torsdag 20. desember 2007

Fem på båten - ved én av dem


Hva betyr hurtigbåtruta til Nesodden for deg?

Mohsen Ghazi (23), student:

- For min del pendler jeg ikke så mye om kvelden, men jeg skjønner hva det betyr for dem som gjør det å ha denne hurtigbåten. Hvis det kom flere avstemninger om hurtigbåten ville jeg stemt for. Foto: Bjørn Bratten

Tidenes TV-krim: Forbrytelsen er slutt..TV-DRAMA: Sofie Gråbøl som etterforskeren og Mads Mikkelsen som lokalpolitikeren i to av hovedrollene i den danske krimserien Forbrytelsen.. (Foto: DR)
Så var det slutt på tidenes TV-krim, den danske Forbrytelsen. 20 episoder over to sesonger med den sterkt dramatiske avsløringen av drapet på den unge og vakre gymnasiasten Nanna Birk Larsen, et drap som viste seg å være rasistisk motivert, der morderen til slutt viste seg å være en nær venn av familien Birk Larsen, flyttemannen Vagn Kærbæk, og der vi gjennom hele den lange etterforskningen opplevde et sant virvar av mistenkelige personer. 
En etterforskning som nær kostet den innbitte og hardt arbeidende politikvinnen Sarah Lund livet, - hun forsaket alt og alle i jakten på morderen og måtte betale dyrt for det, - og der begivenhetene faktisk også resulterte i drapet på hennes - etter hvert høyt aktede - kollega, Jan Meyer.
Ikke på noe tidspunkt var det mulig å påvise noen direkte brist i fortellingen, utover noen mindre uoverensstemmelser her og der som mer skyldes sjangerens konvensjoner enn feil i beretningen. Vi kommer til å huske Forbrytelsen fordi vi svært sjelden ser en så intens og konsekvent fremstilling av en hardt arbeidende og kompromissløs, kvinnelig politietterforsker. Forbrytelsen var så godt fortalt at vi faktisk på et par punkter mistenkte selv offerets far, Theis Birk Larsen, for å ha drept sin egen datter. Det sier atskillig om beretningens troverdighet. Eller den respektive seers enfoldighet.? 
Iallafall: En klar krim-sekser på terningen.
_bb/

Slamdumperne tilgitt av NIVA

Bildet: Mellom 750 og 2400 kubikk- meter forurenset masse er sluppet ut ulovlig i fjorden av rense- firmaet Securo, men Norsk Institutt for vannforskning sier det ikke er noe som tyder på at noe av det er kommet utenfor Bekkelagsbassenget, som f.eks. hit til fjorden nord for Nesodden.. Foto: Bjørn Bratten

Både Norsk institutt for vannforskning og Oslo Havnevesen tilgir rensefirmaet Secora for den ulovlige slam- og kloakk- dumpingen ved Malmøykalven. Fem av de ansatte anses for å være ansvarlige for dumpingen, ble det opplyst på en pressekonferanse denne uka.
Det Norske Veritas har nå anslått at det dreier seg om noe rundt 1200 kubikkmeter, eller mellom 750 og 2400 kubikkmeter, med forurenset slam, som i tidsrommet mellom november 2006 og september 2007, da forholdet ble oppdaget og anmeldt, ble dumpet rett i sjøen ved Malmøykalven.
Morten Schaaning i Norsk institutt for vannforskning, NIVA, sier til Avisa Nesodden at den ulovlige dumpingen er svært beklagelig.
- Dette er selvfølgelig helt i strid med utslippstillatelsen, her skulle det være null utslipp. Men når vi ser det arbeidet som styret i Secora nå har gjort for å rydde opp, så inngir det tillit.
- De har satt inn nye mannskaper ved turbiditetsmåleren, altså den som anslår partikkeltettheten i vannet, og de har også plombert lekteren slik at det ikke skal være mulig å foreta ulovlig dumping, sier Morten Schaaning, som ikke vil kommentere spørsmålet om hvordan det går med publikums tillit i denne saken, som allerede var tynnslitt før denne spesielle ulovlige dumpingen kom opp.
Prosjektleder Torild Jørgensen i Oslo Havn bekreftet på pressekonferansen i går at hun også har tillit til Secora, trass i det som har skjedd av ulovligheter ved Malmøykalven.
Politiets etterforskning er foreløpig ikke avsluttet...Bjørn..


onsdag 19. desember 2007

Fem på båten - ved én av demHva betyr hurtig- båten til Nesodden for deg?

Erik Damman (77), forfatter:

- Jeg vil gjerne beholde hurtigbåtruten. Jeg bruker den nok ikke mer enn et par ganger i måneden, men om jeg skulle delta i en avstemning ville jeg stemme for å beholde den. (Foto: Bjørn Bratten)

tirsdag 18. desember 2007

Hvor er dette?


I vår lille konkur- ranseserie om kjente og ukjente steder på vår lang- strakte halvøy kommer vi i dag til en riktig julehyggelig tømmerkoie langt innpå skauen, og, hadde vi nær sagt, langt til fjells. I hvert fall omtrent så langt man kan komme til fjells her på vår lille landtunge. Riktig svar, som gjerne må omfatte historier om stedets bakgrunn, kan føre til at vi graver fram en premie. Vi får se. Legg inn svar i kommentarfeltet nedenfor. Foto: Bjørn Bratten

Fem på båten - ved én av dem
Hva betyr hurtig- båtruta til Nesod- den for deg?


Jutta Beiner (46), journa- list:

- Jeg har bodd her på Nesodden bare siden 1.juli i år, men jeg er veldig fornøyd med hurtigbåten. Jeg stemte i denne sms-aksjonen nå nylig. Jeg flyttet fra Tyskland, der jeg er fra, i sommer, og da min 14 år gamle sønn kom en stund etter meg, kom han sent på kvelden. Da var det utrolig deilig å ha hurtigbåten, så vi kom oss fort hjem. Blir det flere avstemninger vil jeg stemme på hurtigbåten igjen. (Foto: Bjørn Bratten)

Tangenutbyggingen
Bildene: 1) Bak busskuret på Tangenåsen skal det ligge, det nye rådhuset. Men skal det også romme bibliotek og kulturhus? 2) Her, på friområdet mellom ungdomsskolen og boligene i Blomsterveien, skal det såkalte flerbruksbygget ligge. 3) Kulturhus og bibliotek er ute av flerbruksbygget med det vedtaket kommunen har gjort, sier ordfører Christian Hintze Holm. (Foto: Bjørn Bratten)

"Kulturhuset

er ute "

Både kulturhuset og biblioteket på Nesodden er trolig ute av det såkalte Tangen-prosjektet med det vedtaket som ble gjort i budsjettdebatten i kommunestyret i forrige uke.
Det mener SV-ordfører Christian Hintze Holm, som ble nedstemt da Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre stemte for å bevilge 270 millioner kroner til byggingen av det såkalte flerbruksbygget i området der den gamle Tangenåsen ungdomsskole ligger i dag.
Venstre-representanten Ragnar Våga Pedersen sa i kommunestyre-debatten, ifølge Akershus Amtstidende, at disse pengene sannsynligvis sikrer både ungdomsskole, rådhus og bibliotek i 2012.
Ordfører Hintze Holm, som har advart om at et så stort låneopptak vil kunne gå utover fremtidig velferd i kommunen, innrømmer nederlaget i kommunestyret, men ønsker samtidig å peke på at det er høyst tvilsomt om både kulturhus og bibliotek vil ligge inne i denne pakken, slik det fremgår av kunngjøringen om reguleringsplanen som sto på trykk i Aftenposten i går.
Den opprinnelige kalkylen for ungdomsskole, rådhus og bibliotek var på 382 millioner kroner, pluss 60 millioner kroner for kulturhus. Det budsjettforslaget som SV fremmet i budsjettdebatten var på 220 millioner kroner.
Tanken er at det er pengene fra Varden-utbyggingen, der det skal bygges opp mot 200 boliger i vestskrenten bortenfor tyskerbrakkene som i dag fungerer som rådhus på Nesodden, som skal brukes til Tangen-utbyggingen.
I går kom de første pengene for denne tomten, 42 millioner kroner, inn i kommunekassa, nesten et halvt år for seint. Det er Follo Boligbyggelag i samarbeid med byggefirmaet Peab som står for utbyggingen, og det har vært reist tvil om Peab, som har vært rammet av korrupsjonsskandalen på Romerike, er den rette samarbeidspartneren for Follo Boligbyggelag.
- Resten av pengene, 75 millioner kroner, skal etter kontrakten komme kommunen i hende i 2012, da brakkene på Varden skal rives, forteller ordfører Christian Hintze Holm til Avisa Nesodden..(bjørn)mandag 17. desember 2007

Marshall er klar


Nesodden- billedhoggeren Asbjørn Høglunds gips- avstøpning av Marshall- hjelpens far, George Marshall (bildet), er nå klar. I dag, mandag, ble den hentet av en lastebil som brakte den til Christiania Kunst- og Metallstøperi i Gamlebyen hvor selve bronsestøpingen skal gjøres, forteller Asbjørn Høglund til Avisa Nesodden.
Til våren skal den være klar for oppsetting ved Akershus like i nærheten av stedet der statuen av Franklin D. Roosevelt står. Høglund har skapt ti-femten store utsmykningsverk, de fleste her i Østlandsområdet, og den største i Det Norske Teatret, der statuen av Olav Åsteson fra Draumkvedet henger over den store inngangstrappa.
Også i Politihuset på Grønland fins det en statue av Asbjørn Høglund, den heter "Vi", er støpt i messing, og er også en hengende figur, som kan ses høyt til værs i inngangspartiet på politihuset.
Asbjørn Høglund forteller at det er Atlanterhavskomiteen som er oppdragsgiver for Marshall-skulpturen, og Høglunds kontaktmann har vært filmmannen Sigvald Maartmann Moe. Foto: Egil Houg

søndag 16. desember 2007

Bråk i Foillo!

En ung kvinne måtte tilbringe natta hos Foillo Politikammer på Ski natt til søndag, melder amta.no i dag. Foillo!? Ja, hvorfor ikke, det er jo slik det uttales. Nesten med litt spansk schwung. Så er spørsmålet: Er det ment som en spøk fra journalistens side, eller en ren skrivefeil i farta? La oss satse på det med spøken. Den unge kvinnen hadde gått fra konseptene da hun mistet kredittkortet på en restaurant i Drøbak. I Foillo!

Ruglete juletur til Tjernsbråtan

Bade- sesongen er over i Svestad- tjern, og speider- hytta på Tjerns- bråtan står taus og stille i førjuls- disen. Men veien opp til hytta fra Svestad- siden er ikke vakker og skogmyk som den pleier å være, men påført et nytt lag, delvis med grovpukk, noen steder bare sand, som riktignok er stivfrossen akkurat i disse kalde førjulsdager, men mesteparten av veien er dekket med subuss, altså en blanding av pukk og sand.
Grunnen til denne opprustningen, om vi kan kalle det det, oppdager vi flere steder når vi kommer litt innover i skogen. Ved stikrysset nesten inne ved Tjernsbråtan, der det sto en flott samling med svære grantrær, er det hogd ut, og stammene er allerede tatt ut. Lignende situasjoner finner vi mange steder i Nesodden-skogen for tiden, og det handler selvfølgelig om en normal drift av skogen. Men for oss turgåere er det jo ikke særlig artig, om vi får være så fri å si det.. Så får vi tro at skogeieren har tenkt som så at nå kommer jo snart snøen likevel. OK, så får vi håpe at grusen har satt seg til våren kommer..

Bildene: 1) Pukk og sand og subbus gjør det tungt og utrivelig å gå den ellers så vakre veien opp til Tjernsbråtan. 2) Grankjempene i stikrysset nesten oppe ved Tjernsbråtan er borte. 3) Badesesongen er over i Svestadtjern. Foto: Bjørn Bratten

fredag 14. desember 2007

Hurtigbåtsaken


Fylkestinget vil
utrede hurtigbåt

Akershus Fylkesting har nå, etter et forslag fremmet av Høyre i fylkestinget, vedtatt å utrede spørsmålet om hurtigbåter til Lysaker og Drøbak. SV- representanten Inger Johanne Norberg (bildet), mener det er innlysende at dette vedtaket vil kunne få konsekvenser for hurtigbåtsaken på Nesodden. Hun vurderer nå om hun skal fremme et forslag om hurtigbåten til Nesodden for fylkestinget på nyåret.
_ Det sier seg selv at om man skulle bestemme seg for å legge en hurtigbåtrute til Drøbak, så vil det ikke være naturlig at den kjører forbi Nesodden, sier Norberg til Avisa Nesodden. Men hun er usikker på hvordan et slikt forslag vil bli mottatt i fylkestinget.
_Det var Høyre som kom med forslaget om å utrede hurtigbåtruta til Drøbak, men samtidig var det jo flertallet i fylkestinget, Høyre, Frp., Venstre og Krf., som, i samarbeid med Arbeiderpartiet, fikk gjennom forslaget om konkurranseutsetting av båtsambandet til Nesodden, som jo ødela alt for oss, sier Inger Johanne Norberg.
_ Men det vil være vanskelig for fylkestinget å si at det ikke skader miljøet med en hurtigbåtrute til Drøbak, mens det synes å være nettopp miljøhensyn som gjør at de vil avvikle hurtigbåtruta til Nesodden?
_ Vi mener jo det er feil å legge ned hurtigbåten til Nesodden. Vi mener verken miljøargumentet eller de økonomiske begrunnelsene er tilstrekkelig til å oppveie bruksverdien for hurtigbåtruta til Nesodden. Resultatet vil bli økt bilkjøring til byen. Det er jo meningen å bygge nye båter, vi har fått ny teknologi, og om få år kan disse båtene, som blir stadig lettere, gå på forurensningsfri hydrogen, sier Norberg...(bjørn)..

Bildet: SV-representant Inger Johanne Norberg mener det er innlysende at fylkestingvedtaket om å utrede en hurtigbåtrute til Drøbak vil få konsekvenser for hurtigbåtsaken på Nesodden. (Foto: Bjørn Bratten)


torsdag 13. desember 2007

Tjuvholmen - vårt nye nabolagIkke akkurat som å reise ut til den ytterste, nøgne ø, - om man altså skulle finne på noe så pussig som å ta turen, på den nye brua over det som en gang var tørrdokka ved Akers Mek. Verksted, til den splitter nye bydelen i Oslo vest, Tjuvholmen.
Det er blitt nettopp så fjongt og snobbe-hipt, om man unnskylder uttrykket, som våre forutinntatte forestillinger har gitt oss anledning til å forvente. Det er stål, glass og betong, og arkitektur, arkitektur, arkitektur.
Men om man skulle utdype dette nå i disse dager, når de første beboere flytter inn, og de første butikkene og restaurantene etablerer seg, - Norlis Bokhandel først, og med best plassering, om man kommer fra byen, (og det er jo faktisk bare derfra man kan komme, om man da ikke skulle komme med båt!), - så er det nettopp denne følelsen av å gå utover fjorden.
Tjuvholmen er på sett og vis mer Aker Brygge enn Aker Brygge, og på Restaurant Flukt (!), som allerede er etablert ute på Olav Selvaags Plass, og der halve plassen foreløpig bare er et stort hull i bakken, sitter enda flere aksjemeglere i mørke dresser, og i Dagbladet har vi allerede sett bildene av de unge, rike og snart berømte beboerne som er i ferd med å flytte inn.
Men på tross av dette smått tragiske rikmanns- ghettopreget som vi altså, med våre fordommer i stram giv akt, aner konturene av, er det faktisk noe fascinerende, ja, nesten dragende i disse smale gatene som åpner seg mot sjøen, eller mot en smal kanal, og som samtidig smyger seg langs bolighus som vender sine vinduer raust ut mot gaten, som er man på sightseeing i Dubrovnik eller Valparaiso.
Det er et tiltalende trekk ved byggeriet her, denne intimiteten, men tør vi tippe på en nokså ekstrem trafikk av nyfikne turister, ikke minst på sommerstid, men også ellers? De får det flott, men travelt, våre nye naboer i nord..(bjørn)

Bildene: 1)Julestemt skumringstime i nyåpnet bydel. 2) ..sightseeing i Dubrovnik eller Valparaiso.. 3) Stille solnedgangstime på Olav Garborgs plass. Foto: Bjørn Bratten

tirsdag 11. desember 2007

Ordføreren om hurtigbåtsaken

Venter på svar: Nesodden- ordfører Christian Hintze Holm har fortsatt ikke fått noe svar på kommune- styrets brev til SL om hurtigbåt- saken. Foto: Bjørn Bratten
”En tyngre kamp

å kjempe..”

Nesoddenordfører Christian Hintze Holm har ikke noe problem med å innrømme at konkurranseutsettingen av Nesodd- båtene ikke har vært en suksess. I hvert fall om man dømmer ut fra dagens situasjon, og spesielt med tanke på hurtigbåtsaken.

Og hvorfor skulle han det, han har aldri lagt skjul på at han er motstander av denne konkurranseutsettingen, og stemte da også i mot da saken var oppe i kommunestyret. Nå håper han at ikke velgerne skal legge skylden for situasjonen som er oppstått i hurtigbåtsaken på ordføreren og på SV, ordførerens parti.
- Du sitter litt som SV i regjeringen og Kristin Halvorsen i Finansdepartementet, uten sammenligning ellers?
- Jo, det vil alltid være et spørsmål hvordan man skal få kommunisert slike spørsmål, men jeg tror nok de fleste har fått med seg at det ikke er vi som har villet ha det slik.
- Situasjonen nå, hvor ruteopplegget bestemmes gjennom tilbudskontrakten, er at det er en lengre vei å gå og en tyngre kamp å kjempe enn da vi eide 87 prosent av båtselskapet, sier ordfører Hintze Holm til Avisa Nesodden.
Han legger ikke fingrene imellom når det gjelder SL’s rolle:
- Jeg tror en vesentlig del av SL’s motivasjon for å overta båtselskapet var at man ønsket å unngå det som de åpenbart oppfattet som en litt anmassende innblanding fra politikerne når det gjaldt driften av båtselskapet, enten det gjaldt hurtigbåtene eller spørsmålet om halvtimesruter.
- Nå får vi se hvordan det går. Jeg ser at SL sier de trodde folk var mer opptatt av halvtimesruter enn av hurtigbåtene, sier ordføreren, som er fornøyd med hvordan situasjonen er i kommunestyret i forhold til SL og hurtigbåtsaken i dag:
- Kommunestyret var delt i spørsmålet om konkurranseutsetting. Men i september ble det gjort et enstemmig vedtak om å sende en henvendelse til SL om hurtigbåtsaken. Foreløpig har vi ikke fått noe svar, sier ordfører Hintze Holm, som i år er direktevalgt som ordfører, og nå inne i sin annen ordfører- periode.
Nå har en meningsmåling samlet nesten tusen underskrifter til støtte for hurtigbåtruta, en nærmest unison oppslutning blant dem som ble spurt..(bjørn).


mandag 10. desember 2007

Hvor er dette?


I vår spennende kon- kurranse med utgangs punkt i bilder fra Nesodden, fra alle årstider, brygger, hus og hytter, fjell og daler, er vi kommet til et fjordbilde. For å si det som det er, er nok ikke dette det vanskeligste spørsmålet i serien, men det gir oss en unnskyldning for å trykke et stemningsfullt bilde. Og hint om tider som skal komme, om ikke lenge.. Noen hjelpende ekstra opplysninger får du ikke. Legg inn svaret i kommentarfeltet. Lykke til!

TV-omtalen


Villmarks-Lars
leverer varene

Det er ikke sikkert det er slik at alle mennesker drømmer om det frie liv på de ville vidder med elgjakt og ørretfiske og frost og snø og bålbrenning og 30 kilos oppakninger, men villmarksfantast Lars Monsen lykkes, i hvert fall langt på vei, i å få undertegnede til å tro at det nettopp var det livet vi ville ha levd, dersom ikke noe helt annet hadde inntruffet. Hans nye NRK-serie om 365 dager på Nordkalotten hadde premiere søndag kveld og vi ble som vanlig fanget inn av hans joviale reportasjestil, i denne krysningen mellom barsk macho-action og lugn og små-idylliserende Ut i Naturen-skildringer.
De første ukene av oppholdet på de ville vidder i nord startet med en ferd gjenom Anarjokka nasjonalpark, der han blant annet deltok i elgjakt på samisk vis. For den som så gullrekke-Grosvold sist fredag skulle ikke dette komme som noen overraskelse, for der fremsto Monsen med beretningen om hvordan han hadde funnet fram til sine samiske aner. Men for undertegnedes del står det ikke til å nekte at vi kanskje blir mest imponert av kamera-arbeidet hans, han gjør jo alt sjøl, etter det vi får opplyst. Det må da bli fryktelig mye arbeid stadig å måtte gå tilbake og hente kameraet der det står oppstilt på en eller annen høyde, mens han fosser forbi i frådende elvestryk noen hundre meter borte..
Andre vil være mer imponert av ørretfisket hans. Med kamera på venstre arm og fiskehoven i høyre hånd. Eller omvendt. Men iallafall, artig er det. Men helt som hans store Canada-tur blir det aldri. Vi tar oss stadig i å tenke at landskapet på Finnmarksvidda ligner veldig på Blefjell i høstskrud..bjørn..

søndag 9. desember 2007

Kefirmysteriet på Tangen

Bålbrennere
i søkelyset


Klokka kvart på tolv i natt, altså kl.2345 natt til søndag 9.desember, kom påtroppende nattpatrulje ved lensmanns kontoret på Nesodden for å starte nattevakta, bare for å finne politibilen, som hadde stått parkert på politiets plasser, oversprøytet med kefir. Altså kefirmelk.. Hvordan det ble fastslått at det var akkurat kefirmelk forteller ikke historien noe om, men vakthavende ved operasjonssentralen ved Follo Politikammer bekrefter i hvert fall at kefirgrisingen er registrert som skadeverk mot politibil.
Ved operasjonssentralen tror de at politibilen, det er forøvrig snakk om en sivil bil, ikke en uniformert patruljebil, var parkert på politiets plasser på oversiden av Tangen-senteret (Bilde nr. 1), like ved drosjeholdeplassen, mens kilder i nabolaget mener at den var plassert på nedsiden (Bilde nr. 2). Blant taxisjåfører og i nabolaget ellers blir det også snakket om en ungdomsgjeng som på samme tid hadde tent opp bål midt i Vestveien (bilde nr. 3), visstnok ved innkjøringen til Skogveien. Ingen ønsker å påstå at det er en sammenheng her, men politiet er informert, og ser også på den saken, får Avisa Nesodden opplyst ved politikammeret.

lørdag 8. desember 2007

Julestille på OmmenKnapt en krusning å se på sjøen i den vakre vika ved kystled hytta på Ommen (bildet) i dag, og store krusninger var det helle ikke på land, der det ellers, i hvert fall i helgene, kan være fullt opp med glade besøkende på den populære hytta. Heller ikke på den knøttlille hytta på Nordre Ommen (bildet under) var det noen virksomhet. Der er det kommet ny fin vannpumpe i år, riktignok av den gamle, gode sorten, men den skal nok gjøre nytta når våren kommer og kystled-gjestene strømmer til igjen.

Dyp julebordsøvn på Paviljongen


At julestria er noe man ikke skal ta lett på, ikke minst ved ukeslutt, spesielt når det for alvor nærmer seg jul og julebordene begynner å tære på kreftene, skulle en Nesoddenmann erfare på Paviljongen i natt. Han sovnet fra hele festen og våknet ikke før klokka 0720 i morges. Når vi kan angi tidspunktet så nøyaktig er det fordi han ganske raskt oppdaget at han var innelåst. "Det var ingen dørvridere på utgangsdøra (bildet) og ganske enkelt ikke mulig å komme seg ut, så han fant ut at den eneste løsningen var å ringe oss", forteller vakthavende operasjonsleder ved Follo Politikammer. En politipatrulje kom seg raskt til stedet og kunne lukke ut mannen i halv åttetiden.
Det er ellers Fagerstrand som har stått i sentrum for politiets virksomhet i vårt distrikt i natt. Klokka tre minutter på midnatt kjørte en bil ut av veien ved Bakkeløkka. Føreren, en mann i 20-åra fra Nesodden var åpenbart beruset, forteller operasjonsleder. Han ble tatt med til legevakta med mindre skader. Bilens eier, en mann fra Buskerud, satt ved siden av og ble fratatt førerkortet for sitt medansvar for fyllekjøringen. Og ti over halv to i natt var det slagsmål på et utested på Fagerstrand. Vaktene måtte kaste ut en av voldsutøverne. Det vil bli snakk om en politianmeldelse for vold, forteller operasjonsleder.

fredag 7. desember 2007

Hvor er dette?


Gamle Folke vogner nekter seg ingen ting, men dette er faktisk første gang jeg har opplevd at en Folkevogn, alderstegen og fæl, deltar i turorientering på Nesodden. Hvis det er noen som kan fortelle hvor denne bilen står, og hvorfor, så blir vi takknemlig. Den måtte nok gi opp sitt forehavende hvis det var gullmerket i turorientering den var ute etter. Men den skal ha honnør for innsatsen. Ingen vei var å skimte innen rimelig avstand, så mye kan vi fortelle.

Skeive dager på Meny


Den har ligget der og murret en stund: Frustra sjonen over skeive dager på Meny på Tangen. Så reiste vi utenlands og ble borte i noen måneder, riktignok ikke på grunn av de skeive dagene.. Der var det ikke skeive dager. Der fikk vi kotelettene vakkert skåret, slik at de ble likt stekt over hele kjøttstykket. Da kom tankene om de skeive kjøttstykkene der hjemme. Hvis de kan skjære kotelettene rett her, hvorfor ikke hjemme i gamlelandet?
Så kom vi hjem og hadde strengt tatt glemt hele greia. Men ikke før har vi gått av båten med hele berget av utenlandsbagasje før vi styrter bort til Meny for å få noen lettstekte koteletter. Og der ligger de, like skeive (bildet: eksempel på skeiv kotelett)! Reise til månen kan vi, men skjære kotelettene rett..?!

onsdag 5. desember 2007

Kommentar: Høyhastighetsbane til Nesodden?


Nei, det kommer nok ingen høyhastighetsbane til Nesodden, selv om fremtredende rikspolitikere nå står fram på rad og forteller at det er i ferd med å bli bred politisk enighet på Stortinget om at høyhastighetsbane er en god ting, som til og med ikke behøver å bli så kostbart som alle til nå har ment. I Sverige bygger de nå høyhastighetsbaner til og med over elver så brede som norske fjorder, og det koster ikke mer enn 70 millioner norske kroner pr. kilometer høyhastighetslinje!
Hvorfor ikke tenke litt nytt og sprekt og legge en høyhastighetsbanetrasé til Nesodden over Malmøykalven og øyene utover, i et fint spenn mot Nesodden (bildet) og så i fjell gjennom hele Nesoddlandet, ut i bru over Oslofjorden, for eksempel ved Hallangen, slik at de endelig kunne få den brua som de aldri fikk da Oslofjordtunnelen ble bygd, og så videre nedover Vestfoldskysten, ut i en fin fuglflukt-trasé over sørlandsskjærgården til Kristiansand og så til Stavanger og videre til Bergen og Trondheim og Tromsø osv...
Og i denne sammenhengen skal vi ikke en gang nevne Oljefondet eller hva det heter nå..
Denne Sørlandsbane- og landet rundt-traseen ville jo ikke løse hurtigbåtproblemet til Nesodden, men kanskje det i samme slengen kunne bli plass til en liten elektrisk bibane hit til våre kanter, kanskje det kunne la seg løse på et eller annet vis, for vi ønsker så fryktelig en litt rask atkomst til byen. Og siden vi som bor her på denne lange odden er så miljøvennlige at veldig mange av oss faktisk stemmer SV, og dertil lar være å kjøre bil til byen bare for å opprettholde det fine kollektiv-tilbudet med båtene, kunne vi kanskje håpe på å bli hørt.
For vi forstår at det er vanskelig å la oss beholde de fryktelig forurensende hurtigbåtene, selv om hele landet ellers har brukt disse hurtigbåtene i årevis, året rundt, og kommer til å fortsette med det, for ellers blir alle bygdene langs kysten fraflyttet enda en gang, - og isproblemer i Oslofjorden er nå snart en saga blott, siden vannet både stiger og blir varmere, samtidig..
Så kanskje en slags liten, helt uforurensende toglinje kunne vært noe å tenke på. Ikke det? Neivel.

mandag 3. desember 2007

Juletre bak mål..


Er steht am Tor, am Tor, am Tor, und ich dahinten, sang Wenche Myhre en gang og tenkte nok ikke et øyeblikk den gang på Brandenburger Tor og julegrana fra Nesodden, nåja, Frogn, da. Men et juletre er nå et juletre. Nå står det uansett en norsk julegran på Pariser Platz i Berlin, kloss opptil den berømte Brandenburg-porten, og stråler, sikkert like mye som den Oslo-grana på Trafalgar Square i London som ordfører Fabian Stang har eller ikke har sagd ned i Nordmarka.
Berlin-grana rager flott over juletrafikken, men er dessverre litt skjeivt satt opp, spesielt om vi ser den fra Unter den Linden-siden. Men skitt au, er det så nøye! Og når vi tenker litt videre på teksten i Wenche Myhres sang den gang (hun var jo også med på åpningen lørdag), som jo handler om at mens kjæresten står i mål, står hun bak mål.. Og her står jo strengt tatt vårt Nesodden-(eller Frogn-) juletre bak Brandenburger Tor. Altså bak mål..?
For i Berlin er det ikke uten videre gitt hva som er foran og hva som er bak på Brandenburger Tor. Etter Murens fall og den hesteekvipasjen som står oppe på toppen av bygningen, og som var revet ned under kommunist-tiden, skulle settes tilbake på plass, ble det en intens krangel mellom øst og vest om i hvilken retning vogna skulle kjøre. Vestover, eller østover?
Med andre ord, er det vestsiden som er baksiden av Brandenburger Tor, eller østsiden? Nå reiser vogna østover, men betyr det at østsiden er forsiden, eller..
? (Fra vår Berlin-korrespondent)

Omkjøring om Oslo!

Vi vet ikke, men det skulle ikke forundre oss om Oslofjordtunnelen, som knytter vår del av verden til f.eks. Drammen, har Norgesrekord i nattestengninger. I dag skjer det igjen. Klokka 2200 i kveld, mandag 3.desember, stenger tunnelen for vask og vedlikehold, ifølge en pressemelding fra Statens Vegvesen som amta.no i går gjenga med stor presisjon, uten å endre et komma. I morgen tidlig åpnes det igjen klokka 0500, for så å stenge igjen klokka 2200 i morgen kveld og åpne igjen klokka fem onsdag morgen. Omkjøring om Oslo, skriver veivesenet lakonisk i sin pressemelding.
Så kan du spørre om hvorfor vi omtaler noe så rutinemessig som en liten tunnelstengning i en så lite rutinemessig blogg som denne. Jo, men tenk deg om du en sein kveld skulle komme kjørende vestover, plystrende en glad melodi, fornøyd på vei mot Drammen, eller kanskje Tofte i Hurum, for ikke å snakke om at du kanskje var på vei med ski på taket til Norefjell, osv.. Klokka er to om natta, og så er tunnelen stengt. Omkjøring om Oslo!
For det er ikke slik at denne tunnelen unntaksvis stenger en gang eller to i året for litt skikkelig reingjøring. Nei, ifølge veivesenets hjemmeside har tunnelen vært stengt minst 21 ganger siden februar i år, om vi tar med de to nattestengningene denne uka! Altså et par-tre netter hver måned. Så moralen må være: Følg nøye med på Statens Vegvesens hjemmeside, ellers kan det gå deg ille en dag..

lørdag 1. desember 2007

Film: En femmer for svart mafiaboss


American Gangster (am.)
Regi: Ridley Scott
Med Denzel Washington og Russel Crowe

Her kommer action-spesialist Ridley Scotts halvdokumentariske film om den svarte mafiabossen Frank Lucas som rundlurte den italiensk-amerikanske narkomafiaen ved midt under Vietnamkrigen å smugle inn til USA superren heroin i amerikanske militærfly direkte fra Vietnam og Thailand. Den elleville historien har vært ukjent for oss opptil nå, men det viser seg jo at både Lucas (Denzel Washington (bildet) spiller kjeltringen Lucas med både sjarm og brutalitet) og politietterforsker Richie Roberts (Russel Crowe, rufsete purk som er god på bunnen), som fikk satt ham fast den gang, fortsatt lever og har bidratt med sitt under produksjonen av filmen. Dessverre, og kanskje nettopp på grunn av denne medvirkningen fra levende aktører, makter ikke Scott å gi filmen en overbevisende filmatisk form, det blir en litt oppstykket og hoppende, og altfor lang, fortelling. Men når slutten nærmer seg og alle de poengene triller inn som ikke ville stått til troende om det ikke faktisk hadde vært sant, er det verdt strevet og vel så det å se denne filmen. En femmer på terningen, om vi hadde hatt noen.
_BB