fredag 4. april 2008

Vrangviksposten Nr. 13, Årgang 1
Gresset gror på kunstgressbanen

Som alle vet, ble kunstgressbanen i Vrangvik åpnet med ikke så rent lite festivitas i fjor, og nå kan vi glede oss til fotballkampene utover sesongen. Det er redaksjonssekretær Streufert som tar seg av sporten, men han er for tiden i pappaperm, har han skrevet på en lapp som han la igjen på pulten før helgen.
Da jeg ringte ham og konfronterte ham med at han så vidt jeg visste slett ikke hadde noe barn, svarte han ganske nesevist tilbake at dette var som forskudd å regne, og at han slett ikke var i stand til å få barn uten tilstrekkelig fritid til selve unnfangelsen. Det er ikke så enkelt å gjøre kvinner gravide når de benytter seg av alle midler til å forhindre det, sa han, og derfor er dette en mer tidkrevende prosess enn en redaktør kan fatte.
Streufert, som altså er sportsreporter ved siden av å være redaksjonssekretær, skulle reist opp til kunstgressbanen for å fotografere gresset som altså har begynt å gro kraftig på grunn av regnet de siste dagene. Siden han er borte, må vi i stedet be våre lesere ta en tur dit bort selv for ved selvsyn å konstatere hvor langt våren har kommet på vår arena.
Vi kunne også ha ringt byggekomiteens formann Gudmund Kjellsen (H), men det er i grunnen Streuferts oppgave. Bane- og friluftssjef Skautraskerud har dratt på hytta i helgen og slått av mobiltelefonen, men det viktigste er jo å få opplyst at våren er i anmarsj. Til mandag må han i alle fall fram med gressklipperen. Fra arkivet har vi hentet fram bildet av ham da han var ute med snøkanonen. Den kan han sette inn i garasjen nå.

Vrangviksposten er et organ for Vrangvik og nærmeste omegn

Redaktør: Hermod Strudel

Redaksjonssekretær: Carstein Streufert

Hva skjer på Nesodden i dag

Klokka 1600: Nesoddhuset Galleri og Verkstedutsalg åpner ny utstilling av Torun Katarina Linges malerier på Skogheim, Fagerstrand. Kontaktperson Liv Keller, Tlf.: 97 97 66 52.

Are Damman meldt for forurensning


Naboene må forklare seg


Are Damman har nå besvart henvendelsen fra Nesodden kommune om klagen fra Dammans naboer om at forurenset vann, blant annet med høye e-coli-bakterieforekomster, kommer inn i naboenes drikkevann fra Dammans eiendom.

Plan- og bygningssjef Kari Myhre Hellem sier til avisanesodden.no at Damman beskriver i sitt svar at han har gjort tiltak for å hindre denne forurensningen.
- Det gjenstår nå å kommunisere dette svaret til klager og samtidig få vite hva klager selv har gjort for å forhindre at denne forurensningen kan nå hans egen drikkevannskilde.

- Enhver er ansvarlig for sin egen drikkevannskilde. Klagerne må vise at de har gjort egne tiltak for å begrense forurensning, sier bygningssjefen.
- Men i rapporten fra Bioforsk som klageren bygger på blir det sagt at de tiltak som er gjort fra Dammans side ikke er tilstrekkelig for å hindre forurensningen. Vil kommunen gjøre egne undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet dette?

- Jeg vil ikke dramatisere og heller ikke forskuttere noen konklusjoner, sier Kari Myhre Hellem.
Seniorforsker Ketil Haarstad i Bioforsk på Ås fant til dels svært høye forekomster av e-coli-bakterier i drikkevannet da han vurderte forurensningssituasjonen på eiendommene.

- Disse bakteriene er påvist i begge de to naboenes brønner, i avrenningsvann fra Dammans eiendom som ikke er forskriftsmessig ført unna naboenes eiendommer, og i kranvannet til naboene, sa Ketil Haarstad til avisanesodden.no.

..bb

Finn mer i lenkekjeden til høyre under ANDRE NYHETER

torsdag 3. april 2008

Hett og tett i formannskapet

TÅLMODIGHET: En engasjert forsamling slapp til først etter drøye to timer..(Alle fotos: Bjørn Bratten)


Masse Ruter-bråk
om svært lite


Et hundretalls mennesker hadde trengt seg sammen i Nesoddens lille og upretensiøse formannsskapssal da Ruter-sjefen kom på besøk i kveld. Til et møte som egentlig burde vært holdt for minst et halvt år siden. Et møte som strengt tatt endte opp med at alt trolig kommer til å bli nesten akkurat som før for oss reisende når de nye hurtigbåtene kommer.

VELKOMMEN: Ordføreren, Christian Hintze Holm, som alltid på plass for å ønske velkommen..For når de nye båtene kommer, den første allerede et halvår før tiden, altså en gang rundt førstkommende årsskifte, og den neste i april neste år, bare et par måneder før Tide Sjø overtar for Nesoddbåtene den 1.juli 2009, blir det søkt til Oslo Havn om dispensasjon for de nye båtene, akkurat slik det er gjort for dagens hurtigbåter.

Fleksibilitet
- Vi vil da ventelig anbefale Tide Sjø å søke om dispensasjon fra fartsbestemmelsene i indre havn. Og da vil vi ha den fleksibilitet som vi trenger, sa Rutersjef Runar Hannevold.
- Hvorvidt man så vil benytte seg av dispensasjonene til å kjøre med hurtigbåtene til Nesodden om kvelden vil så avhenge av ønskene til fylkeskommunen. Vi gjennomfører det de har bestilt, sa Hannevold, og hørtes nesten ydmyk ut.
Men dermed hadde han sagt det mange av oss mest ønsker å høre: Om det blir et ønske om det vil de nye hurtigbåtene komme til å fungere akkurat som i dag.
Og Ruter har laget det sirkuset om miljøet som de tror fylkespolitikerne, oppdragsgiverne deres, vil høre.

Hovedbudskap
For Ruter-sjefens hovedbuskap i kveld var at miljøhensynet og problemet med de manglende dispensasjoner fra fartsbestemmelsene i indre havn var de to hovedgrunnene til at hurtigbåtsambandet til Nesodden ble tatt ut av anbudsrunden.
- Det var umulig å invitere til en anbudsrunde verdt halvannen milliard kroner når vi ikke hadde på plass et så viktig element som disse dispensasjonene.
- Og når vi vet at den nye løsningen som vi er kommet fram til vil redusere NOx-utslippet med 70 prosent og CO2-utslippet med 32 prosent, så var ikke valget så vanskelig, når vi skulle ta høyde for samferdselsutvalgets krav om å ta miljøhensyn, sa Runar Hannevold.
  RUTERSJEF: Runar Hannevold medgir at det blir nye dispensasjonssøknader..


To timers venting
Fra salen ble det seinere litt ironisk stilt spørsmål om hvorfor det er oss på Nesodden, som trolig er det mest kollektivreisende publikum i hele landet, som alene skal påta oss å innfri de nasjonale miljøkravene.
Og uttalelsene fra en trengt Ruter-sjef om at det vil bli søkt om dispensasjoner for de nye båtene med en gang de er på plass, kom også først da publikum fikk slippe til med innlegg og spørsmål.
Det skjedde etter at de hadde ventet på til dels uendelige innlegg fra Ruter-folk og Tide-folk og politikere i drøyt to timer.
Ordfører Christian Hintze Holm styrte diskusjonene med hard hånd gjennom hele kvelden, og ved siden av oss sto tidligere styreleder i Nesoddbåtene, Fredrik Gervad og hvisket meg i øret hver gang Ruter-sjefen tok ordet:


APPLAUS: Eks-styreleder i Nesoddbåtene, Fredrik Gervad, fikk kveldens mest solide applaus..

 Skyver miljøet foran seg
 - Han skyver miljøet foran seg for å tildekke at det eneste han er opptatt av er økonomi. Han har aldri vært opptatt av miljø før og han er ikke noe mer opptatt av miljø nå, sa veteranen Gervad.
- Jeg har slåss for hurtigbåt i alle år mot den mannen der, som i SL og nå i Ruter hele tiden slåss mot hurtigbåt, sa Fredrik Gervad.
Eks-styrelederen høstet kveldens mest solide applaus da han mot møtets slutt avbrøt Ruter-sjef Hannevolds litt klamme ros av de fremmøtte for deres engasjement og ytringsmot med å utbryte:
- Vi vil ha hurtigbåt, ikke engasjement!
Da hysjet ordføreren.

Finn mer i lenkekjeden under HURTIGBÅTEN

Foran hurtigbåtmøtet


Vårsol: Stille før stormen på samfunnshuset? (Foto: Bjørn Bratten)


Ti spørsmål til Ruter-sjefen


I dag, på den første vårdagen, inntreffer det som ordføreren, Nesoddens folkevalgte og veldig mange av oss andre har ventet på siden både kommunestyret og ordføreren sendte brev til daværende SL om et møte om hurtigbåtsaken tidlig i fjor høst.
Det skulle altså gå en lang høst og en hel vinter, og vel så det, før Ruter så seg tjent med å møte opp for å forklare hvorfor hurtigbåtsambandet ble vedtatt nedlagt i forbindelse med anbudsrunden, som endte med at de tradisjonsrike Nesoddbåtene ble slått ut i konkurranse med Tide Sjø.
avisanesodden.no har i en rekke reportasjer, mange av dem med Ruter-sjef Runar Hannevold som kilde, fortalt om hva som har skjedd i hurtigbåtsaken i løpet av dette halvåret – se lenkekjeden til høyre under HURTIGBÅTEN.
I dag får vi en anledning til å høre historien direkte fra hestens munn, som det heter. Her kommer ti relevante spørsmål til Ruter-sjefen:

1.
Hvorfor ble det ikke informert om at hurtigbåten ble tatt ut av anbudsrunden?
2. Er det riktig det som står i avisene at det var avslaget på søknaden om den generelle dispensasjon fra fartsbestemmelsene som førte til vedtaket om å stanse hurtigbåtsambandet, mer enn miljø- og andre spørsmål?
3. Kunne saken vært håndtert annerledes fra Ruters – SLs - side den gang, med et annet utfall?
4. Hvor lang tid tror du det tar før dere søker om dispensasjon for de nye hurtigbåtene når Tide Sjø overtar?
5. Hvor lang tid tar det etter overgangen til Tide Sjø neste sommer før dere må bygge en ny og større hurtigbåt til Nesoddensambandet?
6. Når blir det halvtimesavganger også på dagen?
7. Hvor lang tid tar det før det blir bestemt å opprette ringbuss på Nesodden?
8. Når blir det hyppige bussavganger fra Nesodden til Ski og Drøbak? Når lensmannskontoret flyttes til Drøbak?
9. Nesoddsambandet er Norges største hurtigbåtsamband med 229.000 passasjerer i fjor, på en rute som bare går noen korte kveldstimer fem dager i uken. Hvor klokt er det å se bort fra både det økonomiske, samferdsels- og miljømessige potensialet for en slik rute?
10. Hva blir navnene på de nye hurtigbåtene?
..bb

Finn mer i lenkekjeden til høyre under HURTIGBÅTEN

Råbukk påkjørt ved Jaer

Viltnemnda måtte rykke ut og avlive en stygt skadd råbukk som ble påkjørt av bussen på riksveien ved Jaer, rett nord for Bomannsvik, klokka halv to i natt, forteller vakthavende operasjonsleder ved Follo Politikammer til avisanesodden.no. Helge Myhren i viltnemnda forteller at dyret var så hardt skadd at det ikke var noe annet å gjøre enn å avlive dyret, som lå i veikanten da Myhren kom. Myhren bekrefter at det var rutebussen som kjørte på den store råbukken.

Hva skjer på Nesodden i dag

Klokka 1115: Politisk redaktør i TV2, Stein Kåre Kristiansen, holder foredrag i U3A i Samfunnshuset om "Valget 2009". Kontaktperson Molly Dahl, Tlf.: 66 91 15 47
Klokka 1715: Frammøte ved Samfunnshuset foran "Folkemøte" om hurtigbåtsaken i forbindelse med Formannskapsmøtet klokka 1800. Til stede vil være bl.a. viseadministrerende direktør i Ruter, Runar Hannevold
Klokka 1800: Nesodden Internasjonale Folkedanssirkel inviterer til kurs i bulgarsk dans v/Belcho Stanev på Bjørnemyr skole. Nye deltakere ønskes velkommen. Pris Kr. 100. Kontaktperson Turid Elnan Tlf.: 66 91 27 49

tirsdag 1. april 2008

Hva skjer på Nesodden i dag

Klokka 1930: Nesodden gammaldansforening arrangerer hyggekveld på Sandvang med enkel danseinstruksjon. Kontaktinformasjon på Tlf.: 92 05 48 74.

Kommentar: Amta på hurtigbåt-banen
Opp med humøret,
Amta!

V
år gode kollega i sør, Akershus Amtstidende, har endelig tatt høyde for sitt publisistiske oppdrag og kastet seg inn i hurtigbåtsaken på lederplass, to dager før "folkemøtet" om hurtigbåten på formannskapsmøtet i samfunnshuset på Nesodden torsdag. Under tittelen "Siste sjanse for hurtigbåten" skriver avisa at hurtigbåtavgangene blir borte.
- Fra sommeren 2009 er det bare "dampbåter" tilbake på rutene mellom Nesodden og Oslo, om ikke noen får tatt grep, heter det i lederen, som riktignok tar høyde for at de nye båtene skal gå på gass, ikke på damp..
- Men hurtigbåter av dagens type, de raske "nesoddpilene" som svipper folk over fjorden på 12 minutter eller så, skal forsvinne. Det er nesten ikke til å tro, skriver Amta.
For vår del vil vi anbefale lokalavisen i Drøbak å senke depresjonsnivået. Det er slett ikke gitt at SLs beslutning om å droppe hurtigbåtavgangene til Nesodden er endelig.
For den som har lest reportasjene her i avisanesodden.no de siste månedene vil det fremgå at årsaken til nedleggelsen fra SLs side, nå Ruter, var at det ikke lot seg gjøre å gå inn i en anbudsrunde hvor det var helt usikkert om det vil bli gitt nye dispensasjoner fra fartsbestemmelsene i indre havn til nye hurtigbåter.
SL søkte om generell dispensasjon fra fartsbestemmelsene, men denne søknaden ble ikke tatt alvorlig av Oslo Havn. Årsaken til det er at dipensasjon bare gis til det enkelte fartøy. Her er det ingenting som heter generell dispensasjon.
Det er klart SL så muligheter til å spare både penger og miljø. Men de nye hurtigbåtene får karbonfiberskrog som gjør at de blir 40 prosent lettere enn Prinsen og Prinsessen, og dermed bruker 40 prosent mindre brensel.
Og når vi tar i betraktning at Nesoddsambandet er Norges største hurtigbåtsamband med 230.000 passasjer i fjor - trass i at det altså er en rute som bare går i noen korte kveldstimer fem dager i uka, så er det neppe grunn til å frykte at beslutningen om nedleggelse skal stå ved lag når virkeligheten nærmer seg.
Det er svært sjelden i våre dager at folk nekter å tjene penger. Det er ingenting som tilsier at det skal bli vanskeligere i framtida enn det er nå å få dispensasjon. Og tenk deg ramaskriket som oppstår fra de 10-12.000 reisende som setter pris på hurtigbåten, hvis altså så galt skulle skje at Ruter prøver seg med en nedleggelse. Der kan også Amta bidra.. Torsdag får vi kanskje en indikasjon på om Ruter mener alvor.
..bb
Les alt om hurtigbåten i lenkekjeden til høyre under HURTIGBÅTEN

onsdag 26. mars 2008

Til våre lesere!

avisanesodden.no tar nå ei ukes pause, på grunn av redaktørens virksomhet på andre fronter, men er tilbake i god tid før formannskapsmøtet neste torsdag.
Da møter Ruter-sjef Runar Hannevold Nesoddens folkevalgte og menigmenn og -kvinner til samtale om hurtigbåt og ringbuss og Drøbaksbuss osv. Hygg dere med nær 170 innlegg på avisa så lenge, om dere blar i hovedspalten eller i lenkekjeden til høyre!

Med hilsen
Bjørn Bratten, redaktør

tirsdag 25. mars 2008

Brannutrykning til Nesoddtunet

Brannvesenet på Nesodden rykket ut med to biler med fulle sirener til et tilløp til pipebrann i sykehjemmet Nesoddtunet Bo- og eldresenter på Håkonkastet på Bjørnemyr i dag. På brannvakta får avisanesodden.no opplyst at det bare var en såkalt varmegang i en pipe og at det ikke var noen fare på ferde. Men feieren må gå over pipa en runde før de kan fyre igjen der, blir det opplyst. Det var ikke nødvendig med noen evakuering av de rundt 80 beboerne som har plass på Nesoddtunet.

Tangen Brygge-utbyggingen
STORO-KIOSKEN: Her er den "nye" kiosken på brygga - hentet fra Storo..


Tommy Ek fjerner parkeringsautomatene..

så var parkeringsplassen stengt.. (Fotos: Bjørn Bratten)
Her er den ”nye” Tangen-kiosken!

Her er den ”nye” kiosken på Tangen Brygge.. Når leskuret blir revet om ei uke eller to og resten av det nåværende terminalbygget rives litt lenger ut i april er det denne bygningen som skal gjøre jobben som kaffe-, pølse- og aviskiosk til det nye terminalbygget står ferdig til midtsommer neste år.
- Ja, det skal ikke se ut sånn som nå. Vi skal bygge det ut, forhåpentlig med et par meter i front, slik at det kan bli plass til noen seter, slik at det kan bli plass til f.eks. en gammel dame som har kommet for seint til båten, sier Morten Lier i Tangen Terminal til avisanesodden.no.

- Hvor kiosken kommer fra, nei, det aner ikke, jeg har kjøpt den av Selvaag Bygg, et øyeblikk skal jeg sjekke (tilbake etter et par minutter) – jo, den har stått på Storo, sier de hos Selvaag Bygg. Ja, det er meningen den skal stå der den er plassert nå, der står den mest ute av veien for anleggsarbeidet, sier Morten Lier.

Hektisk aktivitet på Tangen Brygge i morges, altså – først stengning av parkeringsplassen, så kom kiosken, så gravemaskinen som skulle legge til rette for parkeringsplasser bort mot Signalen for de som jobber på båtene. Seinere kom Tommy Ek for å demontere automatene på parkeringsplassen.
Prosjektleder Karsten Nordstrand forteller til avisanesodden.no at det første som skal skje nå trolig er murarbeider på det hvite huset mot Nesoddtangen gård, og dernest trolig tilrettelegging av den nye gangveien ned mot brygga.
..bb

Fem på bussholdeplassen - ved én av dem

Ordføreren vil ta opp et forslag om ringbuss på Nesodden når Rutersjefen kommer på besøk for å diskutere hurtigbåten i neste uke. Hva synes du om det?


Britt Nyseter (68), pensjonist, Tangen:- Dette er jo en veldig god idé. Tenk om vi også kunne fått bedre forbindelse til Drøbak og Ski! Og at vi får beholde hurtigbåten, det er jeg veldig for. Ringbuss er jo også veldig bra, slik at det er mulig for folk å besøke hverandre. Ellers blir det veldig mye bilkjøring. Selv er jeg jo kanskje ikke direkte berørt, siden jeg bor på Tangen, men jeg støtter tanken!

mandag 24. mars 2008

Innbrudd på Teigen

En mann på 44 år og en kvinne på 25, begge fra Nesodden, og gamle kjenninger av politiet, ble grepet på fersk gjerning av politiet under et innbrudd på miljøstasjonen på Teigen på Midtveien klokka 1300 Skjærtorsdag. De to har delvis erkjent skyld, forteller operasjonsleder ved Follo Politikammer på Ski, men det er ikke klart hva de hadde gjort seg klar til å stjele da politiet ankom, blir det sagt til avisanesodden.no.

Nesoddinger i Birkebeineren

Anders Karlsen i Lindemanns vei på Alværn ble Nesoddens raskeste i Birkebeinerrennet før påske, ifølge resultatlisten som forelå før helgen. Han gikk turen på 2 timer, 47 minutter og 28 sekunder, og ble nummer 15 i klassen for menn over 40, mens bestemann i hans klasse gikk fire minutter fortere.
Også Nesoddingen Arnfinn Pedersen i samme klasse gikk fort og kom inn på plass nummer 60 med tiden 3, 00, 03, mens Roger Otten Nordby kom inn som nummer 68 på 3, 00, 51, også han i klassen for menn over 40.
Nestemann på Nesodden-lista var Christopher Mowe Martinsen i klassen for menn over 25 år med tiden 3, 23, 08, som rakk til en 95.plass i hans klasse.
Per Minge ble nummer 134 i klassen for menn over 55 år med tiden 3, 37, 35, mens Jonatan Lund ble nummer 117 for menn over 16 år med tiden 3, 55, 05. Charlotte Karlsen i klassen for kvinner over 20 år ble nummer 23 i sin klasse med tiden 4, 16, 17, i en klasse hvor bestetiden var 3, 10, 53.
..bb

onsdag 19. mars 2008

Dagens Filur - påskeutgaven
Kriminalpoemet om den store Gustav Grigg (et utdrag)


Hun var en Nygårds rose,

så vakker og kokett,

den gang da solen lyste

og blodet bruste hett.

Men savnet er der alltid

og sorgen tusenfold

for den som får sin ungdoms vår

lagt øde, død og gold.


Det var i Nygårdsparken;

hun traff en stilig fyr.

Hver bergensvåte hverdag

var brått et eventyr!

Hun danset gjennom byger

til sang, på lette ben.

Så dro han vekk. Hun fikk en knekk

for livet, frøken Gren.Her kommer enda et utdrag fra kriminalpoemet om den store Gustav Grigg:


Motiv og skjulte sammenhenger aner

den lille flokk som skriver krimromaner.

De dikter ved sin skjerm i stille iver

og fyller den med blod og ville skrik,

og knytter drøye verb og adjektiver

til dobbeltdrap og sønderskutte lik.

Så går de uanfektet ut i dagen

og henter sine barn i barnehagen.


Filur

Utdragene er hentet fra "Filurerier og kriminalpoemet om den store Gustav Grigg" av H. G. Jürgens fra Tapir Forlag.

Vrangviksposten Nr. 12, Årgang 1
Vannverks- skandale i Vrangvik?
Vi har undret oss i lenger tid over den ekstravaganse som tydelig preger enkelte av de kommunale innstanser. Den gang kommunearbeiderne grov grøfter med hakke og spade, var man mer nøysomme og la ned alminnelige svarte jernrør.

Det hendte at de rustet litt på innsiden, og de varer jo ikke evig. Men vi har da bare godt av litt jern i vannet, så slipper vi å gå på apoteket og kjøpe kunstig jerntilskudd i dyre dommer for å holde blodet friskt og levende.


Nå har man begynt å legge ned plastrør. Da slipper vi å oppleve at de ruster i filler, sier kommuneinnsjenjør K. Røed. (K. Røed ville ikke la seg fotografere, så derfor har vi bare brukt bildet av en annen innsjenjør i stedet.)

Vi har sendt ut redaksjonssekretær Streufert for å se på dette, og han forteller at vannvesenets folk legger ned blå rør. Det kan da ikke være nødvendig å koste på seg fargede rør, når de likevel skal graves ned i bakken? Det måtte da kunne nøye seg med sorte rør.

Vrangvikposten vil være den første til å avsløre om det ligger noe krimminelt bak. Vi vet jo hvordan disse vannverkssjefene subber pengene ned i sine egne lommer og bygger svære farmer i Sørafrika. Det er ikke sikkert at det er bestikkelser som gjør at kommuneinnsjenjøren kjøper blå rør, men vi skal virkelig følge med, og som jeg sa det på redaksjonsmøtet til Streufert: ”Denne saken må vi til bunns i”!

Da svarte Streufert at han for så vidt kunne gå ned på frostfri dybde, men han ville foretrekke å ikke falle ned i noen grøft med vann i nå som det er så kaldt.

Vrangviksposten er et organ for Vrangvik og nærmeste omegn.
Redaktør: Hermod Strudel

Redaksjonssekretær: Carstein Streufert

tirsdag 18. mars 2008

Fattige Nesodden på statistikken:


TING TAR TID: Nesten dobbelt så lang bygge- saks- behandling i Nesodden som andre steder. Her fra den nylig påbegynte byggingen av boligfeltet Urtehagen på Fjellstrand. (Foto: Bjørn Bratten)


Lang saksbehandling,
korte veier..


Nesodden kommune ligger tynt an når det gjelder saksbehandlingstid for byggesaker. Til gjengjeld bruker vi mye mer pr. barn fra null til fem år i barnehagene enn landsgjennomsnittet i kommunene, og også i forhold til de andre kommunene i Akershus.


Dette er noen av de mange opplysningene om virksomheten i kommunene vi kan trekke ut av de nyeste såkalte KOSTRA-tallene fra Statistisk Sentralforbund, som avisanesodden.no har hentet inn.
Det kan høres tørt ut, men kan fort bli fascinerende lesning, hør bare her:
I Nesodden kommune tar det i gjennomsnitt 78 kalender-dager å behandle byggesaker, mens gjennomsnittet i Akershus fylke og kommunene i landet som helhet er henholdsvis 41 og 35 dager.

Høyt og lavt

I Nesodden er brutto driftsmidler pr. barn i kommunal barnehage 139.674 kroner, mens både snittet i Akershus og i landet ellers ligger rundt 112-113.000.
Til gjengjeld er netto driftsutgifter pr. innbygger til helsetjenester i Nesodden kommune bare 1105 kroner, mens landsgjennomsnittet er 1374 kroner, og Akershus-snittet 1392 kroner.
Netto driftsutgifter pr. innbygger fra seks til femten år for grunnskoleopplæring er 65.860 kroner, mens tilsvarende tall for landet som helthet er 76.194 kroner og i Akershus 69.522.

Smalhans

Også i den kommunale omsorgstjenesten er det smalhans: Her bruker Nesodden 6.736 kroner, mens landssnittet ligger på 11.179 kroner, altså nesten det dobbelte! - og Akershus på 8.956 kroner pr. innbygger.
Også når det gjelder penger til sosialtjenesten bærer Nesodden kommune preg av å være en fattig kommune: Bare 1704 kroner bruker vi pr. innbygger, mens lands-gjennomsnittet er 2425 kroner pr. innbygger i kommunene.
Tilsvarende tall for snittet i alle Akershus-kommunene er 1477, altså lavere enn Nesodden.

Korte veier
Så til de mer kuriøse tallene, som jo ganske presis beskriver kommunens egenart: Lengden på offentlige veier i Nesodden kommune pr. 1000 innbygger er bare 3,3 kilometer, mens tilsvarende tall på landsbasis er 8,1.
I Akershus er dette tallet 4,7, så det er altså generelt ikke så lange veier her på våre kanter.
..bb


Rådhusutbyggingen hos Fylkesmannen
”Klage-svar om
tre-fire uker


Fylkesmannen i Oslo og Akershus regner med å bli ferdig med behandlingen av klagen om såkalt lovlighetskontroll av budsjettvedtaket om rådhusutbyggingen på Tangenåsen i løpet av tre-fire uker.


Eldbjørg Kluften hos Fylkesmannen sier til avisanesodden.no at dokumentene fra kommunen var blitt feilregistrert hos fylkesmannen og ikke dukket opp før for noen dager siden.
- Men nå er vi godt i gang med arbeidet. I første omgang er det økonomisk avdeling som skal gå gjennom dokumentene, før det er juristenes tur. Vi prioriterer denne saken svært høyt, sier Kluften.

Vanlig behandlingstid hos fylkesmannen av slike saker er tre måneder, men Kluften sier dette er en spesielt alvorlig sak siden det gjelder en budsjettsak. Det er svært sjelden at budsjettsaker blir innklaget for lovlighetskontroll, sier hun.

Det var mindretallet i kommunestyret som klagde inn budsjettvedtaket før jul i fjor om å bevilge 270 millioner kroner til rådhusutbyggingen fordi de mente at flertallet ”ensidig hadde oppjustert inntektssiden og nedjustert utgiftssiden”.

..bb

Finn mer i lenkekjeden til høyre under RÅDHUS-UTBYGGINGENmandag 17. mars 2008

Ikke bare hyggelig på Absolutt Hyggelig

En Nesodden-mann i tredveåra har gått til politianmeldelse av en litt yngre mann, også visstnok fra halvøya, etter en krangel og håndgemeng på Absolutt Hyggelig kafe på Fagerstrand i helga.
Anmeldelsen ble innlevert til lensmannskontoret i dag og vil bli behandlet her, får avisanesodden.no bekreftet ved lensmannskontoret på Nesodden. Anmeldelsen gjelder legemsfornærmelse og den fornærmede skal ikke være alvorlig kvestet. Den anmeldte vil nå bli innkalt og vil bli avhørt ved lensmannskontoret, får vi opplyst.
..bb

Barnehagedekningen

ØKNING: 89, 5 prosent barnehage- dekning i Nesodden, her Casper (2), Bjørn (3), Mathias (3) og Leah (3) med Kristin Iversen i Oksval barnehage i Tangen Terrasse. (Foto: Bjørn Bratten)Solid barnehage-økning
i Nesodden


Akershus fylke ligger over landsgjennomsnittet i barnehagedekning, og Nesodden er blant de kommunene som øker sterkest i fylket, fremgår det av en rykende fersk statistikk fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) som avisanesodden.no har hentet inn.

På fylkestoppen ligger Lørenskog kommune med en dekningsprosent på hele 95,3 prosent, en økning fra 88,2 i 2006, og Oppegård med henholdsvis 93,5 prosent og 88,9 året før, viser tallene som er ajourført pr. 15.desember i 2007.

Nesodden har en dekningsprosent på 89,5 prosent, mens dette tallet i 2006 var 83, 6 prosent.
Ski kommune har i samme periode økt dekningsprosenten fra 87,6 til 91,7 prosent, mens Frogn-tallene viser 81,3 prosent i 2006 og 83,1 prosent nå før jul i fjor.

Tone Hermansen ved barnehageavdelingen i kommunen sier til avisanesodden.no at økningen i antall barnehageplasser har sammenheng med at det ble etablert sju nye avdelinger i kommunale barnehager i fjor, to i Kongleveien og fem i Skoklefallsletta, en ny barnehage som flyttet inn i midlertidige lokaler.

- Samtidig jobber vi med etablering i 2009 av en barnehage med åtte avdelinger på Nordre Nesodden, sier Tone Hermansen, som ikke ønsker å si noe nærmere om hvor denne skal ligge.
Ved årsskiftet var det 974 barn i barnehage på Nesodden.

De dårligste tallene i Akershus finner vi i Fet kommune med henholdsvis 66,7 og 71, 6 prosent og Hurdal med 67,7 og 76,9 prosent.
Til sammen 30.709 barn var i barnehage i Akershus pr. desember 2007.

På Norgestoppen i barnehagedekning fylkesvis ligger Troms fylke med 15.873 barn, som er en dekningsprosent på nitti prosent blank. Landsgjennomsnittet er en dekning på 84, 2 prosent.

For landet som helhet var nærmere 249.500 barn i barnehage før jul i fjor.

..bb

søndag 16. mars 2008

Dagens Filur


Tante Tea

T
ante Tea falt i vannet
fra en båt ved Nesodd-landet.

Dersom vann var tørt som sand

- eller båter stod på land


- eller noen hadde hoppet

- eller båttrafikken stoppet


- eller andre hadde falt
- eller tanter tålte alt


- eller kanskje satt og vevet,

hadde hun fremdeles levet!


F
ilur


Finn mer i lenkekjeden til høyre under DAGENS FILUR

Film: No Country for Old Men (Am.)

HELTEN PÅ JOBB: Den amerikanske helten (Josh Brolin) forsvarer seg - og pengene.. (Foto: Filmweb)


Overlagt drap på Den amerikanske helten


Regi: Joel og Ethan Coen

Med Javier Bardem, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Kelly Macdonald, Woody Harrelson


D
enne filmen, som for lengst er utropt som et mesterverk av filmanmeldere verden over, og dertil er badet i fire Oscar-priser, fremstår som en både rikere og dypere, men særlig blodigere, variant av en annen Coen-produksjon, suksess-filmen Fargo. Men når man ser ”No Country..” tenker man på Fargo som en sval, nesten anemisk (!), småhumoristisk filmlek om grådighet og skyld.

I
”No Country..” mener Coen-brødrene alvor. Her går de rett i strupen på volds- og heltemytene som dyrkes som grobunn for Den amerikanske drømmen.
Drittfilm, sa to unge gutter bak oss da lyset kom på. Og vi forstår hva de mener. For her blir ikke heltefigurene levnet mye ære, de får tvert imot skylda for all elendigheten, som de selv skaper ved sine halsløse forsøk på å være nettopp den ensomme, men handlekraftige Mannen som ordner opp med Det Onde og alt dets vesen.

I
dioter, sier brødrene Coen i denne filmen. Og de vrir kniven rundt ved å vise at det er grådigheten som er motor, ikke bare hos kjeltringene, men også hos helten. Sånn går det når du slipper de urbane intellektuelle løs på den amerikanske landsbygda.

J
osh Brolin spiller helten med mutt og fryktløs handlekraft, akkurat slik den amerikanske helten skal være, og vietnam-veteran dertil, mens Tommy Lee Jones er den tenksomme, kjenslevare sheriff Bell som ser på verden og menneskene med avmålt avsky, blandet opp med en motvillig medfølelse og, ja, nesten forståelse, og i hvert fall innsikt.

M
ens sheriffen i Fargo var gravid og kvinne, som kunne holde elendigheten på god avstand ved hjelp av sin frimerkemalende mann og den kommende krabat i magen, er sheriff Bell her sårbar og utsatt.

O
g når Peter Stormare i Fargo stappet folk i flisemaskinen går Javier Bardems galning berserk i en evig, irrasjonell rundgang av blod og drap. Han er ikke en gang spesielt dum, som Stormare-figuren, men definitivt gal. Altså en moderne skrekkfilm-figur, en djevel forkledd som menneske, med et finurlig drapsvåpen som kan skremme vannet av oss alle, i en film som ellers er rasjonell nok..

En skinnende og klar sekser til Coen-brødrene for et planmessig og overlagt drap på Den amerikanske helten.

..bb


Finn mer om film i lenkekjeden til høyre under FILMER PÅ AVISA NESODDEN

lørdag 15. mars 2008

Vrangviksposten Nr. 11, Årgang 1

(Foto: Bjørn Bratten)Vrangviks vei til MandalayI
AvisaNesodden har redaktøren skrevet om hvor ille Burmaveien på Nesodden er nå i vårløsningen (bildet). Den har fått teleslyng, som han så muntert kaller det. Som sikkert alle kjenner til har også vi her i Vrangvik en vei som går under navnet Burmaveien. Navnet har ingen ting med vårt forhold til militærjuntaen i Burma å gjøre, men man kan få sol- og tarmslyng av å kjøre på den om sommeren.

Clamydia Nedregaard-Hoff har vært ute for å få inspirasjon til noe vårlig kunst og har levert dette reportagepregede diktet til en velkjent melodi:

Vårløsning


av Clamydia N.-Hoff

Jeg har kjørt på Burmaveien.
Den var riktig blaut og lei,

men jeg fattet mot og stønnet lavt

"Gud hjelp og trøste meg"

Det gikk så søla skvatt,

og jula spant og bilen sklei

Jeg kom fram på sett og vis
uten videre ståhei.


Ja, den vei til Mandalay,
det var flyvefiskens vei,

men vår Burmavei her ute -
den er heller ikke grei!


Ja, vår egen Burmavei,
det er lutefiskens vei,

for vår Burmavei her ute -
den er bløt som fet postei.


Siden vi er så godt i gang klipper vi en sak til fra Vrangviksposten. Her kommer den:


Et lite åpent og inkluderende jubileum


(Overskriften kunne hatt et komma etter lite, men det har den ikke. Redaktøren kunne også ha brukt konjunksjonen men istedet for og, men det gjorde han ikke)


V
rangvikposten er ikke fremmed for å ta opp de store livssynsspørsmål. I disse dager er det ett år siden de kongelige sosial- og puddeldemokrater ga til kjenne at de fortsatt ville ha en åpen og inkluderende folkekirke. Vrangvikposten stilte da i all stillhet noen spørsmål, og i dag vil vi la våre lesere få delta i en konkurranse. Den som svarer riktig på mer enn ett spørsmål får et glass vin eller liknende når det måtte passe enten i redakstørens kontor etter kontortid eller på en passende restaurasjon i Vrangvik eller inne i hovedstaden. Vi synes det er mye hyggeligere enn å avspise våre lesere med et skrapelodd.


Den som svarer feil på spørsmål fire må derimot passe kulturministerens puddel én helg.

Her kommer spørsmålene: (Ikke se på svarene før du har betenkt deg grundig)

1: Finnes det noen folkekirke som er åpen, men ikke inkluderende?

2: Finnes det noen folkekirke som er inkluderende uten å være åpen?

3: Finnes det noe som er åpent og inkluderende som ikke er en folkekirke?

4: Er Trond Giske åpen og inkluderende, eller er han bare en folkegiske?


Svar: 1: Ja /nei / vet ikke
2: Det kan man aldri være helt, helt sikker på
3: Ja, bensinstasjoner, kjøpesentere, IKEA (til kl. 23.00), Bunnefjorden, men ikke riksveien over Vikafjellet. Redaksjonssekretær Streufert mente at Christine Koht også var svært åpen, men med redaktørens dobbelstemme ble hun strøket av listen.
4: Nei, ingen av delene. Han er ei gedigen folkesviske.

Vrangviksposten er et organ for Vrangvik og nærmeste omegn

Redaktør: Hermod Strudel

Redaksjonssekretær: Carstein Streufert


Fem på bussholdeplassen - ved én av dem


Ordføreren vil ta opp et forslag om ringbuss på Nesodden når Rutersjefen kommer på besøk for å diskutere hurtigbåten i april. Hva synes du om det?Olav Nytrøen (17), Fjellstrand, skoleelev:
- Det er en god idé. Den ble jo lansert for fem år siden av Miljøpartiet De Grønne. Hvis jeg for eksempel skulle miste skolebussen nå så tar det jo en time til neste gang. Og når jeg for eksempel vil reise fra Fjellstrand til Hellvik, så tar det jo et halvt århundre. Med en ringbuss hadde det vært perfekt, litt avhengig av om den går over ved Fjellstrand, eller Fagerstrand..

fredag 14. mars 2008

Norgesgruppen fastholder boligutbyggingen

VANN- TÅRNET: Politi- kerne støtter Vann- tårnet- utbyg- gingen, tror Norges- gruppen.. (Foto: Bjørn Bratten)Usikkert om politikerne støtter Vanntårnet-boligerArbeidet med utbyggingen av Nærsenteret på Tangen og boligene ved Vanntårnet står forsatt på stedet hvil, åtte år etter at planene ble lagt fram. Men etter at reguleringsplanen for kommunens utbygging av rådhuset og ungdomsskolen på den andre side av Vestveien nå har vært gjennom plankomiteen i kommunen, øyner nå utbyggerne nytt håp.

Kommunevalg
Men for utbyggingen av boligene i åsen ved Vanntårnet kan det være et fåfengt håp. Siden Nesodden-politikerne i en arbeidsgruppe antydet støtte til boligdelen, også boligene i åsen ved Vanntårnet, har det vært kommunevalg.
- Det er ingen gitt å forutse hvordan en avstemning om Vanntårnet-utbyggingen vil gå i dagens kommunestyre, sier ordfører Christian Hintze Holm til avisanesodden.no.
Ordførerens parti, SV, støtter boligdelen på sørsiden av nærsenteret, på den såkalte Esso-tomta der bensinpumpa står i dag, men er i mot boliger på Vanntårnet-åsen.

Norgesgruppen venter
- Vi går nå egentlig bare og venter på at kommunens reguleringsplan for rådhusutbyggingen skal legges fram for politikerne, sier prosjektleder i Norgesgruppen, Trond Enger, til avisanesodden.no.
- Vi håper at det kan skje over påske en gang, slik at vi kanskje kan få behandlet vår reguleringsplan en gang før sommeren. Men det har vi jo håpet i fire år nå, sier Trond Enger.
- Har dere politikernes støtte til boligene i Vanntårn-åsen?
- Politikerne på Nesodden har lagt føringer for begge deler av prosjektet. Men når det gjelder boligdelen så er det jo en kjent sak at boligmarkedet svinger. Akkurat nå er det labert.

Fallende boligpriser
- Sist vi snakket sammen, i januar, ga du uttrykk for en viss tvil om at det vil være mulig å bygge ut Vanntårnet-boligene, med de fallende boligprisene som vi har sett de siste månedene?
- Med en så stor utbygging som vi planlegger her er vi avhengig av boligdelen. Vi har fra starten av planlagt for 5000 kvadratmeter bolig og 5000 ny næringsdel, sier Trond Enger, som ikke vil gå inn på hvor store summer man tar sikte på å bruke på denne utbyggingen.
..bb

Ordføreren foran Ruter-møtet

(Foto: Bjørn Bratten)

Blåser nytt liv i ringbussen


Nesodden-ordfører Christian Hintze Holm (bildet) blåser nytt liv i planene om en ringbuss på Nesodden. Foran hurtigbåt-møtet med Ruter-sjefen, Runar Hannevold, på Nesodden den 3.april, har ordføreren invitert til samtaler også om en mulig ringbuss-ordning.


En times rute
- Dette er jo en gammel tanke som jeg vil tro flere politiske partier på Nesodden har på sine program.
- Jeg har ingen konkrete planer om hvordan en slik ringbuss skulle organiseres, men jeg kan tenke meg at trekanten kirkekrysset/Fjellstrand/Tangen Brygge kan passe for en times rute, sier Hintze Holm til avisanesodden.no.

- Men dette blir det jo opp til blant annet Ruter eventuelt å ta stilling til, og min hensikt her har vært å få anledning til å spørre Ruter om hva de tenker om en slik idé, sier ordføreren.


Fjellstrand/Hasle
Claudia Behrens, som er vararepresentant til kommunestyret for Miljøpartiet De Grønne, bekrefter overfor avisanesodden.no at partiet har programfestet en ringbuss på Nesodden og har gått til valg på dette ved de to siste lokalvalgene.
- Vi har ikke så veldig konkrete planer om hvodan dette kan gjøres, det er jo viktig at man ser på trafikkgrunnlaget.
- Men vi har sett på muligheten for en trekantrute f.eks. Fjellstrand/Fagerstrand og Hasle, siden det er mange fra Fagerstrand og Fjellstrand som ønsker å reise tvers over til Hasle.

- I tillegg vil det jo være naturlig med en trekant kirkekrysset/Fjellstrand/ Tangen, sier Claudia Behrens, som tok opp disse ideene i kommunens styringsgruppe for miljø og klima for et par uker siden.
..bb

Hvor er dette?

(Foto: Bjørn Bratten)

Langt fra bøljan blå!


M
ens de fleste innslag i denne serien på denne bloggen hittil har vært vakre, idylliske, eller i hvert fall hyggelige, trykker vi i dag et skikkelig grisebilde. Det er en noe avfeldig plastjolle, med rattet intakt, men ellers ganske redusert, og milevis unna bøljan blå, som under tidens gang er blitt fylt av søppel! Ganske ufyselig.

O
g bare ganske få meter fra en riktignok relativt avsidesliggende vei, som likevel er en sentral del av vårt lokale trafikksystem. Så er spørsmålet: Vet grunneieren om dette og har han eller hun tenkt å gjøre noe med det? Og neste spørsmål: Er det noen i kommunen som føler seg beføyet til å gjøre noe?

F
ylket er svært fornøyd med en registrering de gjorde i fjor med bilkirkegårder som truet med å bre seg langt utover sine lovlige grenser. Men er det ingen som kan gjøre noe med dette? Plan- og bygningssjef Kari Myhre Hellem som har ansvaret for disse tingene i Nesodden kommune, sier til avisanesodden.no at det er et spørsmål om graden av forurensing.

- For at slik forurensning skal rammes av forurensingsloven må det være en fare for forurensing, altså at det for eksempel skal lekke ut giftige stoffer. Ellers er det mer snakk om hva vi kan akseptere av våre naboer av rot og avfall, sier bygningssjefen.
- Når det gjelder for eksempel biler som blir satt igjen og avskiltet kan det rammes av plan- og bygningsloven. Men da gjelder også spørsmålet om graden av og faren for forurensing, sier Kari Myhre Hellem.

Uansett er det grunneierne som er ansvarlige og som kommunen må henvende seg til når det kommer klager eller det på annen måte dukker opp saker som gjelder forurensing. Vi vil ihvert fall ha øynene åpne for lignende miljøbomber i Nesodden-naturen fremover. Og vi tar gjerne imot tips om lignende fenomener. På forhånd takk!
.. bb

torsdag 13. mars 2008

Fem på bussholdeplassen - ved én av dem

(Foto: Bjørn Bratten)

Ordføreren vil ta opp et forslag om ringbuss på Nesodden når Rutersjefen kommer på besøk for å diskutere hurtigbåten i april. Hva synes du om det?Anders Furu (49), Fjellstrand, kontormann:- Det er jo en knallidé. Det burde gått busser i større og mindre ringer, både opp ved Fjellstrand og over til kirken, og på tvers ved Fagerstrand, ja, kanskje til og med busser i åtte-tall! Men i hvert fall at det kjører en buss i hver retning en gang i timen, slik som nå. Dessuten kunne vi jo trengt busser både til Drøbak og Ski. Hvorfor skal man alltid presse folk til å reise til byen?

Taust fra Tide om forhandlingskrav


HURTIGBÅTKAPTEIN ARILD BRUN: Vi må jo få vite hvilke arbeidsforhold vi får.. (Foto: Bjørn Bratten)”De ønsker tydeligvis
ikke å forhandle..”


De ansatte på Nesoddbåtene begynner å bli urolige foran neste års omveltninger på arbeidsplassen deres. Da skal Rogaland-baserte Tide Sjø overta driften av båtselskapet som har trafikkert Oslofjorden i en hundre års tid, og spørsmålet blir hvem som skal bli med over i det nye selskapet, og hvilke arbeidsbetingelser de får.


- To kapteiner har allerede gått over i arbeid på land og flere maskinsjefer søker nå jobber på land fordi de mener dette er for usikkert, sier Arild Brun, som er hovedtillitsvalgt for sjøoffiserene i Nesoddbåtene, til avisanesodden.no.
- Nå har det gått to måneder siden vi sendte et felles brev fra samtlige fagforeninger på båtene til Tide Sjø med krav om forhandlinger, men fortsatt er det ikke kommet svar. De har ikke en gang bekreftet at de har mottatt brevet, sier Brun.

Førsterett til jobb
- Blant kravene vi stilte var at vi skulle ha med oss den ansienniteten vi har opparbeidet oss her, og at skiftplanene skulle være klare før vi søker på jobbene. Vi søker jo ikke på jobber hvor vi ikke vet noe om slike sentrale arbeidsforhold, sier Arild Brun.
- Det er nedfelt i kontrakten med det nye selskapet at de ansatte i Nesoddbåtene har førsteretten til jobbene, men det virker som ledelsen i Tide Sjø mener at tillitsvalgte i Rogaland skal forhandle for oss. Det kan vi jo ikke finne oss i.

Lokalt samband

- Nesoddensambandet er et lokalt samband hvor vi har forhandlet oss fram til relativt korte skift, mens de i Rogaland har lengre skift, som vi ikke er interessert i å gå inn i.
- Det vil for eksempel innebære at man må være ombord i tre uker om gangen, noe som jo blir meningsløst for oss. Da kan vi likså godt ta jobb i utenriksfart, sier Arild Brun.
Det er til sammen 44 seilende sjøfolk ombord på Nesoddbåtenes ferjer og hurtigbåter, fra Norsk Sjømannsforbund, Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet. I tillegg er det drøyt 50 personer ansatt i administrasjonen.

Moss-Horten-ferja
Arild Brun forteller at de seilende i Nesoddbåtene har fått tilbud om jobb i Bastøy Fosen som driver blant annet Moss-Horten-ferjene, og som nå eier Nesoddbåtene etter at de kjøpte 51 prosent av aksjene fra Nesodden kommune.

Administrerende direktør Geir E. Aga i Tide Sjø, som var adressaten for brevet fra fagforeningene, har til tross for mange henvendelser fra avisanesodden.no ikke ønsket å gi noen kommentar til denne saken.
..bb

onsdag 12. mars 2008

Nypløyd mark i Burmaveien

(Foto: Bjørn Bratten)F
ør i tiden var det noe som het tele- slynge, ja, for alt vi vet er det fortsatt noe som heter det. Men dette er ikke tele- slynge, selv om det fort kan se sånn ut. Skjønt det har nok noe med tele å gjøre. Vi fant denne fine nypløyde bakken innpå midtre del av halvøya i formiddag. Problemet er at det er veien som ser sånn ut.

For knapt ei uke siden var det holke i denne bakken som ligger litt unna-sols, et par hundre meter oppe i bakken på vestsiden av Fundingrud-gårdene. Vi kom oss både opp og ned her, og vi har ikke en gang firehjulstrekk. Men det gjelder å passe på. Et lite galt vrikk med rattet og du er ute i geografien. Og der er det ikke pløyd ennå!


Frp. inn i hurtigbåtkampen
- Vi har glemt

sjøtransporten


Nå kaster Fremskrittspartiet seg med full tyngde inn i hurtigbåtkampen i Oslofjorden. Per Sandberg (bildet), leder i det som nå heter Transport- og Kommunikasjonskomiteen på Stortinget og en av partiets anerkjente sluggere i rikspolitikken, har varslet sin interesse for hurtigbåtsaken.
- Det er riktig at jeg har lovt å være med på en tur med hurtigbåten på Oslofjorden. Det kan ikke skje før i slutten av april eller begynnelsen av mai.
- Men vi har god tid, for nasjonal transportplan skal ikke behandles før til høsten, sier Per Sandberg til avisanesodden.no.

50 milliarder
- Men dette er også aktuelt nå, for i morgen skal vi behandle Oslopakke 3 til en pris av 50 milliarder kroner som skal gå til bygging og drift av bl.a. kollktivtrafikk, men der har vi helt glemt å tenke på det som går på sjøen, sier Sandberg.
- Også jeg hadde glemt dette, inntil jeg ble gjort oppmerksom på det av en partirepresentant fra Buskerud som har engasjert seg i nettopp hurtigbåt-trafikken.
- Vi har altså glemt å tenke på en sektor som kan bidra til å avdempe bilbruken rundt Oslofjorden.

Nasjonal transportplan
- Kanskje vi kan bruke sjøen i mye større grad, og dette skal det bli veldig interessant å se på fremover, og derfor er jeg veldig interessert i å sette meg inn i dette for å få innspill, også i forhold til nasjonal transportplan, sier Per Sandberg.
Siv Anita Bagås, som er kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet i Røyken og vararepresentant til samferdselskomiteen i fylkestinget i Buskerud, har slåss i en årrekke for å beholde hurtigbåtsambandet til den siden av fjorden, og er den som har fått Sandberg interessert.

Fornøyd
Bagås sier hun frykter at også hurtigbåtforbindelsen til Vollen og Slemmestad kan stå for tur nå som Ruter vil nedlegge Nesoddens hurtigbåtsamband.
- Jeg kan ikke si jeg stoler på SL (Ruter), sier Siv Bagås, som imidlertid blir fornøyd over å høre at Rutersjef Runar Hannevold (se reportasje nedenfor på bloggen) har meldt sin ankomst til Nesodden.
- Da stiller jeg opp for å høre hva han har å si, sier Siv Anita Bagås.
..bb

Finn mer i lenkekjeden til høyre under HURTIGBÅTEN

Seier for hurtigbåt-vennene

Nå kommer Ruter-

sjefen til Nesodden!


Mens det hurtigbåt-engasjerte Nesodden-folket fortsatt skjærer tenner i irritasjon over Ruter-sjef Runar Hannevolds (bildet) tilsynelatende nonsjalante ignorering av det planlagte hurtigbåtmøtet i formannskapet i forrige uke, kommer meldingen om at nå kommer han likevel!
- Det viser seg at han hadde tenkt å komme før påske, men på en eller måte som vi fortsatt ikke har klart å oppklare var det igjen blitt en misforståelse.

Alt klart
- Men nå har vi utvekslet mailer og nå er alt klart, og dagen blir 3.april, sier ordfører Christian Hintze Holm til avisanesodden.no.
I ordførerens brev til Ruter-sjefen heter det at tema for møtet er rutetilbudet fra første juli neste år, og først og fremst spørsmålet om overfartstid på kveldstid, samt spørsmålet om rutesikkerhet ved is på Lysakerruta.
- I tillegg vil det sikkert komme synspunkter på ønsket videreutvikling i årene framover, og det er også ønskelig å ta opp spørsmål knyttet til bussene, som kapasitet, kjøretider, mulighet for ringbuss osv., heter det i ordførerens brev.

Åpent for publikum
- Jeg ser på dette som et drøftingsmøte mellom Ruter og samarbeidspartnere og formannskapet. Dersom dere eller båtselskapet ønsker å gi en presentasjon først, skal jeg sette av tid til det, skriver ordføreren.
- Formannskapsmøtene er åpne for publikum, og det må antas at det kan komme en del folk. Jeg synes det er naturlig å vurdere å slippe til spørsmål og synspunkter fra de fremmøtte, skriver Christian Hintze Holm.

Veldig gode nyheter
Hurtigbåtkaptein Arild Brun i Hurtigbåtens Venner sier til avisanesodden.no at dette er veldig gode nyheter.
- Da skal vi sørge for at den dagen blir varslet gjennom høyttalerne på hurtigbåten, sier Arild Brun, som har vært sterkt i tvil om hvordan arbeidet for hurtigbåten skulle gå videre etter det som så ut som en fiasko i forhold til trafikkselskapet.

Støtte-erklæringer
At Runar Hannevold nå endelig kommer til Nesodden tas som en seier av hurtigbåtforkjemperne, som i flere måneder har ventet på at de 3000 støtte-erklæringene for hurtigbåten skulle bli overlevert til Ruter-sjefen. Det vil nå skje på formannskapsmøtet 3.april.
..bb

Finn mer i lenkekjeden til høyre under HURTIGBÅTEN

Hvor er dette?

(Foto: Bjørn Bratten)
Et vak- kert tre

i enga

F
or noen ganske få uker siden tok vi dette bildet av et vakkert tre som kneiser, kan vi nesten si, ute i enga rett overfor et av Nesoddens fremste utfartssteder. Siden vi ikke har så mange av dem, burde ikke svaret være så vanskelig å komme på.

I deler av året er enga som vi ser tatt i bruk som sauebeite, og også i perioder brukt som grønne gressganger til hestene som også fins på dette stedet. En sommerversjon av dette motivet fins forøvrig på lysbildeserien som går på toppen av lenkekjeden her til høyre på bloggen..

Legg svaret inn i kommentarfeltet under. Riktig svar kommer seinere på avisanesodden.no.

tirsdag 11. mars 2008

TV-omtale med Nesodd-vinkel


Gratulerer, Kristin!


Fjerde og siste program i NRKs dokumentarserie Bak lukkede dører ble en spennende og medrivende, men også informativ og faktisk også innimellom avslørende, beretning om lobby-krigen i fjor høst om den rødgrønne regjeringens nye rederibeskatning.

F
or oss som ikke fulgte den kampen på nært hold da den pågikk, fungerte historiefortellingen denne gang strålende, solid underbygd av et levende og velgjort foto- og regiarbeid, uten altfor mystiske og ”Brennpunkt-aktige” effekter.

Tilfeldigvis med en Nesodden-boer, Mette Nyseter, som programansvarlig og med ansvar for regi og foto..

K
veldens episode, enkelt og greit kalt Makt over bord, gikk i korthet ut på å fortelle historien om hvordan Rederiforbundet, - i sin vrede over regjeringens freidighet, og særlig i denne sammenheng regjeringspartiet SV, ved leder og finansminister Kristin Halvorsen, - for en gangs skyld glemte å sørge for å få med seg de vanlige medspillerene, spesielt de fagorganiserte i verftsindustrien.

D
enne forglemmelsen kostet den mangeårige administrerende direktør Marianne Lie jobben, og ga Kristin Halvorsen og hennes parti en lenge etterlengtet seier i stortinget. Bare i omvendt rekkefølge.

S
lik denne historien ble fortalt fikk vi et levende inntrykk av hvordan rederienes enorme makt over de norske politiske institusjonene helt tilbake til krigens dager, er blitt kraftig stekket, først ved oljealderens start, og nå gjennom et stortingsvedtak som for en gangs skyld altså gikk rederne i mot.

U
ten at landet foreløpig har gått nedenom..

..bb

NAVN I NYHETENE: Ole Johnny Johansen, Secora


(Foto: Bjørn Bratten og Secora)

SECORA- SJEFEN:

"Ønsker ikke å spekulere om deponi- stopp.."Secora-sjefen: "Media
lar seg rive med.."


- Secora har en kontrakt med Oslo Havn og forholder seg til den. Kommentarer til hva som kan eller skal skje om noen skulle stanse deponiet blir bare spekulasjoner som vi ikke ønsker å ta del i.

Det sier Secora-sjefen, Ole Johnny Johansen (bildet), mannen som leder det utskjelte og politietterforskede mudrings- og giftdumpingsarbeidet i indre havn og på Malmøykalven, til avisanesodden.no.


- Vi forholder oss til at vi har en kontrakt å oppfylle og har til hensikt å gjøre dette på best mulig måte innenfor de rammer som er gitt og kontraktsfestet, sier Johansen.
Han kommenterer Erik Solheims uttalelser i Stortinget i forrige uke som av mange ble tolket som et signal om at miljøvernministeren og hans departement kan være i ferd med å snu i deponisaken.

Media lar seg rive med
- Operasjonen ved Malmøykalven har vært utskjelt, ikke minst her på Nesodden. Er det noe du har behov for å bemerke i den sammenhengen?
- Jeg har ingen spesielle kommentarer til dette ut over at vi registerer at det er et engasjement rundt saken.
- Vi skulle riktignok ønske at motstanderne ble mer seriøse og faktaorienterte i sin informasjon, sier Johansen.
– Vi registerer at media lar seg rive med og i mange tilfeller blir et ubalansert og ukritisk talerør for en av partene, noe jeg mener er i strid med både Vær varsom plakat og Redaktørplakat, mener Secora-sjefen.

Giftreduksjon

Secora-sjefens uttalelser kommer uka etter meldingen fra Statens forurensningstilsyn om at konsentrasjonen av miljøavgifter i bunnvannet i indre havn er redusert med 90 prosent etter at Statens Vegvesen har brukt 180.000 kubikkmeter leire fra gravingen til senketunnelen til å dekke til forurenset sjøbunn i havnebassenget.
- Er det også dere som har flyttet massene i Bjørvika og lagt på leiren fra gravingen til senketunnelen?
- Nei dette er det nok Statens vegvesen og Skanska som har stått for. Vi hjalp Skanska ca en måneds tid, før vi gikk i gang med egne arbeider, sier Johansen.
- Men det er ingen tvil om at vannkvaliteten blir bedre etter oppryddingen. Dette er jo forventet, og 90 prosent er jo meget bra.

Etablert 2005

Secora ble etablert 1.januar 2005 og har siden arbeidet over hele landet med relativt store prosjekter, bl.a. miljømudring. Secora har en 5 års avtale med Statens Vegvesen om vedlikehold og service på 134 fergekaier på strekningen Helgeland til Kirkenes.
- Vi utfører nå mange spennende prosjekter, bl.a. i Værøy Havn, Melbu havn, seilingsmerker i Drøbak/Svelvik, uttyping i Svelvikstrømmen er ferdig, samt et spektakulært prosjekt med seilingsmerker i Tjeldsundet, forteller Ole Johnny Johansen, som er utdannet tekniker og økonom fra BI.
Han har tidligere hatt direktørstillinger i Telenor, Broadnet Norge AS, og kom til Secora fra stilling som adm.direktør i Mediehuset Avisa Nordland.

Tildekkes i 2009
Ifølge Oslo Havns statusrapport for prosjektet Renere Oslofjord er det ved årsskiftet deponert 308.000 kubikkmeter masse i deponiet ved Malmøykalven. Hvis ikke deponiet blir stanset tidligere skal det avsluttes til sommeren. Tildekkingen av deponiet vil bli fullført i løpet av neste år.
..bb

Solheim vil stanse deponiet?.. 7.mars
Finn mer i lenkekjeden til høyre under MALMØYKALVEN

Kommentar: Tangen Brygge
Av Bjørn Bratten


Foto: Amanda Palacios

Funkis-lokk
og
P-kaos

Det kan bli fin funkis av sånt, sa arbeiderparti- representanten og eks-ordfører Erik Moe da partiet hans lanserte ideen om et parkeringslokk for å øke parkerings-kapasiteten på Nye Tangen Brygge, som bare får 80 oppstillingsplasser når alt er ferdig til neste sommer, mot 145 plasser i dag. Vegvesenets mann, Karsten Nordstrand, peker stadig på at 70 nye parkeringsplasser er i ferd med å anlegges ved Steinerskolen, men det gjenstår jo å se hvor effektivt det kan avdempe pendlernes parkeringsbehov.
Akershus Amtstidende benytter i dag anledningen til, siden det nå endelig, etter 13 års skjærmydsler, som det heter så vakkert, er igangsatt arbeid med det nye Tangen-konseptet, å peke på dette sterkt forsinkete utspillet fra arbeiderpartiet.
- Partiet må innse at det er praktisk umulig å endre planene så seint i prosessen...Å trekke inn flere parkeringsplasser så sent i prosessen kunne medført en ytterligere utsettelse. Det vil ingen være tjent med, heter det.
Likevel kan ikke avisa legge fra seg denne ideen, for de vet jo at parkeringsplass-nøden vil inntreffe med stor tyngde når utbyggingsperioden er over.
For ikke å snakke om hvilket parkeringskaos som vil oppstå allerede tredje påskedag når alle de 145 parkeringsplassene er stengt og pendlerne må begynne å bruke småveiene på Tangenåsen til innfartsparkering.
- Det er bedre å la den planlagte prosessen gå sin gang, og eventuelt regulere inn flere parkeringsplasser i form av parkeringslokk på et seinere tidspunkt, konkluderer avisa i dagens leder.
Vel vitende om at en reduksjon av parkeringskapasiteten på brygga faktisk er en villet handling, ikke minst fra veivesenets side, men særlig fra de lokale politikernes side. Men det er klart, ringreven Erik Moe værer et velger-potensiale i denne saken. Med vaklende støtte fra lokalavisa i Drøbak.

Les mer om Tangen Brygge på avisanesodden.no:
Redd fyrlykta.. 16.januar
Den nye bryggeterminalen.. 18.januar
Full P-stopp på brygga.. 4.februar
Nei, vi driver ikke utpressing.. 13.februar
Neste mandag stenger parkeringsplassen.. 29.februar
Han vil berge fyret.. 6.mars

mandag 10. mars 2008

Fem på båten - ved én av dem

Er det viktig at vi har et lensmanns- kontor på Nesodden?
(Foto: Bjørn Bratten)

Brian Garland (68), pensjonert bankmann:


- Nei, dette mener jeg ingen ting om. Jeg har faktisk ingen oppfatning..