lørdag 16. oktober 2010

Vrangviksposten Nr. 20, Årgang 3

En anleggsarbeider kalt Nikken..


Fordi redaksjonen har hatt vanskelige, ja nærmest uutholdelige arbeidsforhold i det siste på grunn av at engtreprenør Sein Dyreng har transportert millioner kubikkmeter opphakket grunnfjell fra Vrangvik senter de siste månedene for at de profitthungrige eierne av Vrangvik senter skal bygge på den ene siden av Vrangviks storgate, og kommunen skal bygge på den andre siden, så har avvisen måttet komme ut med en noe lavere frekvens enn normalt. Våre lesere må ha oss unnskyldt. Vi er bare mennesker vi også.
På vårt redaksjonskontor har imidlertid vår husdikterske Clamydia Nedregaard-Hoff ikke latt seg avskrekke av fjerne dynamittsalver og støy fra Sein Dyrengs utallige gravemaskiner, transportable pukkverk og en armada av tungt lastede lastebiler og såkalte dømpers. Nei hun har vært nærmest ekstatisk når hun fra vårt noe nedstøvede vindu har beundret de refleksvest-bedekkede proletarer som har bedrevet anleggsarbeid i det som redaksjonssekretær Streufert har kalt Vrangviks Ground Zero. Kroppsarbeidere er sjelden å se i våre dager, påstår fru Nedregaard-Hoff. (Som om vi åndsarbeidere ikke har kropp).
”Nå har jeg laget en anleggslimerick”, sa hun forleden. Ikke det at vi mener hun får noen lyrikkpris for dette, men det har jo ett visst påeng får man si:

En anleggsarbeider, kalt Nikken
behersket fullstendig teknikken.
med stor presisjon
til min fascinasjon
- Han er en mester med hydraulikken!

Redaksjonssekretæren kastet seg umiddelbart på bølgen. (Det er altså en mettafor) Han unnslo seg ikke for å komme med følgende som oser av sjalusi:

Denne Nikken som bygger opp skolen
kommer ganske sikkert fra Polen
eller Sverige eller Romania,
Portugal eller Spania
for å ta av Clamydia kjolen.

Dette må sies å være lavmål av dikterkunst. Dette er bare tatt inn i Vrangvikposten til skrekk og formodentlig en alvorlig advarsel om at den slags tollererer vi ikke. 


Vrangviksposten er et organ for Vrangvik og nærmeste omegn. 
Redaktør: Hermod Strudel. 
Redaksjonssekretær: Carstein Streufert. 

KULTURHISTORIE: Vrangviksposten er, som noen vil ha bemerket, sterkt inspirert av Trangviksposten, en avisparodi over norsk småbyjournalistikk ved forrige århundreskifte, trykket første gang som føljetong i Aftenposten..

Finn mer i venstre spalte under VRANGVIKSPOSTEN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar