lørdag 16. oktober 2010

Nye tanker på Tangenåsen

REKTOR: - Når de kommer mot meg med heisekranen tenker jeg ofte "uihh!", sier rektor Hanne Sigurdsson.. (Foto: Egil Houg)


- En kjempemulighet til å 
bli en kommunal familie..

Rådhus og ungdomskole under felles tak i det nye Tangen-konseptet

Av JUTTA MARTHA BEINER, Avisa Nesodden

Hun har losjeplass til Nesoddens mest ambisiøse prosjekt: Byggingen av Nesodden kommunesenter. Ved Hanne Sigurdssons skrivebord, tett ved vinduet, har hun utsikt til alt som foregår på byggefeltet. Sigurdsson er rektor ved Tangenåsen Ungdomskole og følger nøye med på det som skjer. Både lærere og elever var ganske lettet etter høstferien da det endelig var  slutt med sprengningene.

Det har vært hektisk. Over tusen lastebil-lass med stein er sprengt ut og kjørt vekk - eller blitt kjørt gjennom pukkverket på byggetomta.  Betongarbeidene som startet i april, skal foregå litt ut i neste år. Hvis alt går bra er alt på plass til årsskiftet 2011/2012.


VENTET: Vi har ventet på ny skole i mange, mange år, sier Hanne Sigurdsson. (Foto: Egil Houg)


- Når de kommer mot meg med heisekranen, tenker jeg ofte ”uihh”, sier Sigurdsson smilende.
- Det er morsomt å se hver eneste dag hvordan bygget reiser seg.  Det er jo veldig spennende, for vi har ventet på ny skole i mange, mange år. 


  
Det nye bygget skal bli mer miljøvennlig og mer effektivt, men det er noe annet Sigurdsson er mest opptatt av. Dette å bli pionerer når det gjelder et rådhus og en skole under felles tak.
 - Det er ingen i Norges land som noen gang har bygd en skole som ligger i et kommunehus. Så vi har ikke noe å sammenligne med. Og så har man noen sånne forventninger i ryggmargen om  hva som er skole. Skole er noen bygninger med ungdommer og lærere. Skole er ikke en del av et rådhus. Men det finnes jo her. Så vi måtte begynne å gå noen nye runder med oss selv på hva dette innebærer. ORDFØREREN: 
- Det var viktigst å 

bygge ny skole.. 
(Foto: Bjørn Bratten)

Ordfører Christian Hintze Holm ser ingen problemer i det å bli rykket tettere sammen med skolen: 
- Det var egentlig de felles prosjektene som gjorde at jeg ble innstilt på å gjøre dette i sin tid. Det var for åtte år siden.
Hintze Holm og partiet hans syntes det var viktigst å bygge en ny skole. De kunne ikke tenke seg et nytt rådhus ved siden av en ungdomskole som var i dårlig forfatning. For i de første planene var det meningen at skolen skulle stå som den var.
- Det ville vi ikke være med på. Vi syntes det var helt feil. Vi ville at ungdomsskolen skulle få  første prioritet. 
At denne nærheten også kunne inneholde konfliktstoff  av og til mellom kommunens ansatte og 250 blide elever er Hanne Sigurdsson bevisst på.
- Det er viktig å få noen omfattende møterunder også om dette.  Hvilke forventninger har kommunen, hvilke har skolen med lærere og elever?
Dialogen om elevens sikkerhet er de hittil strålende fornøyd med. Skanska spanderte flere fotballer som ble deponert på skolens kontor, og elevene fikk klar beskjed om hvor farlig det er å springe etter ballen på byggeområdet. De skulle heller hente ny ball på kontoret. 
TANGENÅSEN-
UTBYGGINGEN
Hvis alt går bra er alt 
på plass til neste årsskifte.. 
(Foto: Bjørn Bratten)


Denne typen samtaler ønsker hun også i framtiden:
- Jeg savner og håper å få møteplasser med de fra kommunen for å planlegge litt sammen. Det handler faktisk om å flytte det fra teori til praksis.
Visjonen må fylles med noen praktiske grep slik at alle trives i det store prosjektet: ungdomskole, kommunesenter med administrasjonsbygg, bibliotek, fritidsklubb, kulturskole.
 - Vi blir jo en slags kommunale familie, poengterer Sigurdsson.  Der får vi kjempesjansen.  Sosialavdeling, barnevern, ordfører. Vi i skolen kan bruke det i forhold til undervisning i samfunnsfag, naturfag, praktisk yrkesopplæring – alt passer bra til det som i kunnskapsløftet heter lokal læreplan. Å få mer praktisk relevant undervisning er en del av den læreplanen.
Ordføreren er ikke bekymret for at det ikke skal gå bra med samflyttingen med skolen.
- Det ligger jo mange muligheter i det også. Et rom kan ha flere funksjoner. For eksempel et auditorium i ett bygg som også kan brukes som møterom for formannskapet. Kommunen kan bruke auditorium til store møter eller konferanser, skolen kan bruke samme auditorium til andre tider.  Det jobbes med å finne gode løsninger mellom skolen og kommunen, sier Christian Hintze Holm.

Finn mer i venstre spalte under TANGENÅSEN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar