - så er det deilig å komme i kontakt med folk og oppleve at det er fine mennesker her, som overalt ellers.


Slet med byråkratiet
- Jeg slet sju måneder med det norske byråkratiet. Men jeg har lært. Nå er det i orden. Jeg er glad. Lykkelig. Jeg føler at jeg kan begynne på mitt tredje liv.
Estebans første liv levde han som sønn av en bensinstasjonseier i det sørvestlige Frankrike.

- Faren min hadde en stor globus. En dag fikk han globusen til å snurre rundt sin akse, og da jeg satte ned fingeren hadde jeg truffet Ecuador i Sør-Amerika. Dermed ble det faktisk også dit jeg reiste først, da jeg startet mitt andre liv, som 28-åring. Så gikk veien videre til Peru, Bolivia, Brasil, Fransk Guyana, Venezuela.


Små, blodige hakk

- Jeg reiste alltid uten sikkerhetspenger, tok arbeid der det bød seg muligheter, sov der det falt seg, reiste videre når det passet slik, ble en stund hvis jeg likte meg.
Vampyr-opplevelsen i Fransk Guyana skjedde en natt han hadde unnlatt å følge vertskapets råd om å bruke myggnetting.
- Det fantes jo ikke mygg der. Da jeg våknet om morgenen var jeg imidlertid dekket av blod fra masse små hakk i huden som de ganske små vampyrflaggermusene hadde hakket, helt uten at jeg hadde merket det, forteller han.
Samtidig fikk han dengefeber, en slags ekstrem form for influensa, med feber-rier oppe rundt 40-41- grader, så han måtte dusjes i kaldt vann hvert tjuende minutt..
Etter disse opplevelsene oppholdt han seg et par år hjemme i Frankrike, før han jobbet som bær- og fruktplukker i USA, blant annet i indianer-reservater i staten Washingon, og i Mexico/Guatemala.

Bygde hus

Vi traff ham der i januar 2002, på Zipolite-stranda i det sørlige Mexico, der han bygde hus for sin norske kjæreste. Nå er de blitt Nesodden-innbyggere med sine tre barn.
- Jeg begynner å forstå og akseptere hvordan livet er her. Det kunne vært mer sol, men det er likt for alle. Jeg har begynt å forstå at jeg kan gi mine barn trygghet og respekt her, kanskje noe av det jeg følte at mine foreldre ikke kunne gi meg. Vi har vært her i to år allerede. Det er mer enn vanlig, sier Esteban.
Klar for det tredje livet..
-bb/


mandag 25. februar 2008

Film: Charlie Wilsons krig


IKKE HELT KOMEDIE: Julia Roberts og Bob Hanks forsyner Mujahedin i Afghanistan med våpen og redder verden fra kommunistene. (Foto: Filmweb)


Artig film,

men vi ler ikke


Regi: Mike Nichols
Med Bob Hanks, Julia Roberts og Philip Seymour Hoffman
Her kommer den fantastiske historien om hvordan én mann, en ukjent kongressrepresentant fra Texas, snudde krigslykken for russerne i Afghanistan og skapte nederlaget som i sin tur ga støtet til sammenbruddet i det sovjetiske imperiet. Og la grunnlaget for framveksten av Taliban i Afghanistan.
Veteranregissør Mike Nichols er en sann mester når det gjelder å fortelle tvilsomme historier om tilsynelatende amerikanske suksesser, og her har han fått en dokumentarisk historie mellom hendene som virkelig ikke er til å tro, men som altså nettopp er sann. Nichols forteller den nærmest som en komedie, men vi vet jo alle at det er det ikke.
Dermed har denne filmen et problem, i den forstand at vi tror på historien, men den er så sinnssvak at vi ikke helt tror på karakterene, skjønt de spilles briljant av de tre i hovedrollene. Svært vanskelig, å gi troverdig liv til dokumentariske personer som fort kan komme og pirke på de små løgner som godt skuespilleri er så avhengig av. Og så vet vi altså alle hvordan det går. Til helvete. Om man noen gang kan snakke om at latteren blir sittende fast i halsen, så er det her.
Charlie Wilson, vår helt, som avslutningsvis får en medalje for sin innsats, gjør et tappert forsøk når alt er over på å sørge for at amerikanerne tar vare på seieren ved å søke å bygge opp en sivil motstand mot framveksten av Taliban.
- Hvem faen bryr seg om skoler i Pakistan, sier hans komitekolleger, som allerede har glemt navnet på landet de nettopp har hjulpet i kampen mot kommunismen.
Om man noen gang skulle ønske å se hvordan vesten har bidratt til at det ikke er mulig å skape fred i Afghanistan, så er dette en sjanse. Oppløftende er det altså ikke, selv om Mike Nichols har lagt bredsida til for å gjøre det underholdende, også..
En firer på terningen til denne filmen om en tragedie som nekter å være komedie.
..bb

Finn flere filmer i lenkekjeden til høyre under
FILMER PÅ AVISA NESODDEN

Nesodden sett fra engaAv Liv Breines
VålerengaKjærlighetens ferjereiser

F
or oss som er oppvokst på den tynne landstripen mellom hav og sjø i det høye nord, og nå er bosatt midt i Oslofjordbotnen, er Nesodden det forjettede land. Vi er så heldige å kjenne noen som faktisk har tilhold på denne landtungen, og dit kommer man seg lettest med noe så eksotisk som båt. For en vær-syk nordlending er det deilig å komme ut på sjøen litt, om ikke annet så for denne korte turen til det forjettede land. På ferja kan man klatre opp til andre dekk og stå ute, da får du blåsten og sjølukta rett i fleisen, lukker man øynene er man nesten hjemme.
Det spennende med Nesodden er jo at man aner ikke hva man får der man seiler inn mot kai, kanskje tror man at alle disse menneskene er kommet for å ta en imot, men så skal de visst bare inn til byen selv. Og mye bebyggelse ser man ikke, tett med trær og vekster som det er. Det bor kanskje ikke så mange her?
Etterhvert som man utforsker landtungen åpenbarer de mest vidunderlige steder seg, nydelige villaer, gamle plasser, gjengrodde stier og badevann. Fisk er det i sjøen, blåskjell også, bær og sopp i skogene. Og mennesker bor her visst! Kan man ha det bedre med kun 20 minutters ferjereise til Oslo sentrum?
Det har sikkert sine ulemper å bo på Nesodden, som alle andre plasser. Men for oss som er så heldige å få komme ut på besøk en gang i mellom gjør det jo ingenting at sko forsvinner og at ferga som man trodde gikk slett ikke gjorde det og man må ta taxi hjem. Eller sove på sofaen til vertskapet, gjestfriheten er det ingenting å si på der ute.

torsdag 21. februar 2008

Dagens Filur


Er du der, Nilsen?
(forsinket nyttårsreportasje)
Frivillige lette etter mulige rakettofre utenfor Tangen sentrum i morges. (Foto: FILUR)

onsdag 20. februar 2008

Kommentar: Digitale finlandshetter


Av Bjørn Bratten

Foto: Amanda Palacios

Feigingenes
paradis

Det pågår en intens debatt om anonyme nettdebatter i det vi vanligvis kaller pressens organer. I disse dager har det faktisk utviklet seg til en pikant krangel mellom den nyansatte redaktøren for journalistenes fagblad, Journalisten, og den samme avisas eier, som er journalistenes fagorganisasjon, Norsk Journalistlag, representert i debatten ved NJs leder.
For vår del har vi inntatt en litt tilbaketrukket holdning til spørsmålet, siden det ikke har vært av påtrengende viktighet for oss her i vår lille avisblogg. Det er ikke mange kommentarer vi får til våre innlegg. Og av de få vi får, kjenner vi de aller fleste innsenderne personlig.
Men hva skjer dersom vi her i vår lille andepytt går til anskaffelse av et avissystem for å ta skrittet fra avisblogg til fullblods nettavis? Er det av helt avgjørende betydning at vi legger til rette for en anonym nettdebatt i Avisa Nesodden?
Av økonomiske årsaker, fordi det ikke er mulig å overleve med nettavis uten den anonyme debatten? Eller av ”demokratiske” årsaker, slik det hevdes i debatten?
I fagbladet Journalisten insisterer redaktøren på at ”..nettdebatten slipper fram synsmåter som bryter med redaktørens holdninger, og er dermed en utvidelse av demokratiet..”
Hans kamp retter seg ikke minst mot Pressens Faglige Utvalg, pressens eget forum for selvjustis, som nå har ”dømt” flere presseorganer, blant annet Aftenposten, for å ha brakt anonyme innlegg som strider med bl.a. pressens etiske regler.
I fagbladet beskrives de som mener noe annet enn redaktøren i denne sammenhengen som ”den moralske nettpanikkens talsmenn”.
Men for å være ganske ærlig, - noe de anonyme nettdebattantene ofte er, siden det er så god plass til å være ærlig når man skriver anonymt - hva er så demokratisk med å uttrykke seg anonymt?
Digitale finlandshetter, er et uttrykk Magne Lindholm ved Høgskolen i Oslo har tatt i bruk for å beskrive denne virksomheten. Feigingenes paradis er et annet uttrykk som faller oss inn. Hva er meninger verdt uten meningers mot?

tirsdag 19. februar 2008

TV-omtalen


Kraftig oversalg

av OL-thriller

Forhåndsreklamen antydet hoderulling og skandale-avsløringer, men så ble det bare en ganske artig og innsiktsfull, men høyst ufarlig bakomfilm om prosessen bak valget av Tromsø som Norges OL-kandidat i 2018.
Med dystre, høydramatiske inn-annonseringer, og dulgte løfter om en nærmest thrilleraktig serie på fire programmer under fellesvignetten ”Bak lukkede dører”, har NRK pushet denne dokumentar-serien, der i hvert fall den første episoden, vist i kveld, strengt tatt ikke brakte noe som helst nytt, og i hvert fall ingen skandaler.
Snarere tvert i mot. Denne historien, som er blitt lansert på dramanivå som en Brennpunkt-rysare, ble mer en hyllest til mesterhjernen Bjørge Stensbøl, som brakte Tromsø-seieren til en trygg havn, enn en beinhard avsløring av tvilsomme fikserier bak lukkede dører.
Vår konklusjon blir dermed at på samme måte som Stensbøl og hans venner i Tromsø-gjengen har vært smartest og proffest og grundigst, og til og med klart å tenke storpolitisk i sitt prosjektarbeid og sin prosjekt-strategi, så har de også sørget for et godt ettermæle gjennom å legge seg åpne for denne dokumentaren. Gratulerer, Tromsø!
Og den som trodde regjeringen skulle riste i sine sammenføyninger etter ”avsløringene”, kan ta det med ro. Det eneste som er avslørt her er NRKs og andre TV-stasjoners stygge tendens til å overselge sine produkter....bjørn..

