torsdag 21. oktober 2010

LAMBDA: Kommunen kutter

LAMBDA: Det nye Munch-museet kan bli en bygning ingen vil ha.. (Ill. Hav Eiendom)Oslo kommune 
vil slanke Lambda

Munch-vedtak foreløpig to og et halvt år forsinket i forhold til det Hav Eiendom ønsket av de folkevalgte..

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommer Riksantikvaren et lite stykke i møte når de nå er i ferd med å bearbeide sine kutt-forslag av det nye Munch-museet i Bjørvika. Problemet kan bli at det endelige resultatet blir et kvasi-bygg som ingen vil ha..
Samme dag som Fjordbyaksjonen Redd Bjørvika arrangerer sitt andre folkemøte mot Lambda spesielt og Bjørvika-utbyggingen generelt, kommer meldingen om at Plan- og bygningsetaten foreløpig går inn for å redusere bredden på museet med 15 meter.

Vil ikke redusere høyden
Men de ønsker ikke som Riksantikvaren å redusere høyden eller flytte museet nærmere land. 
Han har tidligere foreslått å kutte det omstridte museet med 20 meter i bredden og én etasje i høyden.
- Vi foreslår at det lages planer for begge alternativer, og for det alternativet som vant arkitektkonkurransen, sier byplansjef Ellen de Vibe til Aftenposten.
Hun håper at planene kan legges ut til offentlig ettersyn i januar. Vår endelige anbefaling tar vi først etter offentlig ettersyn, sier de Vibe.

Etter sommeren
Dermed ser det ut til at det endelige vedtaket kan komme først etter sommerferien neste år, altså 2011 – eller drøyt to og et halvt år etter det hastevedtaket Hav Eiendom-styreleder Bernt Stilluf Karlsen mente var riktig og realistisk ved offentliggjøringen av Munch-alternativene i mars 2009.
-bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar