fredag 15. oktober 2010

Raser mot Stilluf Karlsen

REAGERER: Elin Leer Salvesen og Are Damman i Innbygger- initiativet for Nesodden reagerer sterkt på Oslo Havn-styreleder Bernt Stilluf Karlsens uttalelser bl.a. her i Avisa Nesodden.. (Foto: Eivind Reiersen)

Bløff fra Stilluf Karlsen, mener Are Damman 

- Sjøbunnen i havna
er ikke rein!

Tildekkingen av deponiet ved Malmøykalven er mislykket, mener Innbyggerinitiativet for Nesodden i et leserinnlegg til Avisa Nesodden..

 Av BJØRN BRATTEN, Avisa Nesodden

- Man kan ikke konkludere med et vellykket prosjekt så lenge tiltaksmålene ikke er oppnådd: Sjøbunnen i havna er ikke ren og tildekkingen av deponiet på Malmøykalven er mislykket. Det er ikke "ryddet opp i" noen miljøsynder.
Det skriver Are Damman og Elin Leer Salvesen i Innbyggerinitiativet på Nesodden i et innlegg til Avisa Nesodden.
Innlegget er en reaksjon på kommentarene til styreformann i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen, i en pressemelding han sendte ut i forbindelse med at Oslo Havn ble endelig frikjent for tiltalen som var reist omkring den ulovlige dumpingen ved Malmøykalven.
12000 tonn med til dels giftig slam og masse fra indre havn ble dumpet ulovlig i forbindelse med deponeringen ved Malmøykalven i 2006 og 2007, noe ansatte i rensefirmaet Secora er dømt for.

Rein sjøbunn?
Avisa Nesodden offentliggjorde en del av Karlsens uttalelser i forbindelse med reportasjen om lagmannsrettens avvisning av påtalemyndighetens anke i saken i forrige uke.
 - Spredningen av miljøgifter i havna er avhengig av at sjøbunnen blir ren. Det er det som virvles opp og som er tilgjengelig. Hvor mye som er fjernet av det som har ligget i ro under overflaten, er uinteressant for miljøet, skriver Damman og Salvesen..
- Karlsen vet at sjøbunnen ikke er ren: I et internt brev i fjor  skriver Oslo Havn følgende: ”Tilstandsklasse II for ny sjøbunn som ble omsøkt fra tiltakshaver, var en høy og ideell målsetting. Praksis har vist at denne målsettingen er vanskelig å oppfylle………”. 


STILLUF KARLSEN: Bløffer, 
mener innsenderne. (Foto: Bjørn Bratten)

Bløff
- Bernt Stilluf Karlsen sier at "Prosjektet har ryddet opp i gamle miljøgifter i indre Oslofjord og fjorden er renere enn den har vært på lenge". Dette er en bløff. I følge fagrådet for Indre oslofjord, har det på enkelte områder vært en forbedring av vannkvaliteten i fjorden siden 1970 tallet fordi det er etablert renseanlegg for avløpsvann og fordi enkelte miljøgifter er utfaset.
- For stort sett alle andre giftstoffer har konsentrasjonene gått en vei: Oppover. Dette har ingen ting med prosjekt "Ren Oslofjord" å gjøre, skriver Are Damman og Elin Leer Salvesen i innlegget til Avisa Nesodden.

Ikke frikjent
De bemerker også, som også kom fram i vår reportasje, at Oslo Havn KF ikke er frikjent for giftdumpingen generelt eller for brudd på forutsetninger, kontrollplan eller tillatelser.
- De er bare frikjent for ansvar i forbindelse med Secoras ulovlige dumping, som volummessig bare var en liten del av hele prosjektet. Oslo Havn er selv anmeldt av flere organisasjoner bl.a. for brudd på tillatelsen ved nedføring. Dette er så langt ikke behandlet i retten, skriver Damman og Salvesen.

1 kommentar:

 1. Kommentar del 2

  Karlsen unnlater nå å nevne kvaliteten på sjøbunnen. Før tiltaket startet brukte han og Oslo Havn mye energi på å fortelle hvor viktig det var å fjerne det svært forurensede og biotilgjengelige topplaget som ble virvlet opp av båter. I søknaden stod det: "Vi vil gjennom prosjektet oppnå en reduksjon i spredningen av miljøgifter fra sjøbunnen i Havna på inntil 96%." Nå snakker man bare om hvor mye masse som er "fjernet". Det sier lite om spredningen.

  At sjøbunnen ikke ville bli ren med de metoder OH benyttet, ble de advart om på forhånd. OH avviste kravet om sugemudring, og rotet rundt i miljøgiftene i 4 år med gravemaskin, (for så å frakte massene 3 km lenger ut i fjorden, blande med store mengder vann og pumpe slammet ned i sjøen igjen.)

  Tildekkingen har de heller ikke fått til. De hoppet bukk over anbefalinger i KU og startet tildekking av det bløte slammet umiddelbart. Det har så langt gått svært dårlig, som mange advarte om på forhånd. Først bombet de deponiet i to år med et sandvolum som skulle vært nok til å dekke deponiet med 80 cm sand (det dobbelte av de påkrevde 40 cm). Resultat: Dels store hauger på bunnen. Dels sand som trengte langt ned i deponiet. Minste tildekkingstykkelse var 3 cm. Nå utprøves en ny metode: Sanden blandes med vann og pumpes ut rett under overflaten.

  Karlsens hovedkilde til påstanden om at prosjektet er vellykket er NGI som i tingretten ble dømt for brudd på forurensningsloven i dette prosjektet. Det er ikke uten grunn at det i 2007 ble krevet tredjepartskontroll av hele prosjektet fra Naturvernforbundet, Bellona, Greenpeace, Norges Miljøvernforbund, Norges Velforbund, Neptun, Folkeaksjonen mot giftdumping og Innbyggerinitiativet. Alle så med stor bekymring på hvordan bl.a. NGI satt på alle kanter av bordet. De laget Konsekvensutredninger, søknad, kontrollplan, utførte kontroller og målinger og skrev de omdiskuterte rapportene, som fikk svært hard kritikk i tingretten.

  Elin Leer-Salvesen og Are Dammann

  SvarSlett