mandag 11. oktober 2010

Ski flytter nærmere Oslo..

LOENGA: Her på Loenga skal Follobanen komme ut i dagen etter 22 kilometers høyhastighetsferd fra Ski stasjon – 19 av dem i tunnel. Raskeste togtur blir på 11 minutter.. (Foto: Bjørn Bratten)


Ski nærmere Oslo sentrum enn Nesodden!

 11,6 milliarder kroner satt av til Follobanen

Av BJØRN BRATTEN, Avisa Nesodden

Den nye Follobanen mellom Ski og Oslo blir Norges lengste jernbanetunnel med sine 19 kilometer, uten en eneste stasjon på strekningen, og tunnelen skal komme ut i Oslo ved Loenga, melder Jernbaneverket. 
Den raskeste togturen fra Ski til Oslo sentrum blir på 11 minutter. Dermed blir det kortere reisetid til byen fra Ski enn fra Nesodden, selv om vi tar med i betraktningen 12 minutters rutene til hurtigbåten, som forøvrig åpner sin nye karriere på Nesodden i kveld klokka 1915!
Den går som kjent bare på kveldstid!


"Veldig merkbart"
Arealplanleder Terje Vegem i Jernbaneverket sier til Avisa Nesodden at det er to traseer for tunnelutgangen på Loenga. 
- Den ene kommer ut under rekken med leiegårder i Mosseveien, den andre litt lenger sør. Ett av sporene fra Østfoldbanen skal gå en sving inn i Ekebergåsen og kommer ut sammen med Follobanen, nærmest gjennom kjelleren til leiegårdene i Mosseveien, sier Terje Vegem, som mener det skal ikke bli nødvendig at noen flytter fra leilighetene sine. 
- Men det kan bli veldig merkbart i anleggsperioden, sier Terje Vegem..


11,6 mrd. kr.!
Begge de to sporene til Follobanen og det ene sporet fra Østfoldbanen skal gå under alle de nåværende sporene i dagen på Loenga.
Samferdselsdepartementet fastsatte planprogrammet for Follobanen i september og der ble det klart at tunnelen som den første jernbanetunnel i Norge bygges med to løp. I Nasjonal Transportplan ligger Follobanen inne som et prioritert prosjekt med en kostnadsramme på 11,6 milliarder kroner.

Høyhastighet
Planprogrammet forutsetter at hele strekningen går i dyp tunnel, uten dagsone ved Taraldrud slik det tidligere var tenkt, banen blir tilpasset høyhastighet, og det alternativet som er valgt inn til Ski stasjon er det vestlige alternativet.
Follobanen skal kombineres med høyhastighetstog til kontinentet, fremgår det av planprogrammet.

Første spadetak
Første spadetak på den nye Follobanen ble faktisk tatt 7.mai i år da den utvidelsen som trengs for å gi plass til det nye dobbeltsporet begynte ved Ski stasjon.
Sannsynlig byggestart for resten av den nye Follobanen er i 2013. Banen skal byggereguleres i de berørte kommunene Ski, Oppegård og Oslo i 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar