onsdag 13. oktober 2010

Visste du at?

Ikke noe å bemerke
på Nesodden..?


Det fødtes like mange barn i Nesodden kommune på femtitallet som det gjør i dag - men det bor fire ganger så mange mennesker her nå.. 


I 1951 bodde det 4741 mennesker i Nesodden kommune. Det ble født 108 barn, 475 personer flyttet inn og 488 flyttet ut, altså en netto utflytting på 13 personer. Men i årene som har gått har det stort sett vært en solid netto innflytting, slik at vi altså i dag er oppe i en befolkning på 17348 personer ved siste årsskifte. 
Skjønt første halvdel av 70-tallet var dårlige tider for Nesodden, med nedgang i folketallet hvert år. Det verste året var 1976, med en netto utflytting på 127 personer. Den sterkeste nettoinnflytting man har hatt til Nesodden var i 1984 med 424 personer, det vil si 1.021 personer flyttet inn og 597 ut. 
Det høyeste fødselstallet vi har hatt i Nesodden kommune siden 1951, som er det året Statistisk Sentralbyrå teller fra, er 216 nyfødte i 1989. Det laveste var i 1954 med 104 nyfødte. I 2009 ble det født 176 barn i Nesodden, ifølge SSB. Det eneste bemerkelsesverdige med denne statistikken er at her er det ikke noe som er bemerkelsesverdig. Alt er stort sett akkurat som det var i 1951, bortsett fra en jevn og forsiktig befolkningsvekst.. 
Og så er det altså likevel noe å bemerke: Det ble født stort sett like mange barn på Nesodden på femtitallet som i dag - når det bor rundt fire ganger så mange innbyggere her!
..bb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar