torsdag 14. oktober 2010

Tangen-utbyggingen

Kan gå med 6,2 mill.
i underskudd

Utbyggingen av kommunesenteret på Tangen kan gå med 6.2 millioner kroner i minus, skriver Amta i dag. Det er redusert momsrefusjon, tilknytningsavgift til vann- og avløpsanlegget og byggelånsrenten som til sammen utgjør denne summen. Kommunesenteret har en kostnadsramme på 345,3 millioner kroner. (Foto: Bjørn Bratten)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar