fredag 4. april 2008

Vrangviksposten Nr. 13, Årgang 1
Gresset gror på kunstgressbanen

Som alle vet, ble kunstgressbanen i Vrangvik åpnet med ikke så rent lite festivitas i fjor, og nå kan vi glede oss til fotballkampene utover sesongen. Det er redaksjonssekretær Streufert som tar seg av sporten, men han er for tiden i pappaperm, har han skrevet på en lapp som han la igjen på pulten før helgen.
Da jeg ringte ham og konfronterte ham med at han så vidt jeg visste slett ikke hadde noe barn, svarte han ganske nesevist tilbake at dette var som forskudd å regne, og at han slett ikke var i stand til å få barn uten tilstrekkelig fritid til selve unnfangelsen. Det er ikke så enkelt å gjøre kvinner gravide når de benytter seg av alle midler til å forhindre det, sa han, og derfor er dette en mer tidkrevende prosess enn en redaktør kan fatte.
Streufert, som altså er sportsreporter ved siden av å være redaksjonssekretær, skulle reist opp til kunstgressbanen for å fotografere gresset som altså har begynt å gro kraftig på grunn av regnet de siste dagene. Siden han er borte, må vi i stedet be våre lesere ta en tur dit bort selv for ved selvsyn å konstatere hvor langt våren har kommet på vår arena.
Vi kunne også ha ringt byggekomiteens formann Gudmund Kjellsen (H), men det er i grunnen Streuferts oppgave. Bane- og friluftssjef Skautraskerud har dratt på hytta i helgen og slått av mobiltelefonen, men det viktigste er jo å få opplyst at våren er i anmarsj. Til mandag må han i alle fall fram med gressklipperen. Fra arkivet har vi hentet fram bildet av ham da han var ute med snøkanonen. Den kan han sette inn i garasjen nå.

Vrangviksposten er et organ for Vrangvik og nærmeste omegn

Redaktør: Hermod Strudel

Redaksjonssekretær: Carstein Streufert

Hva skjer på Nesodden i dag

Klokka 1600: Nesoddhuset Galleri og Verkstedutsalg åpner ny utstilling av Torun Katarina Linges malerier på Skogheim, Fagerstrand. Kontaktperson Liv Keller, Tlf.: 97 97 66 52.

Are Damman meldt for forurensning


Naboene må forklare seg


Are Damman har nå besvart henvendelsen fra Nesodden kommune om klagen fra Dammans naboer om at forurenset vann, blant annet med høye e-coli-bakterieforekomster, kommer inn i naboenes drikkevann fra Dammans eiendom.

Plan- og bygningssjef Kari Myhre Hellem sier til avisanesodden.no at Damman beskriver i sitt svar at han har gjort tiltak for å hindre denne forurensningen.
- Det gjenstår nå å kommunisere dette svaret til klager og samtidig få vite hva klager selv har gjort for å forhindre at denne forurensningen kan nå hans egen drikkevannskilde.

- Enhver er ansvarlig for sin egen drikkevannskilde. Klagerne må vise at de har gjort egne tiltak for å begrense forurensning, sier bygningssjefen.
- Men i rapporten fra Bioforsk som klageren bygger på blir det sagt at de tiltak som er gjort fra Dammans side ikke er tilstrekkelig for å hindre forurensningen. Vil kommunen gjøre egne undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet dette?

- Jeg vil ikke dramatisere og heller ikke forskuttere noen konklusjoner, sier Kari Myhre Hellem.
Seniorforsker Ketil Haarstad i Bioforsk på Ås fant til dels svært høye forekomster av e-coli-bakterier i drikkevannet da han vurderte forurensningssituasjonen på eiendommene.

- Disse bakteriene er påvist i begge de to naboenes brønner, i avrenningsvann fra Dammans eiendom som ikke er forskriftsmessig ført unna naboenes eiendommer, og i kranvannet til naboene, sa Ketil Haarstad til avisanesodden.no.

..bb

Finn mer i lenkekjeden til høyre under ANDRE NYHETER

torsdag 3. april 2008

Hett og tett i formannskapet

TÅLMODIGHET: En engasjert forsamling slapp til først etter drøye to timer..(Alle fotos: Bjørn Bratten)


Masse Ruter-bråk
om svært lite


Et hundretalls mennesker hadde trengt seg sammen i Nesoddens lille og upretensiøse formannsskapssal da Ruter-sjefen kom på besøk i kveld. Til et møte som egentlig burde vært holdt for minst et halvt år siden. Et møte som strengt tatt endte opp med at alt trolig kommer til å bli nesten akkurat som før for oss reisende når de nye hurtigbåtene kommer.

VELKOMMEN: Ordføreren, Christian Hintze Holm, som alltid på plass for å ønske velkommen..For når de nye båtene kommer, den første allerede et halvår før tiden, altså en gang rundt førstkommende årsskifte, og den neste i april neste år, bare et par måneder før Tide Sjø overtar for Nesoddbåtene den 1.juli 2009, blir det søkt til Oslo Havn om dispensasjon for de nye båtene, akkurat slik det er gjort for dagens hurtigbåter.

Fleksibilitet
- Vi vil da ventelig anbefale Tide Sjø å søke om dispensasjon fra fartsbestemmelsene i indre havn. Og da vil vi ha den fleksibilitet som vi trenger, sa Rutersjef Runar Hannevold.
- Hvorvidt man så vil benytte seg av dispensasjonene til å kjøre med hurtigbåtene til Nesodden om kvelden vil så avhenge av ønskene til fylkeskommunen. Vi gjennomfører det de har bestilt, sa Hannevold, og hørtes nesten ydmyk ut.
Men dermed hadde han sagt det mange av oss mest ønsker å høre: Om det blir et ønske om det vil de nye hurtigbåtene komme til å fungere akkurat som i dag.
Og Ruter har laget det sirkuset om miljøet som de tror fylkespolitikerne, oppdragsgiverne deres, vil høre.

Hovedbudskap
For Ruter-sjefens hovedbuskap i kveld var at miljøhensynet og problemet med de manglende dispensasjoner fra fartsbestemmelsene i indre havn var de to hovedgrunnene til at hurtigbåtsambandet til Nesodden ble tatt ut av anbudsrunden.
- Det var umulig å invitere til en anbudsrunde verdt halvannen milliard kroner når vi ikke hadde på plass et så viktig element som disse dispensasjonene.
- Og når vi vet at den nye løsningen som vi er kommet fram til vil redusere NOx-utslippet med 70 prosent og CO2-utslippet med 32 prosent, så var ikke valget så vanskelig, når vi skulle ta høyde for samferdselsutvalgets krav om å ta miljøhensyn, sa Runar Hannevold.
  RUTERSJEF: Runar Hannevold medgir at det blir nye dispensasjonssøknader..


To timers venting
Fra salen ble det seinere litt ironisk stilt spørsmål om hvorfor det er oss på Nesodden, som trolig er det mest kollektivreisende publikum i hele landet, som alene skal påta oss å innfri de nasjonale miljøkravene.
Og uttalelsene fra en trengt Ruter-sjef om at det vil bli søkt om dispensasjoner for de nye båtene med en gang de er på plass, kom også først da publikum fikk slippe til med innlegg og spørsmål.
Det skjedde etter at de hadde ventet på til dels uendelige innlegg fra Ruter-folk og Tide-folk og politikere i drøyt to timer.
Ordfører Christian Hintze Holm styrte diskusjonene med hard hånd gjennom hele kvelden, og ved siden av oss sto tidligere styreleder i Nesoddbåtene, Fredrik Gervad og hvisket meg i øret hver gang Ruter-sjefen tok ordet:


APPLAUS: Eks-styreleder i Nesoddbåtene, Fredrik Gervad, fikk kveldens mest solide applaus..

 Skyver miljøet foran seg
 - Han skyver miljøet foran seg for å tildekke at det eneste han er opptatt av er økonomi. Han har aldri vært opptatt av miljø før og han er ikke noe mer opptatt av miljø nå, sa veteranen Gervad.
- Jeg har slåss for hurtigbåt i alle år mot den mannen der, som i SL og nå i Ruter hele tiden slåss mot hurtigbåt, sa Fredrik Gervad.
Eks-styrelederen høstet kveldens mest solide applaus da han mot møtets slutt avbrøt Ruter-sjef Hannevolds litt klamme ros av de fremmøtte for deres engasjement og ytringsmot med å utbryte:
- Vi vil ha hurtigbåt, ikke engasjement!
Da hysjet ordføreren.

Finn mer i lenkekjeden under HURTIGBÅTEN

Foran hurtigbåtmøtet


Vårsol: Stille før stormen på samfunnshuset? (Foto: Bjørn Bratten)


Ti spørsmål til Ruter-sjefen


I dag, på den første vårdagen, inntreffer det som ordføreren, Nesoddens folkevalgte og veldig mange av oss andre har ventet på siden både kommunestyret og ordføreren sendte brev til daværende SL om et møte om hurtigbåtsaken tidlig i fjor høst.
Det skulle altså gå en lang høst og en hel vinter, og vel så det, før Ruter så seg tjent med å møte opp for å forklare hvorfor hurtigbåtsambandet ble vedtatt nedlagt i forbindelse med anbudsrunden, som endte med at de tradisjonsrike Nesoddbåtene ble slått ut i konkurranse med Tide Sjø.
avisanesodden.no har i en rekke reportasjer, mange av dem med Ruter-sjef Runar Hannevold som kilde, fortalt om hva som har skjedd i hurtigbåtsaken i løpet av dette halvåret – se lenkekjeden til høyre under HURTIGBÅTEN.
I dag får vi en anledning til å høre historien direkte fra hestens munn, som det heter. Her kommer ti relevante spørsmål til Ruter-sjefen:

1.
Hvorfor ble det ikke informert om at hurtigbåten ble tatt ut av anbudsrunden?
2. Er det riktig det som står i avisene at det var avslaget på søknaden om den generelle dispensasjon fra fartsbestemmelsene som førte til vedtaket om å stanse hurtigbåtsambandet, mer enn miljø- og andre spørsmål?
3. Kunne saken vært håndtert annerledes fra Ruters – SLs - side den gang, med et annet utfall?
4. Hvor lang tid tror du det tar før dere søker om dispensasjon for de nye hurtigbåtene når Tide Sjø overtar?
5. Hvor lang tid tar det etter overgangen til Tide Sjø neste sommer før dere må bygge en ny og større hurtigbåt til Nesoddensambandet?
6. Når blir det halvtimesavganger også på dagen?
7. Hvor lang tid tar det før det blir bestemt å opprette ringbuss på Nesodden?
8. Når blir det hyppige bussavganger fra Nesodden til Ski og Drøbak? Når lensmannskontoret flyttes til Drøbak?
9. Nesoddsambandet er Norges største hurtigbåtsamband med 229.000 passasjerer i fjor, på en rute som bare går noen korte kveldstimer fem dager i uken. Hvor klokt er det å se bort fra både det økonomiske, samferdsels- og miljømessige potensialet for en slik rute?
10. Hva blir navnene på de nye hurtigbåtene?
..bb

Finn mer i lenkekjeden til høyre under HURTIGBÅTEN

Råbukk påkjørt ved Jaer

Viltnemnda måtte rykke ut og avlive en stygt skadd råbukk som ble påkjørt av bussen på riksveien ved Jaer, rett nord for Bomannsvik, klokka halv to i natt, forteller vakthavende operasjonsleder ved Follo Politikammer til avisanesodden.no. Helge Myhren i viltnemnda forteller at dyret var så hardt skadd at det ikke var noe annet å gjøre enn å avlive dyret, som lå i veikanten da Myhren kom. Myhren bekrefter at det var rutebussen som kjørte på den store råbukken.

Hva skjer på Nesodden i dag

Klokka 1115: Politisk redaktør i TV2, Stein Kåre Kristiansen, holder foredrag i U3A i Samfunnshuset om "Valget 2009". Kontaktperson Molly Dahl, Tlf.: 66 91 15 47
Klokka 1715: Frammøte ved Samfunnshuset foran "Folkemøte" om hurtigbåtsaken i forbindelse med Formannskapsmøtet klokka 1800. Til stede vil være bl.a. viseadministrerende direktør i Ruter, Runar Hannevold
Klokka 1800: Nesodden Internasjonale Folkedanssirkel inviterer til kurs i bulgarsk dans v/Belcho Stanev på Bjørnemyr skole. Nye deltakere ønskes velkommen. Pris Kr. 100. Kontaktperson Turid Elnan Tlf.: 66 91 27 49

tirsdag 1. april 2008

Hva skjer på Nesodden i dag

Klokka 1930: Nesodden gammaldansforening arrangerer hyggekveld på Sandvang med enkel danseinstruksjon. Kontaktinformasjon på Tlf.: 92 05 48 74.

Kommentar: Amta på hurtigbåt-banen
Opp med humøret,
Amta!

V
år gode kollega i sør, Akershus Amtstidende, har endelig tatt høyde for sitt publisistiske oppdrag og kastet seg inn i hurtigbåtsaken på lederplass, to dager før "folkemøtet" om hurtigbåten på formannskapsmøtet i samfunnshuset på Nesodden torsdag. Under tittelen "Siste sjanse for hurtigbåten" skriver avisa at hurtigbåtavgangene blir borte.
- Fra sommeren 2009 er det bare "dampbåter" tilbake på rutene mellom Nesodden og Oslo, om ikke noen får tatt grep, heter det i lederen, som riktignok tar høyde for at de nye båtene skal gå på gass, ikke på damp..
- Men hurtigbåter av dagens type, de raske "nesoddpilene" som svipper folk over fjorden på 12 minutter eller så, skal forsvinne. Det er nesten ikke til å tro, skriver Amta.
For vår del vil vi anbefale lokalavisen i Drøbak å senke depresjonsnivået. Det er slett ikke gitt at SLs beslutning om å droppe hurtigbåtavgangene til Nesodden er endelig.
For den som har lest reportasjene her i avisanesodden.no de siste månedene vil det fremgå at årsaken til nedleggelsen fra SLs side, nå Ruter, var at det ikke lot seg gjøre å gå inn i en anbudsrunde hvor det var helt usikkert om det vil bli gitt nye dispensasjoner fra fartsbestemmelsene i indre havn til nye hurtigbåter.
SL søkte om generell dispensasjon fra fartsbestemmelsene, men denne søknaden ble ikke tatt alvorlig av Oslo Havn. Årsaken til det er at dipensasjon bare gis til det enkelte fartøy. Her er det ingenting som heter generell dispensasjon.
Det er klart SL så muligheter til å spare både penger og miljø. Men de nye hurtigbåtene får karbonfiberskrog som gjør at de blir 40 prosent lettere enn Prinsen og Prinsessen, og dermed bruker 40 prosent mindre brensel.
Og når vi tar i betraktning at Nesoddsambandet er Norges største hurtigbåtsamband med 230.000 passasjer i fjor - trass i at det altså er en rute som bare går i noen korte kveldstimer fem dager i uka, så er det neppe grunn til å frykte at beslutningen om nedleggelse skal stå ved lag når virkeligheten nærmer seg.
Det er svært sjelden i våre dager at folk nekter å tjene penger. Det er ingenting som tilsier at det skal bli vanskeligere i framtida enn det er nå å få dispensasjon. Og tenk deg ramaskriket som oppstår fra de 10-12.000 reisende som setter pris på hurtigbåten, hvis altså så galt skulle skje at Ruter prøver seg med en nedleggelse. Der kan også Amta bidra.. Torsdag får vi kanskje en indikasjon på om Ruter mener alvor.
..bb
Les alt om hurtigbåten i lenkekjeden til høyre under HURTIGBÅTEN