Hvor er dette? Her er svaret:

(Foto: Bjørn Bratten)

Speiderhytta

på Sefjell

For et par måneder siden trykket vi dette bildet av den koselige tømmerkoia under vignetten: Hvor er dette? Svaret er at dette er den gamle jakt- og speiderhytta på Sefjell, som er en av halvøyas høyeste topper med imponerende 180 høydemeter!
Carl Andreas Heltzen på Søndre Hasle gård, som er grunneier i området, forteller til Avisa Nesodden at hytta ble bygd rundt 1920 av hans bestefar, Carl F. Heltzen, som brukte den som jakthytte.
Heltzen var forøvrig lensmann på Nesodden i en periode, men måtte gi seg på grunn av dårlig hjerte i 1935.
Hytta var i bruk som speiderhytte da Carl Andreas, dagens grunneier, begynte i speideren i 1958, og ble brukt mye som speiderhytte i hans tid i speideren, ikke minst da han var speiderleder.
- Den bærer preg av å ha levd et hardt liv, med flere forsøk på restaurering?
- Ja, det var mye hærverk her tidligere, vi glemte igjen en slegge her en gang, og da var det noen som hadde knust pipa og den fine peisen som vi hadde bygd. Både pipa og peisen er blitt ødelagt igjen, og er blitt gjenoppbygd flere ganger.
- N
oe av grunnen til dette kan ha vært at det var et stort ti-femten meter høyt trigonometrisk tårn her den gang, som kalte på mange bråkmakere, tydeligvis. De seinere åra har det vært mer stille. Vi setter døra åpen og har slått opp lapp om at man bare må ta seg inn og hygge seg, men likevel skjer det at vinduer blir knust osv, forteller Carl Andreas Heltzen...bb..

mandag 18. februar 2008

Hvor er dette? Her er svaret:

(Foto: Bjørn Bratten)

Fylket ber kommunene
melde fra

I
desember i fjor trykket vi dette bildet av en vakker gammel folkevogn i det grønne et eller annet sted i Nesodd-marka, med spørsmålet: Hvor er dette? Svaret er faktisk at dette ikke er i Nesodden i det hele tatt, men i Frogn. Vi fant bilen inni skauen noen hundre meter fra Svenneløkka oppe i åsen vest for Dal, noen flere hundre meter nord for plassen Hagan, ikke så langt fra Dalsmosan.
Hvor lenge bilen har stått her er ikke godt å si, men det kan ha vært en vei fram hit en gang. Nærmeste veistubb ligger mellom femti og hundre meter unna dette stedet. Bildet er forøvrig, i tillegg til det litt kuriøse, en påminnelse om en utbredt og dårlig uvane noen grunneiere har, både på Nesodden, i Frogn og overalt ellers: Folk setter fra seg sine gamle utbrukte biler i skauen.
Bilkirkegårder er det fullt av både her på halvøya og andre steder, som jeg kan bekrefte, som gammel turorienterer. Vi beveger oss på de merkeligste steder for å finne de mest pussige poster... I så måte, som bilkirkegård, er forøvrig den enslige folkevogna i skauen ved Dal for ingen ting å regne. Men uansett omfang: Nå har fylkets miljøvernavdeling bedt kommunene melde fra.
Jens Hertzberg i fylkets miljøvernavdeling sier til Avisa Nesodden at fylkesmannen nå har sendt henvendelser til kommunene om å se nærmere på denne type virksomhet og melde tilbake dersom de finner noe.
- Så lenge det bare er snakk om skjemmende bilvrak som ikke direkte forurenser er det kommunen som må ta tak i det. Er det snakk om forurensning og forsøpling i større skala vil det være naturlig at kommunen ber fylket om assistanse, sier Jens Hertzberg..bb..

Jubileum: Historien om folkevogna i skauen på Dal er innlegg nummer 100 på denne bloggen siden vi startet i november i fjor. Det første innlegget var faktisk en anmeldelse av den praktfulle filmen Om Forlatelse, som forøvrig fortsatt går på kino i Oslo! Vi gratulerer oss selv!

Hva skjer?


(Fotos: Bjørn Bratten)S
olid opphopning av anleggsmaskiner, gravemaskiner, kompressorer og boremaskiner på riksveien sør for Alværn, ved innkjøringen til Johnsrudveien, i disse dager. Hva i all verden er det som skjer? Nei, det er ikke annet enn kompletterende arbeider med den vannledningen som ble lagt ned her i fjor.
I stedet for at det da ble satt i verk omfattende grave- og sprengningsarbeider for å legge grøft på gamlemåten, ble det sprengt et hull i fjellknattene som vannledningen kunne føres gjennom. Det som skjer nå er at man utvider, eller blokker ut, dette hullet.. Sånn er det..bb..

Dagens Filur
Til minne om en journalist


Han jobbet og slet
til han var som en klut,
så endte han tidlig
i graven.

Han havnet i pressen
en kveld og kom ut
som bilag til lørdags-
utgaven


F
ilur


Les mer i samme serie i lenkekjeden til høyre under DAGENS FILUR

Fem på butikken - ved én av dem


(Foto: Bjørn Bratten)

Savner du utbyggingen av Tangen Nærsenter?


Kjersti Jørandli, (43), butikkmedarbeider:

- Ja, vi tror definitivt det er viktig at det snart blir en utbygging her. Det er for trangt som det er nå, og det fører til at folk reiser andre steder for å handle. Vi lurer jo veldig på hvorfor det tar så lang tid.

Les om utbyggingen av nærsenteret.. 7.februar

søndag 17. februar 2008

Vrangviksposten Nr. 8, Årgang 1


Har falske profeter skjegg?

Det er ikke lenge siden redaktøren personlig, og dessforuten redaktørsekretær Streufert, var i København på en utenriks studietur. Vi har således oppdaterte inntrykk av danskene og det danske, og vi bestreber oss på å møte verden med et åpent sinn. Vi synes for vår del at danskene er både omgjengelige og kultiverte, men så sørger vi for å være i god stemning selv, når vi er der, om vi selv skal si det.
Derfor forundrer vi oss så over den hatske stemning som enkelte har kommet i i Danmark, bare av å se en morsom tegning av en for lengst avdød beskjegget profet. Nå har aldri Vrangviksposten trykket noe bilde av noen profets skjegg, men skulle det komme en profet innom redaksjonen, ville naturligvis Streufert avbildet ham. Det er nemlig Streufert som er vår fotograf.


Vi kan jo ikke skjønne hvorfor muhammedanerne i Danmark blir så opphisset over noen tegninger, og i ren sollidaritet kan vi i dag bringe et humoristisk bilde av en lokal profet som slett ikke er død. Han er ikke profet engang, og slett ikke muhammedaner, men han er i alle fall fra vårt kristelige profetparti og har preget debatten i Vrangviks bystyre med sin sindighet og konstruktive velvilje.
Dessforuten har han vært en drivende kraft når det gjelder å bringe litt av vår overskuddsluksus fra bedrestilte hjem på Alveråsen og i Fleskebakken til den baltiske slum hvor ungdommene fortsatt kan glede seg over en sykkel som er over ett år gammel. Vi vil ikke bli tatt for å være surpumper, men dagens unggutter her i Vrangvik kan ikke engang lappe et sykkelhjul!


Apropos profeter. Clamydia Nedregaard-Hoff er helt ustoppelig i sin poetiske virksomhet, men så aspirerer hun etter sigende for fjerde år på rad til Vrangviks kulturpris som utdeles til unge og lovende kunstnere. Derfor har vi en helt stilltiende overenskomst om ikke å nevne hennes alder når vi omtaler henne. På litt avstand, og i dunkel belysning er hun nemlig svært ungdommelig.
Denne gang synes redaksjonen at hun er svært dristig, men det handler jo om en frustrert kvinnes lengsler, så vidt vi kan forstå:


Jeg savner en profet

Jeg savner en jovial, fet en
som har tyngde og pondus i fleng,
nemlig han som kalles profeten,
og er himmelsk og het i min seng

Mine lengsler er sterke, men ømme
og min lidenskap voldsom og het,
og hver natt vil jeg ligge og drømme
så vått om min kjære profet

Jeg har lest hans profetiske surer
som man ser hvis man leser koranen,
men nå går jeg gråtkvalt og sturer,
for jeg tror han har funnet en annen

Av Clamydia Nedregaard-Hoff

Vrangviksposten er et organ for Vrangvik og omegn.
Redaktør: Hermod Strudel
Redaksjonssekretær: Carstein Streufert

Finn mer i samme serie i lenkekjeden til høyre under VRANGVIKSPOSTEN

Film: There Will Be Blood (Am.)


DANIEL DAY-LEWIS: Soleklar Oscar-kandidat for tolkningen av grådig oljepioner. (Foto: Filmweb)


Grådigheten eter sjelen

Regi: Paul Thomas Anderson
Med Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Dillon Freaser

Mesteren bak den vidunderlige, mangfoldige og intense sirkelfilmen Magnolia er tilbake med et nytt intenst mesterverk. Denne gang om grådighetens nådeløse bulldozervei gjennom livet til en av pionerene i den amerikanske oljeindustrien.
Historien er hentet fra novellen ”Olje” av Upton Sinclair og spenner fra de første euforiske oljefunn som denne mannen, Daniel Plainview, gjør, åpenbart i tilknytning til gullgraving, på slutten av 1800-tallet i New Mexico, til hans moralske og mentale sammenbrudd mot slutten av første verdenskrig.
Dette er altså historien om en klassisk drittsekk, unnskyld uttrykket, og regissøren lar ingen mulighet gå fra seg til å dykke dypt ned i hovedpersonens sjelelige forfall i grådighetens grep. Men det mesterlige er at vi gis en, riktignok sped, mulighet til å se inn i hans mange tragedier, og skimte en årsakssammenheng.
Daniel Day-Lewis knallharde, men sjarmfulle, rolletolkning er en god hjelp i så henseende, her er Oscar-materiale så det holder. Og dette er virkelig en nøkkelfilm om den amerikanske drømmen som jeg vil tro Oscar-akademiet vil vite å belønne.
Høyt oppe der i klasse med Giganten og Citizen Kane, hvor sistnevntes tema med den lille gutten som forlates/støtes ut av familien er nesten identisk med temaet her.
For dette er også en film om Familie, dette begrepet som er selve kjernen i Den amerikanske Drømmen. Og dertil en genial observasjon av religionens rolle i spillet om den samme drømmen, så presist beskrevet at vi aldri så det mer tydelig i noen amerikansk film så langt jeg kan huske. Det kan selvfølgelig, for alt vi vet, tale imot et prisras i Oscar-akademiet. Man kødder ikke med religionen!
Uansett, en sekser må det bli!
..bb..

Finn flere filmer i lenkekjeden til høyre under
FILMER PÅ AVISA NESODDEN

Ingen spor etter tyven

Ingen spor foreløpig etter tyven som har brutt seg inn i en bolig i Lise Maries vei på Fjordvangen i natt. Innbruddet ble oppdaget utpå natten en gang, men det er nokså uklart på morgensiden hva som er blitt borte, utover at familiens datamaskin er fjernet, melder vakthavende ved Follo Politikammer.

lørdag 16. februar 2008

En birøkters bekjennelser

NØD: Knut Henrik Melbye rykket ut for å berge dronningene sine. (Foto: Bjørn Bratten)


Vinterlig bisverm

ved Burmaveien!


Det var den vinteren alt var feil. Joda, skiføret er elendig, det kan vi leve med. Og gradestokken kommer seg knapt under null midt i fimbulvintermåneden februar.
Men her kommer vi kjørende på holka langs en fin og slak stikkvei fra Burmaveien, og der står det midt i ville skauen en lys levende birøkter i en aldri så liten bisverm, midt på vinteren!
- Vi forbinder bildet av en forskriftsmessig tildekket birøkter med skinnende seinsommerdager og blomstrende lyngheier, Knut Henrik Melbye?

- J
a, dette er jo ikke noe man gjør i februar. Men jeg fikk det for meg at de hadde fått for lite mat. Så reiste jeg opp og sjekket og merket at kassene var veldig lette, noe som bare bekreftet min skepsis. 

FEBRUAR: Dette var ikke noe man skulle gjøre i februar.. (Foto: Bjørn Bratten)- Dette var nok noe jeg skulle ha sørget for allerede i høst, men det gjorde jeg altså ikke. Noen ganger gjør man ganske enkelt ikke en god nok jobb.
- Men her flyr det atskillige bier ut av kuben og lander på snøen, de er jo døden nær bare få sekunder etter at de er kommet ut?
- Ja, de fryser fort i hjel. Det som er viktig er at jeg klarer å holde liv i de nye dronningene jeg fikk laget i fjor. Nå har jeg sju nye dronninger av fin avstamning.

- J
eg fikk eggene på landbrukshøgskolen på Ås, sier Melbye og heller røyk fra en kanne med fyr i ned på toppen av kuben for å prøve å holde dem innendørs.
Men de stikker bare ut bakdøra på siden av kuben, der de treffer en mann med kamera som stikker så fort som svint.
Melbye legger en plastfolie med noe tjukt og hvitt oppå toppen av brettene med bier.
- Så, nå skal de nok greie seg til sommeren, sier han og kaster et blikk over den fine snøhvite enga i solskinnet. Vi forteller at vi så en rev som rasket over veien rett nedi her da vi kom oppover.
- Ja, det er mye dyr her, elg og rådyr, også. Til våren skal vi på fugleregistrering over hele åsen her. Ja, vi begynner allerede nå i mars. Det blir fint, sier Knut Henrik Melbye.

..bb..


fredag 15. februar 2008

Ordføreren skriver brev til SL


RUNAR HANNE- VOLD: Har ikke fått noe brev.


ORDFØRER HOLM:
Sendte brev. (Foto: Bjørn Bratten)


Lynraskt purrebrev

til Ruter-sjef

Nesodden-ordfører Christian Hintze Holm nølte ikke lenge etter at han i går fikk et skarpt brev fra Prinsens Venner om det de mente var en manglende innsats fra kommunens side i hurtigbåtsaken. I dag gikk brevet til Ruter ved viseadministrerende direktør Runar Hannevold der ordførereren gjentar sin invitasjon til SL-ledelsen fra november i fjor om å delta i et folkemøte på Nesodden:

Jeg viser til mitt brev til daværende SL datert 28.11.2007, der jeg viste til resultatet av en spørreundersøkelse gjennomført av ”Prinsens venner”, som er et publikumsinitiativ for hurtigbåtforbindelsen mellom Aker brygge og Nesoddtangen. Jeg viste også til tidligere brev fra kommunen. Kopi av brevet følger vedlagt”, skriver ordføreren, og minner om at han i brevet uttrykte ønske om et møte mellom kommunen ved formannskapet og representanter for det daværende SL..
Jeg har forstått at man fra Ruters side mener man ikke har fått noen invitasjon fra kommunen. Dersom mitt brev var uklart mht hvem som var forventet å ta neste skritt, vil vi derfor presisere at vi ønsker et slikt møte”, heter det.

Interesse fra publikum
Ordføreren skriver at det er berammet formannskapsmøte torsdag 6. mars, og at dette vil være den beste datoen for kommunen.
De andre dagene samme uke kan også være aktuelle dersom dette ikke lar seg gjøre, samt mandag i uken etter. Ettersom det er grunn til å tro at det vil være interesse fra publikum for å være til stede, vil jeg foreslå kl 18 eller eventuelt kl 19 som tidspunkt.
Jeg registrerer at det er betydelig utålmodighet på Nesodden, og håper derfor at et slikt møte kan komme i stand”, skriver ordføreren i sitt brev til Ruter.

Ikke fått brev
Ruter-sjef Runar Hannevold sier til Avisa Nesodden at han ikke har mottatt noen mail fra Nesodden-ordføreren.
- Men hvis jeg skulle motta et slikt brev i dag eller til uka så vil jeg kontakte ordføreren om det og ikke deg, svarer Hannevold..
.bb..

Les: Hurtigbåtvennenes brev til ordføreren.. 14.februar

Hurtigbåtbyggingen har startet i Nordfjord


NAVN PÅ HURTIGBÅTEN: Fjord..et eller annet? Eller Prinsessen? Hva mener du? Skriv inn ditt svar i kommentarfeltet nederst i denne historien..

Hva skal båtene hete?

I dag heter de to hurtigbåtene i Nesodden-ruta Prinsen og Prinsessen. I disse dager har Brødrene Aa i Hyen i Nordfjord startet støpingen av karbonfiberskroget til den minste båten, den med 180 plasser, som skal gå inn i ruta til Lysaker etter Prinsessen.
Konsernsjef for hurtigbåt, Ivan Fossan, i Tide Sjø, selskapet som altså vant anbudsrunden om Nesoddensambandet, sier til Avisa Nesodden at han foreløpig ikke har tenkt et øyeblikk på navnespørsmålet, men at det kan det bli aktuelt å gjøre til høsten.
I dag heter Tides hurtigbåter noe med Fjord.., og den båten som ligner mest på den minste hurtigbåten i dag, og som vi ser på bildet her, heter Fjordkatt.

Kongelig navn?
Spørsmålet, som vi her på Nesodden nok vil finne grunn til å tenke over, er jo om vi skal få et navn som passer inn i navnevalgene i fjordene på Vestlandet, eller om vi skal ønske å fortsette vår stolte tradisjon med rojale navn på hurtigbåtene.
Fossan forteller forøvrig at de tre ferjene som skal gå inn i Nesoddenruta, også når hurtigbåten Prinsen, ifølge opplegget til Ruter, blir innstilt på kveldsrutene, skal bygges av et Aker-verft i Frankrike. Der vil det jo også bli et navnespørsmål. Vi får tro at vi får anledning til å komme tilbake til det, også her i Avisa Nesodden.

Trafikk i klumper
- Apropos hurtigbåtene, Fossan, hva skal de to hurtigbåtene gjøre utenom rushtiden. Blir det ikke fryktelig dyrt å bare ha dem liggende uvirksomme?
- Vel, det er slik Ruter har valgt å gjøre det. Og det er jo slik hurtigbåt-sambandene er mange steder på norskekysten. Trafikken går i klumper i rushtiden. Det er vi vant til.
- Men dere har jo selv bekreftet at Nesodden-ruta er den hurtigbåtruta i landet med høyest passasjertall. Ville det ikke vært lukrativ å bruke hurtigbåtene i den ruta på kvelden?
- Vel, som sagt, det er Ruter sitt valg. Og de mener jo at tilbudet også vil bli svært bra med to store ferjer som går halvtimesruter på kvelden, sier Ivan Fossan til Avisa Nesodden....bb..

Les: Ordføreren lover folkemøte om hurtigbåten før påske.. 14.januar

Fem på butikken - ved én av dem


Savner du utbyggingen av Tangen Nærsenter og boligene ved Vanntårnet?

Amet Ferati, (47), barnehageassistent:

- Ja, jeg synes det er synd at det ikke er et finere sentrum i en kommune med 17000 innbyggere, og ikke en ordentlig busstasjon. Men jeg synes ikke noe om at de vil bygge boliger i åsen ved Vanntårnet. Der bør det være natur, slik det er i dag. (Foto: Bjørn Bratten)


Les om utbyggingen av nærsenteret.. 7.januar

torsdag 14. februar 2008

Hurtigbåt-vennene skriver til ordføreren


KAPTEIN ARILD BRUN: "20 prosent av befolkningen forlanger å bli tatt på alvor."
ORDFØRER CHRISTIAN H. HOLM: "Nå må vi få til det folkemøtet". (Begge fotos: Bjørn Bratten)

"Vi forlanger å bli
tatt på alvor.."


Hurtigbåten Prinsens Venner, med hurtigbåtkaptein Arild Brun i spissen, har i dag sendt et åpent brev til ordføreren på Nesodden, med kopi til de viktigste medierepresentantene på halvøya, der de etterlyser resultater og en ekstra innsats fra kommunens side etter hurtigbåtaksjonen i november, da det kom inn til sammen 3000 stemmer i en mail- og sms-aksjon.

I brevet skriver de at de er bekymret for at overleveringen av disse underskriftene til SL har stoppet helt opp.
- Undersøkelsen med avstemming for de reisende hadde vi i slutten av november ombord på M/S Prinsen, og nå begynner alle de som stemte å lure på hva som skjer. Nesten 1000 stemmer fikk vi inn på de få kveldstimene denne undersøkelsen pågikk, og i tillegg fikk vi inn ca 2000 stemmer over sms, heter det i brevet.

Folkemøte
- Dette er blitt overlevert til deg. Du sitter altså på stemmene til omkring 20 prosent av Nesoddens befolkning som vil ha hurtigbåtdrift videre, og i realiteten er dette tallet mye høyere når en tenker på den korte tiden avstemmingen pågikk, heter det i brevet, som også spør ordføreren om hvor det er blitt av det folkemøtet det var snakk om før jul.

- Det var snakk om et folkemøte hvor Runar Hannevold fra SL skulle stille til debatt om fremtiden til kveldsruten. Dette folkemøtet var jo et av de viktigste punktene. Sett i lys av hva Hannevold uttaler til bloggavisen (Avisa Nesodden (red.anm.) lurer vi på hvilken plan du/dere politikere på Nesodden har fremover.

Må tas på alvor
- Det går ikke an å behandle en så stor del av befolkningen på Nesodden på en slik måte. De har stemt for å beholde denne kveldsruten med hurtigbåt og forlanger å bli tatt på alvor, skriver Prinsens Venner.
Ordfører Christian Hintze Holm sier til Avisa Nesodden at det er mange grunner til at dette folkemøtet ikke er kommet i stand.
- Blant annet så jeg av et intervju med Hannevold på Avisa Nesodden at han ikke hadde oppfattet at han var blitt invitert på et slikt møte. Men nå må vi få det til. Nå er det vinterferie, men før påske må det være gjennomført, sier ordføreren til Avisa Nesodden..bb..


Les: Den nye hurtigbåten.. 1.januar
Les: Ruter viser smørsida.. 15.januar
Les: Slaget om hurtigbåten.. 19.januar
Les: Avisa kan ha løst hurtigbåtfloken.. 28.januar

Finn mer i lenken til høyre under HURTIGBÅTEN

Fem på butikken - ved èn av dem
Savner du utbyggingen av Tangen Nærsenter og boligutbyggingen ved Vanntårnet?


Nikolai Bjerkestrand, (14), skoleelev:

- Ja, jeg synes det er litt trangt her i butikken, det kunne vært bredere og så kunne de gjort det litt finere, det er ikke så fint med de runde lampene og lysstoff-rørene i taket. Det kunne de godt ha dekket til. Og så synes jeg ikke det blir noe fint med boliger ved Vanntårnet. Det skal ligge der sånn som i dag.
(Foto: Bjørn Bratten)


Les om utbyggingen av nærsenteret.. 7.januar

Innbrudd på Fjellstrand

Flere bildekk og felger, og en del verktøy, ble stjålet i forbindelse med innbrudd i uteboder i Urianstadveien på Fjellstrand onsdag kveld. Politiet fikk meldingen ved halv ti-tiden om kvelden, men innbruddet hadde trolig skjedd om ettermiddagen eller på tidlig kveldstid. Det er foreløpig ikke sagt noe om hvem som kan være mistenkt for å ha begått innbruddene, men lensmannskontoret skal ta seg en tur på formiddagen torsdag for å se om det er mulig å finne fram til noe som kan gi en pekepinn om hvem den eller de skyldige kan være, blir det sagt til Avisa Nesodden på politivakta ved Follo Politikammer i Ski.

onsdag 13. februar 2008

Fem på butikken - ved èn av dem

Savner du utbyggingen av Tangen Nærsenter og boligdelen ved Vanntårnet?

Jeanette Berg, (33), lærer:

- Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg synes det er litt deilig at det ikke er så mange butikker. Jeg synes det var hyggelig at de gjorde om på kafeen, og så er det viktig at det fins en databutikk, en bokhandel og en fiskedisk. Og det gjør det, så da er jeg fornøyd! Og når du spør meg om boligene ved Vanntårnet, så synes jeg egentlig ikke noe om det..


Les om utbyggingen av nærsenteret.. 7.februar

Tangen Brygge-utbyggingen


TERMINALBYGGET: Ikke bekymret for terminalbygget på Tangen Brygge, sier vegvesenets prosjektleder.

- Nei, vi driver ikke utpressing!

Hvis Nesodden kommune og Statens Vegvesen ikke blir enige om en avtale om eierskap og drift av Tangen Brygge, kastes planene om ny terminalbygning på båten, skrev Akershus Amtstidende i går. Driver dere med utpressing overfor kommunen, prosjektleder i vegvesenet, Karsten Nordstrand? - Nei, men det er i og for seg riktig at det ikke blir noen terminal om vi ikke blir enige. Men jeg har god tro på at vi skal bli enige. Derfor er jeg ikke så bekymret for terminalbygget.
- Men i månedsvis nå har dere lovet kommunen et innspill for løsning som aldri har kommet?
- Ja, det er riktig, det har ikke kommet fordi vi har gått noen ekstra runder med juristene. Det er riktig at vi har forskjellige syn på spørsmålet om eierskap og drift av bryggeterminalen og området rundt, men konflikten er ikke større enn at vi skal klare å komme fram til en avklaring.
- Du sier i avisa at du ikke kan garantere byggestart den tredje mars, er du litt mer optimistisk nå?
- Som sagt, jeg tror nok vi skal klare å komme til enighet slik at grunnarbeidene skal kunne starte den tredje mars. Det betyr også at parkeringsplassen blir stengt fra den datoen, sier Karsten Nordstrand til Avisa Nesodden.
Nordstrand sier til Akershus Amtstidende at problemene rundt eierskapet nå er forsåvidt greit.
- Gitt at kommunen går med på vårt tilbud der vi får en bruksrettsavtale, mens eierskapet tilfaller kommunen, sier Nordstrand..
Cato Jahr ved rådmannskontoret i kommunen sier til Avisa Nesodden at det er en kjent sak at vegvesenet går med på at eierskapet for bryggeområdet fortsatt skal tilfalle kommunen.
- Det som synes å være spørsmålet nå går mer på hvem som skal ha ansvaret for driften av terminalbygget og parkeringsplassen.
- Nå sier Karsten Nordstrand at de har tenkt å begynne grunnearbeidene den 3.mars. Hva mener du om at dere, bare en par-tre uker før byggestart fortsatt ikke har fått dette forhandlingsinnspillet som dere har ventet på?
- Nei, jeg tror ikke jeg vil kommentere dette ytterligere. Nå får vi ta forhandlingene der de hører hjemme, ikke i media, sier Cato Jahr til Avisa Nesodden...bb..

Les mer: Krangelen fortsetter.. 18.januar
Les mer: Full P-stopp på brygga.. 4.februar

Vrangviksposten Nr. 7, Årgang 1


DACAPO: Lensmann Snapsstad - en gang til!

- Nedlagt? Jeg? Nei!

Mange tror at justisministeren kan legge ned lensmennene etter forgodtbefinnende. I alle fall tror justisminister Storeberget det. Vrangvikspostens redaktør har snakket med lensmann Snapsstad ved flere anledninger, men har kommet i fare for å kalle ham politimester. Da han påtaler denne inkurie, for det er det, ber Vrangvikposten om påtaleunnlatelse, bare for å være litt morsom, og da svarer Snapsstad at han ikke kan sette oss i arresten for slikt. Det hadde vært verre om vi hadde kalt politimesteren for lensmann.

Det er den reneste karnevalsstemningen i Vrangvik for tiden. Alle vil beholde lensmannen her. Folk skriver støtteerklæringer, selv om de ikke liker å bli stoppet av ham når han anordner trafikkontroll på ubeleilige tider og steder. De sier, folk i Vrangvik altså, at det er jo så trygt og godt når han patruljerer i gatene. Det gjør han forrsten bare en gang i året, på søttendesmai, men likevel, det er noe trygt og godt over det å ha lensmannen her. Dessuten holder han hittegodsauksjon hver vår, slik at vi kan kjøpe tilbake det vi har glemt igjen.

For vår egen del er det ikke så lett å huske hvor en setter fra seg sykkelen når det er tryggest å ta drosje hjem etter en belivet aften på Nødsignalet i sjøkanten ved Vrangvik Brygge hvor Julius Bjørnsson har sin hyggelige innendørs uteservering hvor det skvulper ekstra i ølglassene når cruiseskipene cruiser forbi med feststemte mennesker ombord. Det er som redaksjonssekretæren bemerker litt pussig at man kan ha en uforglemmelig aften på Nødsignalet, og så husker man ikke å ta med seg sykkelen etterpå.
Da vi spør lensmannen om han føler seg nedlagt som en sursild, svarer han kontant at justisministeren kan legge ned så mye sild han bare vil, men lensmennene kan han bare ligge unna! Så vet vi det.

Vrangviksposten er organ for Vrangvik og omegn.
Redaktør: Hermod Strudel
Redaksjonssekretær: Carstein Streufert

Finn mer i samme serie i lenkekjeden til høyre under VRANGVIKSPOSTEN

tirsdag 12. februar 2008

Giftdumpingen

(Foto: Bjørn Bratten)"Påtale før sommeren"Mens både Oslo Havn og NIVA, Norsk Institutt for Vannforskning, forlengst har tilgitt rensefirmaet Secora for den ulovlige dumpingen av giftig avfall og kloakk i fjorden i forbindelse med deponiet ved Malmøykalven, har ikke politiet tenkt å gi seg så lett.

- Vi sier til alle som ringer fra Nesodden at denne saken under ingen omstendighet vil bli henlagt og at vi fortsatt har fullt trykk på etterforskningen, sier politiførstebetjent Stig Føyen ved Finans- og Miljøseksjonen ved Oslo Politikammer til Avisa Nesodden.
- Når vil dere være klare med en påtalebegjæring?
- Vi håper å ha en påtalebegjæring klar før sommeren, sier Stig Føyen.
Det norske Veritas, som på en pressekonferanse før jul bekreftet at fem ansatte fra Secora ble ansett for å være ansvarlige for den ulovlige dumpingen, har anslått at det har vært dumpet ulovlig rundt 12000 kubikkmeter giftig slam og kloakk i fjorden ved Malmøykalven...bb..


Les mer: Slamdumperne tilgitt.. 20.desember
Les mer: Politiet bekrefter ulovlig dumping.. 2.januar

Rådhus-utbyggingen

(Foto: Bjørn Bratten)


Budsjett- krangel

blir hastesak


Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil behandle klagen fra mindretallet i kommunestyret på Nesodden om såkalt lovlighetskontroll av budsjettvedtaket om rådhusutbyggingen før jul, som en hastesak. Det bekrefter Elbjørg Kluften hos fylkesmannen i en samtale med Avisa Nesodden.

Det betyr at behandlingstiden vil bli redusert fra omkring tre måneder, som er den vanligste behandlingstiden for klager om lovlighetskontroll i forbindelse med vedtak i kommuneforvaltningen i Oslo og Akershus, til rundt en måned.
- Grunnen til det er ganske enkelt at dette handler om en stor sak, et vedtak om å bevilge 270 millioner kroner til en rådhusutbygging, og at den også er spesiell, siden det handler om et budsjettvedtak. Det er svært sjelden at budsjettvedtak blir klaget inn, sier Elbjørg Kluften.
Klagen som ble vedtatt av mindretallet, SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti i det første kommunestyremøtet på nyåret, og stadfestet i et nytt møte for snart fjorten dager siden, har som utgangspunkt at man mener at flertallet i kommunestyret ”ensidig har oppjustert inntektssiden og nedjustert utgiftssiden” i budsjettet til det nye såkalte flerbruksbygget på Tangenåsen.
Mindretallet mener at flertallet har utelatt store utgiftsposter til bl.a. midlertidige lokaler til ungdomsskoleelevene som blir husløse når Tangenåsen skole (bildet) blir revet, og at man også har overvurdert verdien av aksjene i det kommunale båtselskapet som nå er vedtatt nedlagt.
Elbjørg Kluften opplyser at omkring ti prosent av de klagene om lovlighetskontroll som kommer inn til fylkesmannen blir tatt til følge. I fjor ble 15 slike klager behandlet av fylkesmannen i Oslo og Akershus...bb..

Les mer om budsjett-krigen.. 4.januar
Les om rådhuset – et luftslott?.. 4.februar
Ordføreren frykter ikke tidsnød.. 6.februar
Utbygger har god tid.. 6.februar