Avisa Nesodden

Sitatet: "Internett vil være en stor mulighet for mediene.. Det er tøft nå, men på lengre sikt er jeg optimist. Kvalitets-journalistikk vil overleve. Internett gjør at hvem som helst kan publisere, mediene må finne det som gjør dem unike."
Google-topp Matt Brittin på seminar i Oslo januar 2012.


BLIKKFANG: Fyret, Nesodd-tangen
(Alle foto: Bjørn Bratten)


Et super.lokalt eksperiment
Avisa Nesodden er et super.lokalt eksperiment som forsøker å demonstrere vår versjon av det som nå populært blir kalt for slow media: De håndskrevne, sammenhengende fortellingene, i kontrast til den rastløse, fragmentariske stilen i moderne blogger og nettaviser. 


Men Avisa Nesodden er først og fremst et eksperiment i en mer praktisk betydning: Det alt vesentlige av innholdet, både stoff og bilder, produseres av én person, og prosjektet er ulønnet. Det er altså et eksperiment når det gjelder å vise hvor billig og enkelt et moderne, digitalt "nyhetsmedium" kan drives. 


Som ulønnet eksperiment vil driften kunne være litt sporadisk, litt av og på. Det kanskje mest spennende ved dette eksperimentet vil være at det kan gi leserne en forestilling om hvor verdifullt og viktig det er med flere offentlige stemmer, flere journalistiske vinkler, i et lokalmiljø. 


Mest slående kan vi se dette i dekningen av lokalpolitikken. På Nesodden er det slik at kommunestyremøtet holdes stort sett en gang i måneden, på torsdager. Det eneste nyhetsmedium som dekker det politiske livet på Nesodden er Amta, som kommer ut i Drøbak. 
Det er jo ikke  i seg selv noe problem, men fredagsavisa trykkes på ettermiddagen torsdag, altså flere timer før kommunestyremøtene på Nesodden, som er kveldsmøter, er avsluttet.

Amta har ingen lørdagsavis, langt mindre søndagsavis, og resultatet er altså at referatene om resultatet av kommunestyremøte torsdag kveld ikke kommer til offentligheten før mandag. Man kunne faktisk kalle dette et demokratisk problem, selv om vi skal innrømme at det kanskje er et demokratisk problem i liten skala.
På Nesodden har det vært slik så langt tilbake de fleste av oss kan huske, og kanskje enda lenger, og livet går jo videre her også.


Politikerne er jo ikke til for seg selv, de er valgt av resten av oss for å organisere samfunnet for oss. Lakmustesten kjører vi her på bloggen for tiden: Hvor mange lokalpolitikere kjenner du av navn og utseende på Nesodden? En? T0? Tre?
Det foreløpige resultatet er nedslående, det ser ut som de færreste kjenner mer enn to, - en sittende og en tidligere ordfører.. 


Konklusjonen på disse linjene - og dette prosjektet - vil selvfølgelig være at Nesodden trenger et eget fullverdig lokalt nyhetsmedium, som ikke behøvde være så vanskelig og kostbart å drive, for den som hadde tid og råd — og tar i bruk effektive digitale medier. 
Rentenister og rike pensjonister kan jo være en løsning. Problemet er at de sjelden følger med tida..
  
Hilsen Bjørn Bratten, red. og pensjonist..