onsdag 27. oktober 2010

Et snaut år før kommunevalget:

KOMMUNE- VALGET: Ordfører Christian Hintze Holm ønsker å fortsette i ordfører- jobben etter valget neste år, om det blir aktuelt.. (Foto: Bjørn Bratten) 

 

Ordføreren innstilt 
på å fortsetteChristian Hintze Holm vil ha flere arbeidsplasser på Nesodden - i kunnskap, kultur, opplevelse og livskvalitet..Av Jutta Martha Beiner og 
Bjørn Bratten, Avisa Nesodden

Nesodden-ordfører Christian Hintze Holm er innstilt på å fortsette i ordførerjobben etter kommunevalget neste år dersom det blir aktuelt. 


I november vil kommunestyret bestemme om ordningen med direkte ordførervalg skal bli permanent. Det var eksperimentet med ordførervalget ved kommunevalget i 2007 som gjorde det mulig for Hintze Holm å gå inn i sin andre periode som ordfører.

Åpent spørsmål


 - Det er selvfølgelig et åpent spørsmål. Jeg synes absolutt det gir god mening å være med og jeg synes jeg får gjort noe, sier ordføreren til Avisa Nesodden.
- Og hva er utfordringene fremover?
- De største utfordringene i kommunen nå er å finne den riktige utviklingsveien for Nesodden hvor vi både skal kvotere en del vekst – det kommer til å komme en ytterligere befolkningsvekst – men samtidig ta vare på det som gjør  Nesodden så attraktivt som det er. 

Flere arbeidsplasser

- Og å få til en del ting som vi ikke er så gode på i dag: Det savnes flere møteplasser, det savnes flere arbeidsplasser. Det er ikke så lett å forene.
- Hvilke arbeidsplasser tenker du på?
- Det er jo sånn at vi kan tillate oss å være litt kresen på Nesodden.  Det er ikke slik at kommunen er avhengig av lokale arbeidsplasser på samme måte som mange distriktskommuner hvor du må ta alle arbeidsplasser du får tilbud om for å overleve. Vi har jo Oslo uansett. 
- Så er det jo den type arbeidsplasser som betyr et bedre tilbud til befolkningen, en type næringslivs-utvikling som ikke ødelegger for andre typer verdier som vi er opptatt av.

Heldige

- Vi er så heldige at vi kan velge. Vi kommer ikke til å bli den nye lokaliserings- kommunen for Ikea eller noe annet som skaper mye trafikk eller støy. Det som er basert på kunnskap, kultur, opplevelse, livskvalitet, det er på en måte mye av fremtidens næringsliv.

- Den største utfordringen for Nesodden tror jeg fortsatt er den gode balansen mellom det å være nær byen og samtidig å være ”på landet”.


- Er du hittil fornøyd med denne balansegangen?
- Jeg synes vel fremdeles at vi bør klare å styre utbyggingen av kommunen bedre enn det vi gjør i dag. I dag synes jeg fremdeles at for mye foregår på utbyggernes premisser.
- Har det vært vanskelig som SVer å holde de andre partiene i sjakk?
- Ja, da. Det er klart. Det er ikke sånn at vi har flertallet i kommunen. Mange av de beslutningene som blir tatt bygger på forhold som vi kan være uenige i. Men i lokalpolitikk er det i mye mindre grad enn i rikspolitikken slik at fargen er det viktigste. Det vil si at på Nesodden går vi ofte litt på tvers av tradisjonell partitenkning.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar