tirsdag 30. november 2010

Kommunestyret: Flertallet vil ha direkte ordførervalg

SKJEBNEVEDTAK: Et flertall i kommunens arbeidsgruppe vil ha direktevalg på ordfører. Dermed kan ordfører Christian Hintze Holm håpe på en tredje periode.. (Foto: Bjørn Bratten)

I dag avgjøres hans 
politiske skjebne..?

Ingen trenger være i tvil om hva ordføreren ønsker 

Av BJØRN BRATTEN, Avisa Nesodden

I dag avgjøres trolig den politiske framtiden til Nesodden-ordfører Christian Hintze Holm. Da vil kommunestyret behandle forslaget om å gjennomføre direkte valg av ordfører neste år. Ingen trenger å være i tvil om hva ordføreren selv ønsker. Så seint som i oktober sa han i et intervju med Avisa Nesodden at han ønsker å fortsette i en ny periode dersom det blir aktuelt.
Siden det ikke forventes at ordførerens parti, SV, kan få noe flertall i et ordinært kommunevalg på Nesodden vil det være nødvendig med et vedtak i kommunestyret om direkte valg for at ordføreren skal få en ny periode, siden forsøksordningen som allerede har gitt Hintze Holm to ordfører-perioder, er opphevet.
Men nettopp fordi politikerne på stortinget har opphevet forsøksordningen må ordførervalget gjennomføres som en rådgivende folkeavstemning.
Skal man dømme etter stemmegivningen i arbeidsgruppa som har drøftet forslaget ser det lyst ut for ordføreren - og tilsvarende dystert ut for de andre partiene som må fortsette den politiske ørkenvandringen. 
Flertallet i arbeidsgruppa, representantene for partiene KrF, Rødt, SV og Venstre, anbefaler at Nesodden kommune gjennomfører direkte valg av ordfører i 2011 og begrunner dette med at forsøksordningen med direkte valg har vært vellykket:
- Et meget stort flertall av velgerne mener ordningen gir dem mer innflytelse, og at den bør gjøres til en permanent ordning, het det i evalueringsdokumentet som ble utarbeidet etter 2003-valget.
- På Nesodden bidro direktevalget til økt interesse for valget, smidigere samarbeid om konstitueringen, et bedre klima mellom partiene og en form for maktdeling som fremmer samarbeid.
- Direktevalgmodellen er dermed godt egnet i lokalpolitikken, som vektlegger samarbeid mer enn skillet mellom posisjon og opposisjon, mener flertallet.
Mindretallet i arbeidsgruppa, representantene for partiene Ap og Høyre, anbefaler ikke direkte valg av ordfører i 2011 og begrunner dette med at forsøksordningen med direkte valg er avskaffet av et solid flertall på Stortinget.
Minderetallet mener det er unaturlig å ”omgå” dette ved å holde en rådgivende folkeavstemning om det samme temaet.
- En folkeavstemning vil reelt fremstå som bindende, og bryter dermed med kommunelovens intensjon når det gjelder valg av ordfører. Målsetningen om økt valgdeltagelse er ikke oppnådd. Videre er det uheldig dersom ordførervalget ikke avspeiler det politiske flertallet i kommunestyret, mener mindretallet.  Tidligere ordfører for arbeiderpartiet, Erik Moe, anses for å være Hinze Holms fremste rival om ordførerjobben.
Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de Grønne deltok ikke på arbeidsgruppemøtet som tok stilling til dette.

Kommunehuset: Navnet ble Tangenten

Navnet på Nesodden kommune- senter ble avslørt på adventsar- rengementet på Varden sist søndag. Responsen fra innbyggerne på navnekon- kurransen har vært stor, fremgår det av kommunens hjemmesider. Det kom inn 156 forslag fordelt på 72 forslagsstillere. Mandatet til komiteen var å finne et navn som var framtidsrettet og positivt. Jurymedlemmene var enige om navnet Tangenten.
Siden det kom inn tre forslag på et likelydende navn til konkurransen, har juryen bestemt seg for å dele premien. Victor Strøm hadde gitt en mer utførlig begrunnelse for navneforslaget, en begrunnelse som juryen syntes var god og som de ønsker skal følge navnet videre:
Navnet har i seg beliggenheten Tangen. Navnet forteller videre om et treffsted (en tangent berører jo en sirkel og sirkelen kan stå for samfunnet Nesodden). Dertil er jo tangenten redskapet vi bruker for å få fram harmoni - gode toner. Og en tangent settes jo inn i en flerfoldig sammenheng, lyse og også mørkere, slik kommunehuset også vil fungere.
På nyåret 2012 åpnes Nesoddens nye storstue. Huset skal romme en hyggelig kafé, et bibliotek som har som ambisjon å bli en av Skandinavias mest spennende kunnskaps- og formidlingsarenaer, en internett kafé og en blackboks, et auditorium med 60 sitteplasser og en liten scene, en ungdomsskole og en kulturskole med så vel produksjonslokaler som framvisningsarenaer.

I kveld, tirsdag, 30.november kan du bli kjent med huset i Nesodden samfunnshus, Store sal klokka 19.00.
-bb/

Lys idé fra Velforbundet?

AVSKILTET: Lensmannskontoret på Nesodden er avskiltet. Velforbundet foreslår at politireserven overtar.. (Foto: Bjørn Bratten)Politiet har reist sin vei ..

Nå kommer politireserven?

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum, som nå er leder i regjeringens kriminalitetsforebyggende råd, foreslår at politireserven settes inn på Nesodden. Bakgrunnen er frykt for at den kommende resultatreformen i Politiet, som blant annet foreslår en sammenslåing av Follo Politidistrikt med Østfold, vil svekke den lokale politiberedskapen ytterligere, skriver Amta i dag.
Nesodden Velforbund sendte i forrige uke en henvendelse til Politidirektoratet og Justisdepartementet der de ba om informasjon om ordningen med politireserven, som ble opprettet i 1952 som en del av den sivile beredskapen i Norge.
- Tanken er at politireserven, som er bygget opp av vernepliktige mannskaper som har avtjent førstegangstjenesten, skal bidra til den operative beredskapen på Nesodden, sier lederen i Nesodden Velforbund, Jon Martin Larsen.
- Vi ser tendensen til at politiet prøver å overføre flere og flere oppgaver til frivillig sektor, både i form av vakthold og frivillig arbeid, så dette er bare et steg videre, sier Larsen, som forteller at han tok opp ideen med Dørum, som er styremedlem i Vellenes Fellesoerganisasjon.
- Jeg tok konkret opp utfordringene rundt dagens politiberedskap, og opplevde Dørum som sterkt bekymret, forteller Larsen.
Odd Einar Dørum sier til Amta at han mener en slik fornuftig bruk av politireserven burde være noe å tenke på.
- Dette er motiverte mennesker, og det er etter min mening en mye bedre ordning at disse samarbeider med politiet enn at vektere gjør det, sier Dørum.
Politireserven er tenkt brukt ved militær beredskap, naurkatastrofer eller ulykker, eller for å opprette samfunnsordenen..
-bb/

mandag 29. november 2010

Uka på bloggen - mandag 29.november


Historien om bryllupsfotografen Solveig Grande (Foto: Tone Haugerud) fra Nesodden troner nå (mandag 29.november kl. 21.33) på toppen av ti på topp-lista på denne bloggen over sist ukes mest populære saker.
De siste dagene har hun ligget nokså jevnt med Trine Nordby og Dick Jensen fra Signalen på Tangen-brygga. Noen dager har de faktisk skiftet på ledelsen, men i dag ser det ut som Solveig har dratt fra. Hvor lenge blir hun liggende på toppen? Og hva er det som har gjort at akkurat disse to historiene har gått til topps?


BORRING: Kunstmaler/ jazzpianist..
(Foto: Bjørn Bratten) 
Det første hitlista vår forteller oss er at et nært blikk på mennesker i nærmiljøet som gjør interessante ting, eller i hvert fall ting som berører noe en finner interessant, er godt stoff på en lokal – til og med super.lokal. – blogg.
Som på alle mulige andre medieinsitusjoner. Det er altså ganske opplagt. Nærhet er en nøkkel.
På tredjeplassen ligger superkjendisene fra TV, Bård og Harald fra TV-programmet Storbynatt. Det at de ikke er herfra oppveies av at de er superkjendiser på TV.
Etter dem kommer eks-Nesoddingen Arne Borring, kunstmaleren som søndag skulle spille jazz på kanskje halvøyas fremste kulturinstitusjon for tida, Hellviktangen.


Rungnapa Klaynak Paltoft, eller ganske enkelt "O" blant venner, vertinnen på Thai-restauranten på Granholt (bildet t.h. Foto: Bjørn Bratten)), har ligget øverst på ti på topp-lista nesten bokstavelig talt fra det øyeblikk historien ble lagt ut på nettet.
De siste plassene bekrefter alt vi har sagt – historiene om en 14 år gammel akrobat fra operataket, jazzveteranen Einar Iversen, og vår egen spaltist Jutta Martha Beiner - alle med beretninger som vi med en enkel klisjé kan si handler om spennende mennesker som gjør spennende ting.
Så er spørsmålet: Hvem ligger på topp neste uke? Nettopp! 
Da gjenstår det bare for oss å lage den historien.. 
-bb/

søndag 28. november 2010

Nesoddblikk: Camilla Jensen

Berger stadion - rett før vinteren. Det var den gang, det..


Foto: Camilla Jensen

Dagens Filur

"Representanten Abid Raja beklager at statsrådene ofte unnlater å svare på det de spørres om i den muntlige spørretimen på Stortinget.
- Er du enig i denne kritikken, statsråd Lars Peder Brekk?
- Vi får snø i morgentimene i dag, men det blir oppklarning utover kvelden med sør til sørøstlig bris.." (Tekst og tegning: Filur)Finn mer i BLOGGARKIVET under DAGENS FILUR og Satireposten

lørdag 27. november 2010

Glimt fra Livet

Tegning: Hans Normann Dahl


"Jeg synes alle pensjonister skal gjøre som meg - flytte til syden og bekjempe arbeidsledigheten ved å ansette tjenere..


Finn mer i BLOGGARKIVET under GLIMT FRA LIVET

torsdag 25. november 2010

Nesoddhelga: Arne Borring på Hellviktangen søndag

FRA MARIDALEN TIL HELLVIKTANGEN: Eks-Nesodding Arne Borring er både maler og pianist. I april i år gjorde vi dette intervjuet med ham i Maridalen. Søndag spiller han på Hellviktangen.. (Fotos: Bjørn Bratten)

Han maler om kapp med vårsola 

Så vakkert, sukker den eldre kvinnen og putter fotoapparatet tilbake i kåpelommen..


Av BJØRN BRATTEN, Avisa Nesodden

I den varme, grå gjørma på kanten av den svære åkeren rett øst for bygdetunet i Maridalen, med utsikt mot klosterruinene nedenfor og bortenfor og Maridalsvannet og Grefsenkollen og villabebyggelsen på Kjelsås i det fjerne, står kunstmaleren, pianisten og eks-nesoddingen Arne Borring (54) og maler i kapp med vårsola.

GAMMELDAGSMed staffeli og palett og det hele..


Han har rigget seg til med staffeli og en svær parasoll som han har bardunert forsvarlig i det vårbløte jordsmonnet med teltplugger og teltsnorer, og må be herværende reporter om assistanse for med noen ekstra teltplugger å spjelke stanga til parasollen som ikke lenger klarer å  stå opprett.


- Det er viktig å beskytte maleriet fra sola, ellers blir fargene og kontrastene helt gale, forteller Borring som begynte med dette maleriet av nettopp denne utsikten, men den gang med et islagt Maridalsvann, for to år siden.
- Men da måtte jeg avbryte på grunn av den eksplosive våren. Jeg vasket bort det aller meste av maleriet den gang slik at det vare var et riss igjen som jeg kunne ta utgangspunkt i da jeg begynte på nytt. I løpet av ei uke den gang forandret bildet seg fra at åkeren i forgrunnen var helt brun av nypløyd jord til en frodig åker med ti centimeter høyt gress.

DILEMMA: Mer brunt?..


I år har derimot våren vært perfekt. Nå har han stått og jobbet med bildet i Maridalen hver dag i halvannen uke og før det rakk han noen dager i Sørkedalen hvor han fikk malt de siste snøflekkene til et annet bilde før han begynte på nytt her i Maridalen.
Nå er fortsatt maleriet malt med is på Maridalsvannet, mens vannet i disse dager ligger blått og åpent og vakkert i maisola. Men fortsatt har han problemer med å finne den rette fargen på åkeren. I løpet av de siste dagene har den begynt å få foruroligende mange grønne spirer. Det stemmer dårlig med isen på vannet.
FARGETONER: Helt i ett med naturen..

- Når er du ferdig?
- Når jeg ikke finner noe mer å gjøre. Men det dukker alltid opp noe nytt når jeg kommer inn i studio med bildet, forteller Arne Borring.
Oppe på veien går det stadig folk forbi og titter forsiktig ned på kunstneren. Et eldre, hvithåret ektepar sukker henført over det fine bildet. Den eldre kvinnen griper ned i den romslige lomma i kappen sin og trekker opp et lite kamera, blitsen blinker fint når hun klikker av sitt bilde på 30-40 meters avstand.
- Så vakkert, sukker hun igjen og putter fotoapparatet tilbake i lomma.

onsdag 24. november 2010

Kulturrapport: Nationaltheatrets vårprogram

VETERANER: Ikke alt er nytt, men likevel spennende, som veteranene Espen Skjønberg og Kari Simonsen i Sam Shepards Fool for Love, med premiere 12.januar på Malersalen.. (Faksimile: Nationaltheatret)

Mye nytt og spennende

Hanne Tømta legger ned Samtidsfestivalen og løfter teaterformer fra Black Box og BIT Teatergarasjen inn i storstua..!

Mye nytt og spennende da teatersjef Hanne Tømta presenterte Nationaltheatrets vårprogram i dag, onsdag. Og det er ikke bare talemåter, for hun gjør flere spennende grep:
- I år kunne vi ha feiret 10-årsjubileum for Samtids- festivalen. Men etter nøye overveielser har jeg konkludert med at vi må ofre festivalkonseptet for å sikre den samtidsorienterte scenekunsten en plass i repertoaret, sa Tømta.
- I stedet for å dytte mest mulig samtidsdramatikk inn i de to første ukene av høstsesongen, introduserer vi en programserie som går over hele året og favner hele scene- kunstfeltet – ikke bare det tekstbaserte teatret.
- På denne måten ønsker vi å sikre oss de beste gjestespillene. Vi kaller serien ICON – International Contemporary Stage Program, sa teatersjefen på pressekonferansen, og mente at dette også beyr at det teatret som Black Box og BIT Teatergarasjen har vært døråpnere for i norsk sammenheng, nå løftes inn i selve storstuen.

AMFISCENEN: Premiere 21.januar på Uskyld med Hermann Sabado og Stine Mari Fyrileiv.. (Faksimile: Nationaltheatret)

- Slik skal flere få anledning til å oppleve det. Nye publikummere vil forhåpentligvis finne veien til Nationaltheatret, og for kjernepublikummet vårt er det en gyllen anledning til å oppleve det beste av det beste i det innovative scenekunstfeltet, sa Hanne Tømta, som gjorde det klart at dette også skal handle om norsk samtidsdramatikk .
Hun gikk også inn på en del av de kommende premierene i vårsesongen:
Norgespremiere på Malersalen allerede 12.januar: Fool for Love av Sam Shepard, med undertekst Kjærlighetens idioti har ingen alder. Regi: Trine Wiggen – med Espen Skjønberg, Kari Simonsen og Per Frisch i de store rollene.
Norgespremiere på amfiscenen 21.januar: Uskyld med beksvart humor og sviende samfunnskritikk av Dea Loher, med Hermann Sabado, Stine Mari Fyrileiv, Anneke von der Lippe, Anne Marie Ottersen, Erland Bakker, Pia Tjelta. Regi: Victoria H. Meirik.
Urpremiere på hovedscenen 22.januar: Trær som faller etter Thomas Bernhard. Romanen Trær som faller rammet den østerrikske kultureliten som en splintbombe ved utgivelsen i 1984, og ble forbudt i en periode på grunn av rettslige problemer. Dramatisert av Yngve Sundvor. Med Toralv Maurstad, Bjørn Floberg, Mari Maurstad, Øystein Røger, Kjersti Elvik. Regi: Yngve Sundvor.
-bb/

Varden: Søndag tennes julegrana

I ÅR SOM I FJOR, SOM ÅRET FØR..: Et juletre blir tent som kan ses helt inn til hovedstaden (dette er fra i fjor) .. (Foto: Ole Rand-Hendriksen)


Julemarked som aldri før

Et juletre fra beste vestkant. Over 20 bodplasser er leid ut. Et dusin private telt. Pluss mange småting som begynner med “jule-“..

Det pleier å være en periode seinhøstes hvor folk jamrer seg over været og årstida. Sommeren var så alt for kort, påstår de. Men så kommer førjulstida, og plutselig snur stemningen. Det er nesten slik at fire uker blir for kort tid til å forberede seg på jula. 

Søndag markerer vi starten på adventstida med å tenne julegrana. Det skjer som seg hør og bør med sang, musikk og gode ord, en glad seremoni.

Vi kan trygt si at julegranstenninga på Varden er blitt en tradisjon. Årets juletre har vokst i trygge og gode omgivelser i en hage på Nesoddens beste vestkant, og kommunens trefellingsspesialister vil sørge for at det står støtt og trygt jula ut på Vardentoppen. Søndag klokka 17.30 tennes lysene slik at grana blir synlig helt inn til hovedstaden. Programmet står under ”Hva skjer?” både her på bloggen og på kommunens hjemmeside..

Det skal være skikkelig markedsstemning når julegrana er tent.  Interessen for julemarkedet i år er større enn noensinne. Kommunen har leid ut over tjue bodplasser, og et dusin private telt kommer i tillegg, så marked blir det som aldri før. Her kan du kjøpe en masse hjemmelagede saker og ting som begynner på ”jule” – og mye annet rart. Oppe i Steinhuset skal den lokale Heimevernests befalsforening selge gamle militæreffekter, og naturligvis skal HV-karene klare å starte opp de gamle terrenggående veteranbilene i år også, slik at de kan kjøre rundturer med ungene inne på leirområdet.

Halve moroa er å rusle sammen med hundrevis andre på veien til Varden. La bilen stå hjemme! Det er tross alt begrenset med parkeringsmuligheter på Varden. Vi trenger mye mosjon både før og etter jul.
-eh/

tirsdag 23. november 2010

Julegavedryss i Vanntårnet..

JULEUTSTILLING: Hege Næsheim og Tove Slinde hører til blant de trofaste, energiske, fantasifulle, stilsikre, arbeidsomme og hyggelige styremedlemmene som sørger for at utstillingene i det gamle vanntårnet hver eneste gang blir ´Den beste utstillingen hittil.. (Foto: Egil Houg)


Har du ikke vært i Galleri Vanntårnet?

Tangen sentrum er ikke til å kjenne igjen. Nå begynner betongelementene over bakken å komme på plass i det som blir et nytt sentrum. Men øverst oppe på Tangenåsen står fortsatt det gamle vanntårnet relativt uberørt etter at det er sprengt ut tusenvis av kubikkmeter grunnfjell i åsen under. 
Galleri Vanntårnet har tålt alle dynamittsalvene, selv om det har vært mange rystende opplevelser for de som har vært innenfor under sprengningsarbeidene.
Et fint avbrekk fra, eller som et ledd i juleforberedelsene kan Avisa Nesodden  anbefale en helgetur opp i Galleri Vanntårnet. Tradisjonen tro inviterer Nesodden kunstforening til juleutstilling. Akkurat nå er utstillingen klar for lørdagens åpning kl. 12.
25 kunstnere stiller ut bilder som passer som julegaver. Ja, det er ikke bare bilder til å henge på veggen, men også mye kunsthåndverk og smykker. 
Det pleier å være bredde over juleutstillingene, og årets utstilling er severdig, også for den som ikke bare er ute etter gaver. Av de 25 kunstnerne holder de fleste til på halvøya, men det har også dukket opp noen ”fremmede”.

Utstillingen er åpen hver helg fram til 12. desember.

-eh/
Nesodden-folk: Solveig Grande

NESODDPARKEN: Solveig Grande bestemte seg for å satse lokalt på Nesodden da Nesoddparken viste seg å være en mulighet.. (Foto: Bjørn Bratten)

Bryllupsfotografen

 – Det er veldig hyggelig å jobbe med brylluper. Du kan selv tenke deg – lykken er komplett, foto-objektene stråler. Og så startet det veldig bra for meg – min første fotojobb i et bryllup resulterte i en annenplass i konkurransen om å bli årets bryllupsfotograf i bladet Ditt Bryllup..


BRYLLUPSBILDER: Solveig var tidlig ute med å vinne annenprisen i en konkurranse i bladet Ditt Bryllup.. (Foto: Solveig Grande)


Solveig Grande, en erfaren fotograf med flere priser på CV’en, installerte seg i sommer i Nesoddens nye store kunstner-verksted, det som nå kalles Nesoddparken, sammen med 25 andre leietakere. PÅ JOBB: Solveig Grande, fotograf.. (Foto: Tone Haugerud)


Sandvold
Men det kan bli 45 i alt når rehabiliteringsarbeidene på det som i sin tid het Sandvold, i mange år gamlehjem, og så asyl-mottak, er ferdig på nyåret.


AKT-PRIS: Det ble diplom i den viktige Gullsnitt-prisen for still- bilder.. (Foto: Solveig Grande)


Solveig, som flyttet til Nesodden i 1996 har jobbet i årevis med base i Oslo, men bestemte seg for å begynne å jobbe lokalt på Nesodden da Nesoddparken ble en mulighet - og nå går det mye på næringslivfoto, skolefoto, og mye annet, og i disse dager noe ganske spesielt:

Julefotografering
- Hver helg flytter jeg inn i de ledige lokalene etter 3D på Tangen og fotograferer familier og barn og alt annet som måtte dukke opp, og det er svært populært. Det er fortsatt tre uker til og hittil har ordrebøkene vært fulle hver helg. 


INSTAL- LERT: 
Klar for oppdrag 
i Nesodd- parken.. 
(Foto: Bjørn Bratten)


Gjennom årene har det vært mye magasin-fotografering for Solveig Grande – interiører og mat, reisemagasiner, fotografering for nye nettsider, årsrapporter, det meste man kan tenke seg og vel så det.
- Men på et tidspunkt slo det meg at det ville være fint å jobbe mer lokalt. Men det blir fortsatt veldig mye forskjellig, og det er spennende. Og så brylluper, da.. 
Sier Solveig Grande.

mandag 22. november 2010

Ukas medieblikk: Storbynatt-krangelen

STORBYNATT: Produsenten gjorde bort seg, og komi-kongene Bård Tufte Johansen og Harald Eia holdt seg borte.. (Foto: NRK)

De nye keiserne? 


Pådrar seg de sure gubbenes vrede igjen - men nå en vrede med mer tyngde?


Tåler ikke komikerne våre kritikk?, kan være et relevant spørsmål etter diverse runder i dag i forskjellige TV- og radio-kanaler om den nye Storbynatt-serien til NRK. Komi-kongene Bård Tufte Johansen og Harald Eia deltok riktignok ikke. Men seriens produsent, Lars Hognestad, bidro med flere pussige innhopp i deres sted. For å si det som det er: Han gjorde en svært dårlig figur.
Det var forlagssjef Anders Heger som i en kronikk i Dagsavisen rykket ut og anklaget komikongene våre for mobbing og latterliggjøring av eldre og hjerneskadde. En godt voksen Nav-direktør fra forrige ukes Brennpunkt-program var blant de utsatte.
Vi slutter oss til kritikken av behandlingen av den kvinnelige Nav-direktøren, en autentisk person som altså hadde gjort bort seg i et alvorlig debatt-program noen dager tidligere.
Det Storbynatt-redaksjonen gjorde var å sørge for ytterligere å få henne latterliggjort ved ganske enkelt å kjøre de verste klippene av hennes usammenhengende utlegninger enda en gang, akkompagnert av latterbrøl fra Storbynatt-publikumet.
I NRKs Dagsnytt-attenprogram ble produsent Hognestad bortimot krakilsk, hos Ole Torp på NRK2 noen timer seinere hadde han dempet seg litt, da han ble foreholdt kritikken:
- Vi gjorde ikke narr av henne. Vi tenkte på alle de som står i Nav-kø. Hvorfor tenker dere ikke på de som står i Nav-kø, som ender opp i dette Kafka-marerittet, det var dem vi tenkte på, lød det fra produsenten.
Vi andre syntes synd på den eldre kvinnen uten medietrening. Hvis NRK ønsker å fjerne køene på sosialkontorene må de nok gjøre det på en annen måte..
Hva Bård og Harald mener fikk ingen vite. Er de blitt keisere, som hever seg over mobben?
-bb/

Grønt lys for Signalen

VINTERKLARE: Trine og Dick har fått isolert hvert smutthull på den tidligere så glisne Signalen-brakka.. (Foto: Bjørn Bratten)

Nå kan vinterstormene komme til Signalen

Signalen er blitt ordentlig restaurant. Nå står den rustet til sin første vinter her nede i vannkanten.

Nå kan vinterstormene komme. På Signalen har de skalket lukene og isolert alt som måtte komme i deres vei. Peisen står klar, og det gjør lutefisken og pinnekjøttet og juletallerkenen også. Julebord skal det bli, og det har det allerede vært en stund.
- Det kan jo hende det blir noen stille dager utover på vinteren når snøen ligger høy, men vi har gjort hva vi kan for å gjøre det hyggelig her, sier Trine og Dick, Nordby og Jensen, som har holdt på her siden april i år, da de åpnet etter den grundigste rehabilitering som har skjedd på denne siden av årtusenskiftet.

Bluesfest

- Sommeren tok jo helt av, sier Trine, som åpenbart er en optimistisk person og ikke kan forstå våre innsigelser om en nokså mellomgrå sommer..
-  Det var jo nesten aldri regn, det kunne være litt gråvær og kanskje noen korte regnbyger, men om kvelden var det fint igjen, var det ikke det, da, Dick?
- Jo da, sier Dick, - men det regna jo fært da vi hadde denne blues- festen..


SURT: Best å komme seg innendørs nå - der er det fyr i peisen.(Foto: Bjørn Bratten)

Super sommer

- Nei, jeg synes det har vært en super sommer, sier Trine, som ikke kan få skrytt nok av kokken.
- Men noen ganger blir det kanskje litt i overkant vanskelig. I morgen har vi fått bestilling til et selskap på sju og de skal ha nær sagt hver sin rett, pinnekjøtt, lutefisk, juletallerken, entrecote, you name it.. Det kan bli vanskelig, men vi skal klare det!
Så der ligger altså dette som for ganske få år siden i høyden kunne kalles en utekafe og skinner i novembermørket og lokker båtpassasjerer og alle andre inn, både rett fra jobb, og seint på kveld.

Nattklubb

- Den siste tida er vi nærmest blitt nattklubb. Når klokka blir 23.00 og julebordsgjestene begynner å bli fornøyd åpner vi for alle, og da har det til tider vært pakket her til vi stenger klokka to, passelig til den siste bussen hjem, sier Trine.
Dick og hans band Sterke Saker stiller opp om det blir ønske om julebordsmusikk, og i det hele tatt. Nå kan vinteren bare komme. Når badesesongen er slutt gjelder det å ta for seg av alt det andre som er bra på Nesodden. Som altså havlufta - og havølen på Signalen..
-bb/


Les mer om Signalen

søndag 21. november 2010

Glimt fra Livet

Tegning: Hans Normann Dahl


"Om den nye læreren er kul? Vel - han ser rett opp når han snakker - så ser han brått ned på meg - og ler - og så pisser jeg på meg - veldig streng type!.."


Finn mer i BLOGGARKIVET under GLIMT FRA LIVET
Lean Mean Jazz Machine: Groovy, leken og melodiøs jazz på Hellvik- tangen klokka 1730 i kveld, søndag.. Musikken består av eget materiale som er riff-basert musikk forankret i den amerikanske jazztradisjonen, med en nordisk undertone. Inspirasjon fra folk som Wayne Shorter, Motif, Atomic. Besetning: Vegard Holum, trumpet og komposisjon, Trygve Rypestøl, saxofon, Kjetil Jerve, piano, Torjus Eggen, kontrabass og Jonas Barsten Johnsen, trommer.

fredag 19. november 2010

Uka på bloggen - Fredag 19.november 

Kommunerevisor Svein Helge Johansen gikk av med pensjon for kort tid siden. Han gjorde i et langt intervju i Akershus Amtstidende stort vesen av at han hadde vært svært påpasselig med ikke å bli for mye kamerat med sine tidligere kolleger på Varden, bare sånn passelig sosial i lunsjpausen. Var det noen som skulle være uavhengig revisor, så var det han.
På fallrepet klarte han i kontrollutvalgets navn å slå stort opp i en rapport at det likevel var en småsjef i kommunebyråkratiet som tross de aller innstendigste oppfordringer og detaljerte rutinebeskrivelser ikke hadde klart å forholde seg korrekt til kommunens innkjøpsreglement. 
Innkjøpsrutinene var i pakt med tidens ånd muligens blitt noe tid- og arbeidskrevende. I alle fall var det en svigersønn eller noe slikt som hadde fått en kontrakt eller to litt for lettvint, mente den avtroppende revisor. I uka som gikk kunne den samme amtstidende opplyse at også den tidligere revisorens svigersønn hadde hatt kontrakter med den samme småsjefen. Dermed var revisoren inhabil, konstaterer kommuneadvokaten.
For å si det enkelt: revisoren fikk svingdøra midt i fleisen.NEWSODDEN: 
Offentlig eller 
ikke offentlig?


Det er ikke så lett å fastslå at saker og ting ikke har offentlig interesse når offentligheten likevel interesserer seg for saken. Det er mange både offentlige og andre personer som gjennom tidene smertelig har fått erfare at når offentligheten er interessert så nytter det ikke å påstå det motsatte, det medfører bare enda større interesse.
Som når lege Marianne Bergan i Amta i dag erklærer at spørsmålet om gyldigheten av leiekontrakten mellom Norgesgruppen og fastlegekontoret på Fagerstrand ikke har offentlig interesse. Likevel blir altså saken omtalt i Amta, og altså nå også her i Avisa Nesodden.
- Vi er ikke enig i at kontrakten er ugyldig. Vi respekterer Norgesgruppen og dette har ingen offentlig interesse, svarer Bergan. 
Fagerstrand legesenter har i dag 3500 pasienter knyttet til seg gjennom fastlegeordningen, påpeker Amta. Det burde vel for eksempel være offentlig nok for doktor Bergan.
-eh/-bb/